Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 9

Psalmul 9[a]

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Moartea fiului“. Un psalm al lui David.

Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea,
    voi povesti toate minunile Tale.
Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine,
    voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!

Duşmanii mei dau înapoi,
    se poticnesc şi pier dinaintea Ta,
căci Tu ai judecat cauza mea şi mi-ai făcut dreptate;
    ai şezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate.
Tu ai mustrat neamurile şi l-ai nimicit pe cel rău;
    le-ai şters numele pentru veci de veci.
Duşmanul a sfârşit în ruine veşnice!
    I-ai smuls cetăţile
        şi ai dat uitării amintirea lor.

Domnul însă va trona pe vecie!
    El Îşi pregăteşte tronul pentru judecată.
El va judeca lumea cu dreptate,
    va cântări noroadele cu nepărtinire.
Domnul este o fortăreaţă pentru cel asuprit,
    o fortăreaţă în vremuri de necaz.
10 Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine,
    căci Tu nu-i părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
11 Cântaţi Domnului, Care este întronat în Sion!
    Vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
12 Căci El, Care răzbună sângele vărsat, Îşi aduce aminte
    şi nu trece cu vederea strigătul sărmanilor.

13 Îndură-te de mine, Doamne,
    uită-te la suferinţa pe care mi-o pricinuiesc duşmanii mei!
        Ridică-mă de la porţile morţii!
14 Atunci voi vesti toate laudele Tale la porţile fiicei Sionului,
    mă voi veseli de mântuirea Ta!
15 Neamurile se vor cufunda în groapa pe care au săpat-o;
    chiar în laţul pe care l-au ascuns li se va prinde piciorul.
16 Domnul Se descoperă şi face judecată[b];
    Cel rău este prins chiar prin lucrarea mâinilor lui.Higgaion[c]. Sela
17 Cei răi se întorc în Locuinţa Morţilor,
    împreună cu toate neamurile care uită de Dumnezeu.
18 Dar El nu-l uită pe cel sărman pentru totdeauna,
    nici nu-i lasă fără nădejde pe cei asupriţi.

19 Ridică-Te, Doamne, să nu biruie omul!
    Să fie judecate neamurile înaintea Ta!
20 Pune groaza în ei, Doamne!
    Să recunoască neamurile că sunt doar nişte oameni!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 9:1 Titlu. Psalmii 9 şi 10 au fost, probabil, la origini, un singur poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor); în LXX Psalmul 9 şi 10 constituie un singur psalm
  2. Psalmii 9:16 Sau: făcând judecată
  3. Psalmii 9:16 Meditaţie, probabil un interludiu muzical, ca şi Sela

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 9

Nagahukom ang Dios sing Husto

1Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa bug-os ko nga tagipusuon.
Isugid ko ang tanan mo nga makatilingala nga mga binuhatan.
Labing Mataas nga Dios, magakalipay gid ako kag magakanta sang mga pagdayaw tungod sa imo.
Kon atubangon mo na ang akon mga kaaway, magapalagyo sila nga nagakalatumba,
kag magakalamatay sila.
Kay matarong ka nga manughukom nga nagapungko sa imo trono;
ginhukman mo ako kag napamatud-an mo nga wala ako sing sala.
Ginsentensyahan mo kag ginlaglag ang malaot nga mga nasyon
gani indi na gid sila madumduman hasta san-o.
Ginlaglag mo sing bug-os ang akon mga kaaway,
kag indi na gid sila makita hasta san-o.
Ginpangguba mo ang ila mga siyudad,
kag indi na gid sila madumduman pa.
Pero ikaw, Ginoo, nagahari sa wala sing katapusan;
handa na ang imo trono sa paghukom.
Pagahukman mo sing husto ang mga tawo sa kalibutan, nga wala ka sing may pinilian.
Ginoo, ikaw ang dalangpan sang mga ginapigos sa tion sang kalisod.
10 Nagasalig sa imo ang mga tawo nga nakakilala sa imo.
Kay sila nga mga nagadangop sa imo wala mo ginasikway.

11 Kantahi ninyo sang mga pagdayaw ang Ginoo nga nagahari sa Zion![a]
Ibantala ninyo sa mga nasyon ang iya mga binuhatan!
12 Wala niya ginakalimtan ang pagpanawag sang mga kubos;
ginabalusan niya ang mga nagapigos sa ila.
13 Ginoo, tan-awa kon ano ang pagpigos sa akon sang akon mga kaaway.
Kaluoyi ako kag luwasa sa kamatayon,
14 agod masugid ko sa mga tawo didto sa mga puwertahan sang Zion[b] ang imo mga binuhatan,
nga nangin kabangdanan nga ginadayaw ko ikaw.
Magakalipay ako didto tungod kay ginluwas mo ako.

15 Natabo mismo sa mga nasyon ang ila ginplano nga malain.
Pareho lang nga nahulog sila sa buho nga ila ginkutkot
ukon nasiod sila sa siod nga ila ginbutang.
16 Nagpakilala ang Ginoo kon sin-o gid siya paagi sa iya matarong nga paghukom,
kag sila mismo nga malaot nga mga tawo ang nahalitan sang ila malaot nga mga ginahimo.
17 Mapatay ang malaot nga mga tawo sa tanan nga nasyon,
kay ginasikway nila ang Dios.
18 Indi pagpabay-an sang Dios ang mga imol hasta san-o.
May paglaom gihapon ang mga kubos nga luwason sila sang Dios.

19 Sige na Ginoo, indi pagtuguti nga mangibabaw ang ikasarang sang mga tawo.
Hukmi ang mga nasyon sa imo presensya.
20 Pahadluka sila Ginoo,
kag ipareyalisar sa ila nga mga tawo lamang sila.

Notas al pie

  1. 9:11 Zion: ukon, Jerusalem.
  2. 9:14 sa mga puwertahan sang Zion: sa Hebreo, sa mga puwertahan sang anak nga babayi sang Zion.