Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 88

Psalmul 88

Un cântec. Un psalm al korahiţilor. Pentru dirijor. De cântat în mahalat leannot[a]. Un maschil[b] al ezrahitului Heman.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
    zi şi noapte strig după ajutor înaintea Ta.
Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea,
    pleacă-Ţi urechea la cererea mea!

Mi s-a săturat sufletul de atâtea necazuri
    şi viaţa mi-a ajuns în pragul Locuinţei Morţilor.
Sunt pus în rândul celor ce se coboară în groapă;
    am ajuns ca bărbatul lipsit de putere.
Sunt abandonat printre morţi
    asemenea celor înjunghiaţi care s-au coborât în mormânt,
de care nu-Ţi mai aduci aminte niciodată
    şi care sunt îndepărtaţi din mâna Ta.
M-ai aşezat în groapa cea mai de jos,
    în locuri întunecoase, în adâncuri.
Ţi-ai aşezat mânia peste mine;
    m-ai copleşit cu toate valurile Tale.Sela
I-ai îndepărtat de la mine pe cei ce mă cunosc,
    făcându-mă o urâciune pentru ei.
Sunt închis, fără de scăpare!
    Mi s-au înceţoşat ochii din pricina necazului.

Strig către Tine, Doamne, în fiecare zi;
    îmi întind mâinile spre Tine.
10 Faci Tu oare minuni pentru cei morţi?
    Oare sufletele morţilor se scoală ca să Te laude?Sela
11 Oare în mormânt se povesteşte despre îndurarea Ta
    şi în Locul Nimicirii[c] despre credincioşia Ta?
12 Oare minunile Tale sunt cunoscute în întuneric
    şi dreptatea Ta – pe tărâmul uitării?

13 Eu însă, Doamne, Ţie Îţi cer ajutorul
    şi încă din zori Te întâmpin cu rugăciunea mea.
14 Doamne, de ce mi-ai lepădat sufletul
    şi Ţi-ai ascuns faţa de mine?
15 Încă din tinereţe am fost necăjit şi aproape de moarte;
    am avut de-a face cu spaimele Tale şi am fost deznădăjduit.
16 Mânia Ta a trecut peste mine;
    înfricoşările Tale m-au sleit.
17 Toată ziua mă împresoară ca nişte ape,
    mă înfăşoară deodată.
18 I-ai îndepărtat de la mine pe apropiaţii mei, pe prietenii mei,
    pe cei ce mă cunosc, mă aflu în întuneric.[d]

Notas al pie

  1. Psalmii 88:1 Titlu. Sensul expresiei ebraice este nesigur; probabil un cântec de penitenţă şi lamentaţie
  2. Psalmii 88:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  3. Psalmii 88:11 Ebr.: Abadon, sinonim aici cu Şeol
  4. Psalmii 88:18 Sau: mei; / doar întunericul mi-a mai rămas; sau: nu mai cunosc decât întunericul.

New International Version - UK

Psalm 88

Psalm 88[a]

A song. A psalm of the Sons of Korah. For the director of music. According to mahalath leannoth.[b] A maskil[c] of Heman the Ezrahite.

Lord, you are the God who saves me;
    day and night I cry out to you.
May my prayer come before you;
    turn your ear to my cry.

I am overwhelmed with troubles
    and my life draws near to death.
I am counted among those who go down to the pit;
    I am like one without strength.
I am set apart with the dead,
    like the slain who lie in the grave,
whom you remember no more,
    who are cut off from your care.

You have put me in the lowest pit,
    in the darkest depths.
Your wrath lies heavily on me;
    you have overwhelmed me with all your waves.[d]
You have taken from me my closest friends
    and have made me repulsive to them.
I am confined and cannot escape;
    my eyes are dim with grief.

I call to you, Lord, every day;
    I spread out my hands to you.
10 Do you show your wonders to the dead?
    Do their spirits rise up and praise you?
11 Is your love declared in the grave,
    your faithfulness in Destruction?[e]
12 Are your wonders known in the place of darkness,
    or your righteous deeds in the land of oblivion?

13 But I cry to you for help, Lord;
    in the morning my prayer comes before you.
14 Why, Lord, do you reject me
    and hide your face from me?

15 From my youth I have suffered and been close to death;
    I have borne your terrors and am in despair.
16 Your wrath has swept over me;
    your terrors have destroyed me.
17 All day long they surround me like a flood;
    they have completely engulfed me.
18 You have taken from me friend and neighbour –
    darkness is my closest friend.

Notas al pie

  1. Psalm 88:1 In Hebrew texts 88:1-18 is numbered 88:2-19.
  2. Psalm 88:1 Title: Possibly a tune, ‘The Suffering of Affliction’
  3. Psalm 88:1 Title: Probably a literary or musical term
  4. Psalm 88:7 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 10.
  5. Psalm 88:11 Hebrew Abaddon