Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 87

Psalmul 87

Al korahiţilor. Un psalm. Un cântec.

El i-a pus temelia în munţii cei sfinţi.
Domnul iubeşte porţile Sionului
    mai mult decât oricare altă locuinţă din Iacov.
Lucruri slăvite s-au spus despre tine,
    cetate a lui Dumnezeu!Sela
Voi aminti Rahabul[a] şi Babilonul
    ca fiind printre cei ce Mă cunosc
– chiar şi Filistia şi Tirul, alături de Cuş –
    şi voi zice: „Acesta a fost născut acolo!“

Cât despre Sion se va zice:
    „Acesta şi acela au fost născuţi în el.“
        şi Însuşi Cel Preaînalt îl va întări.
Domnul va scrie în registrul popoarelor:
    „Acesta s-a născut acolo.“Sela
Cântăreţii şi cei ce joacă spun:
    „Toate izvoarele mele sunt în tine!“

Notas al pie

  1. Psalmii 87:4 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7)

The Message

Psalm 87

A Korah Psalm

11-3 He founded Zion on the Holy Mountain—
    and oh, how God loves his home!
Loves it far better than all
    the homes of Jacob put together!
God’s hometown—oh!
    everyone there is talking about you!

I name them off, those among whom I’m famous:
    Egypt and Babylon,
    also Philistia,
    even Tyre, along with Cush.
Word’s getting around; they point them out:
    “This one was born again here!”

The word’s getting out on Zion:
    “Men and women, right and left,
    get born again in her!”

God registers their names in his book:
    “This one, this one, and this one—
    born again, right here.”

Singers and dancers give credit to Zion:
    “All my springs are in you!”