Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 86

Psalmul 86

O rugăciune a lui David

Doamne, pleacă-Ţi urechea şi răspunde-mi,
    căci sunt sărman şi lipsit.
Păzeşte-mi sufletul, căci sunt credincios,
    mântuieşte-l pe robul Tău, căci Tu eşti Dumnezeul meu;
        eu mă încred în Tine!
Stăpâne, ai milă de mine,
    căci Te chem toată ziua!
Adu bucurie robului Tău,
    căci la Tine, Stăpâne,
        îmi ridic sufletul.
Fiindcă Tu, Stăpâne, eşti bun şi iertător,
    bogat în îndurare faţă de toţi cei ce Te cheamă.
Doamne, auzi-mi rugăciunea,
    ascultă glasul cererii mele!
Te chem în ziua necazului meu,
    căci Tu îmi răspunzi.

Stăpâne, nu este nimeni ca Tine între zei!
    Nimic nu se aseamănă cu lucrările Tale!
Toate neamurile, pe care Tu le-ai făcut,
    vor veni să se închine înaintea Ta, Stăpâne,
        şi să-Ţi proslăvească Numele.
10 Tu eşti mare, eşti înfăptuitor de minuni;
    numai Tu eşti Dumnezeu!

11 Doamne, învaţă-mă calea Ta,
    şi voi umbla în adevărul Tău!
Dă-mi o inimă neîmpărţită
    pentru a mă teme de Numele Tău!
12 Te laud, Stăpâne, Dumnezeul meu, din toată inima mea,
    proslăvesc Numele Tău pe vecie,
13 căci mare este îndurarea Ta faţă de mine;
    Tu mi-ai scăpat sufletul din adânca Locuinţă a Morţilor.

14 Dumnezeule, nişte îngâmfaţi se ridică împotriva mea
    şi o ceată de asupritori caută să mă omoare,
        oameni care nu ţin seama de Tine.
15 Tu însă, Stăpâne, eşti un Dumnezeu milostiv şi îndurător,
    încet la mânie, plin de îndurare şi credincioşie!
16 Întoarce-Te spre mine şi ai milă de mine!
    Dă tăria Ta robului Tău
        şi mântuieşte-l pe fiul slujitoarei Tale[a]!
17 Înfăptuieşte un semn care să arate bunătatea Ta faţă de mine,
    ca astfel duşmanii mei să vadă şi să fie făcuţi de ruşine
        pentru că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat.

Notas al pie

  1. Psalmii 86:16 Sau: pe credinciosul Tău fiu.

New International Version - UK

Psalm 86

Psalm 86

A prayer of David.

Hear me, Lord, and answer me,
    for I am poor and needy.
Guard my life, for I am faithful to you;
    save your servant who trusts in you.
You are my God; have mercy on me, Lord,
    for I call to you all day long.
Bring joy to your servant, Lord,
    for I put my trust in you.

You, Lord, are forgiving and good,
    abounding in love to all who call to you.
Hear my prayer, Lord;
    listen to my cry for mercy.
When I am in distress, I call to you,
    because you answer me.

Among the gods there is none like you, Lord;
    no deeds can compare with yours.
All the nations you have made
    will come and worship before you, Lord;
    they will bring glory to your name.
10 For you are great and do marvellous deeds;
    you alone are God.

11 Teach me your way, Lord,
    that I may rely on your faithfulness;
give me an undivided heart,
    that I may fear your name.
12 I will praise you, Lord my God, with all my heart;
    I will glorify your name for ever.
13 For great is your love towards me;
    you have delivered me from the depths,
    from the realm of the dead.

14 Arrogant foes are attacking me, O God;
    ruthless people are trying to kill me –
    they have no regard for you.
15 But you, Lord, are a compassionate and gracious God,
    slow to anger, abounding in love and faithfulness.
16 Turn to me and have mercy on me;
    show your strength on behalf of your servant;
save me, because I serve you
    just as my mother did.
17 Give me a sign of your goodness,
    that my enemies may see it and be put to shame,
    for you, Lord, have helped me and comforted me.