Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 85

Psalmul 85

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Doamne, Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta,
    aducând înapoi pe prizonierii lui Iacov.
Ai iertat vina poporului Tău,
    acoperindu-i toate păcatele.Sela
Ţi-ai oprit toată furia,
    ai renunţat la mânia Ta aprinsă!

Dumnezeul mântuirii noastre, adu-ne înapoi
    şi opreşte-Ţi supărarea faţă de noi!
Oare să te fi mâniat Tu pe noi pe vecie?
    Vei continua Tu să te mânii din generaţie în generaţie?
Oare să nu ne înviorezi Tu din nou,
    ca astfel poporul Tău să se bucure iarăşi de Tine?
Doamne, arată-ne iarăşi îndurarea Ta!
    Dă-ne din nou mântuirea Ta!

Eu voi asculta ce vorbeşte Dumnezeu, Domnul,
    căci El promite pacea poporului Său şi credincioşilor Săi,
        numai ei să nu se întoarcă la nebunie.
Într-adevăr, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El,
    pentru ca slava să locuiască în ţara noastră.

10 Îndurarea şi credincioşia se întâlnesc,
    iar dreptatea şi pacea se sărută.
11 Adevărul răsare din pământ,
    iar dreptatea priveşte din ceruri.
12 Da, Domnul dă ceea ce este bun,
    iar pământul nostru îşi dă rodul.
13 Dreptatea merge înaintea Lui
    şi pregăteşte calea pentru paşii Săi.

New Russian Translation

Psalms 85

Псалом 85

1Молитва Давида.

Услышь меня, Господи, и ответь,

ведь я беден и нищ.

2Сохрани мою жизнь, ведь я Тебе верен.

Ты – мой Бог; спаси Своего слугу,

надеющегося на Тебя.

3Владыка, помилуй меня,

ведь я к Тебе взываю целый день.

4Даруй радость слуге Твоему,

ведь я к Тебе, Владыка, возношу душу мою.

5Владыка, Ты благ и готов прощать,

богат милостью для всех, кто призывает Тебя.

6Господь, молитву мою услышь;

внемли мольбе моей о милости.

7В день беды моей я к Тебе взываю,

потому что Ты ответишь мне.

8Владыка, нет подобного Тебе среди богов,

нет дел подобных Твоим.

9Все народы, которые Ты создал,

придут и поклонятся пред Тобою, Владыка,

и восславят имя Твое,

10потому что Ты велик и творишь чудеса;

Ты – единственный Бог.

11Научи меня, Господи, пути Своему,

и буду ходить в истине Твоей.

Дай мне сердце, полностью преданное Тебе,

чтобы мне жить в страхе пред Тобой.

12Восхвалю Тебя, Владыка, мой Боже, всем сердцем своим;

имя Твое буду славить вечно,

13потому что велика милость Твоя ко мне,

Ты избавил душу мою от глубин мира мертвых.

14Боже, гордецы восстали против меня,

сборище негодяев ищет жизни моей –

те, кто не думает о Тебе!

15Но Ты, Владыка, Бог милостивый и милосердный,

долготерпеливый, богатый милостью и верностью.

16Обратись ко мне и помилуй;

силы Твоей дай слуге Твоему;

спаси сына служанки Твоей.

17Дай мне знак, что Ты ко мне благ;

пусть его увидят ненавидящие меня и устыдятся,

потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.