Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 85

Psalmul 85

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Doamne, Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta,
    aducând înapoi pe prizonierii lui Iacov.
Ai iertat vina poporului Tău,
    acoperindu-i toate păcatele.Sela
Ţi-ai oprit toată furia,
    ai renunţat la mânia Ta aprinsă!

Dumnezeul mântuirii noastre, adu-ne înapoi
    şi opreşte-Ţi supărarea faţă de noi!
Oare să te fi mâniat Tu pe noi pe vecie?
    Vei continua Tu să te mânii din generaţie în generaţie?
Oare să nu ne înviorezi Tu din nou,
    ca astfel poporul Tău să se bucure iarăşi de Tine?
Doamne, arată-ne iarăşi îndurarea Ta!
    Dă-ne din nou mântuirea Ta!

Eu voi asculta ce vorbeşte Dumnezeu, Domnul,
    căci El promite pacea poporului Său şi credincioşilor Săi,
        numai ei să nu se întoarcă la nebunie.
Într-adevăr, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El,
    pentru ca slava să locuiască în ţara noastră.

10 Îndurarea şi credincioşia se întâlnesc,
    iar dreptatea şi pacea se sărută.
11 Adevărul răsare din pământ,
    iar dreptatea priveşte din ceruri.
12 Da, Domnul dă ceea ce este bun,
    iar pământul nostru îşi dă rodul.
13 Dreptatea merge înaintea Lui
    şi pregăteşte calea pentru paşii Săi.

New Living Translation

Psalm 85

Psalm 85

For the choir director: A psalm of the descendants of Korah.

Lord, you poured out blessings on your land!
    You restored the fortunes of Israel.[a]
You forgave the guilt of your people—
    yes, you covered all their sins. Interlude
You held back your fury.
    You kept back your blazing anger.

Now restore us again, O God of our salvation.
    Put aside your anger against us once more.
Will you be angry with us always?
    Will you prolong your wrath to all generations?
Won’t you revive us again,
    so your people can rejoice in you?
Show us your unfailing love, O Lord,
    and grant us your salvation.

I listen carefully to what God the Lord is saying,
    for he speaks peace to his faithful people.
    But let them not return to their foolish ways.
Surely his salvation is near to those who fear him,
    so our land will be filled with his glory.

10 Unfailing love and truth have met together.
    Righteousness and peace have kissed!
11 Truth springs up from the earth,
    and righteousness smiles down from heaven.
12 Yes, the Lord pours down his blessings.
    Our land will yield its bountiful harvest.
13 Righteousness goes as a herald before him,
    preparing the way for his steps.

Notas al pie

  1. 85:1 Hebrew of Jacob. See note on 44:4.