Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 85

Psalmul 85

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Doamne, Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta,
    aducând înapoi pe prizonierii lui Iacov.
Ai iertat vina poporului Tău,
    acoperindu-i toate păcatele.Sela
Ţi-ai oprit toată furia,
    ai renunţat la mânia Ta aprinsă!

Dumnezeul mântuirii noastre, adu-ne înapoi
    şi opreşte-Ţi supărarea faţă de noi!
Oare să te fi mâniat Tu pe noi pe vecie?
    Vei continua Tu să te mânii din generaţie în generaţie?
Oare să nu ne înviorezi Tu din nou,
    ca astfel poporul Tău să se bucure iarăşi de Tine?
Doamne, arată-ne iarăşi îndurarea Ta!
    Dă-ne din nou mântuirea Ta!

Eu voi asculta ce vorbeşte Dumnezeu, Domnul,
    căci El promite pacea poporului Său şi credincioşilor Săi,
        numai ei să nu se întoarcă la nebunie.
Într-adevăr, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El,
    pentru ca slava să locuiască în ţara noastră.

10 Îndurarea şi credincioşia se întâlnesc,
    iar dreptatea şi pacea se sărută.
11 Adevărul răsare din pământ,
    iar dreptatea priveşte din ceruri.
12 Da, Domnul dă ceea ce este bun,
    iar pământul nostru îşi dă rodul.
13 Dreptatea merge înaintea Lui
    şi pregăteşte calea pentru paşii Săi.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 85

Landets genopbygning

1Til korlederen: En sang af en af Koras efterkommere.

Du var nådig mod dit land, Herre,
    du vendte Israels skæbne,
du tilgav dit folks synder,
    du fjernede al deres skyld!
Du vendte dig væk fra din vrede,
    din heftige harme holdt op.
Genopret os, Gud, vor Frelser,
    lad dit mishag imod os høre op.
Vil du være vred på os for evigt?
    Skal din vrede vare fra slægt til slægt?
Tag imod os endnu en gang,
    så vi atter kan glæde os i dig.
Vis os din trofaste kærlighed, Herre,
    red os endnu en gang.

Jeg vil lytte omhyggeligt til Herrens ord,
    for han taler om fred til sit folk,
        lad dem ikke gentage deres dumheder.
10 De, der adlyder ham, skal opleve hans frelse,
    landet skal fyldes af hans herlighed igen.
11 Troskab og pålidelighed skal mødes,
    godhed og fred skal kysse hinanden.
12 Sandhed spirer frem af jorden,
    retfærdighed kommer ned fra Himlen.
13 Ja, Herren vil velsigne os igen,
    så jorden giver en rigelig høst.
14 Godhed skal gå foran ham
    og bane en vej for hans fødder.