Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 84

Psalmul 84

Pentru dirijor. De cântat în ghitit[a]. Al korahiţilor. Un psalm.

Cât de plăcute sunt Lăcaşurile Tale,
    Doamne al Oştirilor[b]!

Sufletul meu tânjeşte şi suspină
    după curţile Domnului.
Inima şi trupul meu strigă de bucurie
    către Dumnezeul cel Viu.

Chiar şi pasărea îşi găseşte o casă,
    chiar şi rândunica îşi găseşte un cuib pentru ea,
        un loc unde să-şi pună puii,
un loc la altarele Tale,
    Doamne al Oştirilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu!
Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta,
    căci ei Te laudă mereu!Sela
Ferice de oamenii a căror tărie este în Tine
    şi a căror inimă se îndreaptă spre înălţimile Sionului.
Când străbat aceştia valea Plângerii[c],
    ei o prefac într-un loc cu izvoare,
        pe care ploaia timpurie îl acoperă cu iazuri[d].
Ei merg din putere în putere
    şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu, în Sion.
Doamne, Dumnezeul Oştirilor[e], ascultă-mi rugăciunea!
    Pleacă-Ţi urechea, Dumnezeule al lui Iacov!Sela
Scut al nostru, ia aminte, Dumnezeule!
    Priveşte cu bunăvoinţă la faţa unsului Tău!

10 Mai bine o zi în curţile Tale,
    decât o mie în altă parte.
Mai bine stau[f] în pragul Casei[g] Dumnezeului meu,
    decât să locuiesc în corturile răutăţii.
11 Căci Domnul Dumnezeu este soare şi scut;
    El dă îndurare şi slavă.
        Nu lipseşte de bine pe cei ce umblă în integritate.

12 Doamne al Oştirilor,
    ferice de omul care-şi pune încrederea în Tine!

Notas al pie

 1. Psalmii 84:1 Titlu. Vezi Ps. 8
 2. Psalmii 84:1 Ebr.: YHWH Ţevaot; şi în vs. 3, 12
 3. Psalmii 84:6 Lit.: valea Baca, cu referire, probabil, la o vale aridă, situată pe drumul peregrinilor spre Ierusalim; este posibil ca autorul să fi avut în vedere şi un joc de cuvinte bazat pe asonanţă (cuvinte care sună asemănător, dar se scriu diferit şi au înţelesuri diferite) între numele văii şi specificul ei (o zonă aridă, lipsită de apă) şi substantivul plângere, de unde unele traduceri au redat Valea Plângerii
 4. Psalmii 84:6 Sau: de binecuvântări; berekot (iazuri)-berakot (binecuvântări)
 5. Psalmii 84:8 Ebr.: YHWH Elohim Ţevaot
 6. Psalmii 84:10 Sau: o mie unde aleg eu într-alt loc. / Am ales să stau mai bine
 7. Psalmii 84:10 Sau: Mai bine să păzesc porţile Casei

New International Version - UK

Psalm 84

Psalm 84[a]

For the director of music. According to gittith.[b] Of the Sons of Korah. A psalm.

How lovely is your dwelling-place,
    Lord Almighty!
My soul yearns, even faints,
    for the courts of the Lord;
my heart and my flesh cry out
    for the living God.
Even the sparrow has found a home,
    and the swallow a nest for herself,
    where she may have her young –
a place near your altar,
    Lord Almighty, my King and my God.
Blessed are those who dwell in your house;
    they are ever praising you.[c]

Blessed are those whose strength is in you,
    whose hearts are set on pilgrimage.
As they pass through the Valley of Baka,
    they make it a place of springs;
    the autumn rains also cover it with pools.[d]
They go from strength to strength,
    till each appears before God in Zion.

Hear my prayer, Lord God Almighty;
    listen to me, God of Jacob.
Look on our shield,[e] O God;
    look with favour on your anointed one.

10 Better is one day in your courts
    than a thousand elsewhere;
I would rather be a doorkeeper in the house of my God
    than dwell in the tents of the wicked.
11 For the Lord God is a sun and shield;
    the Lord bestows favour and honour;
no good thing does he withhold
    from those whose way of life is blameless.

12 Lord Almighty,
    blessed is the one who trusts in you.

Notas al pie

 1. Psalm 84:1 In Hebrew texts 84:1-12 is numbered 84:2-13.
 2. Psalm 84:1 Title: Probably a musical term
 3. Psalm 84:4 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 8.
 4. Psalm 84:6 Or blessings
 5. Psalm 84:9 Or sovereign