Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 83

Psalmul 83

Un cântec. Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, să nu păstrezi tăcerea!
    Să nu taci şi să nu rămâi mut, Dumnezeule!
Iată că duşmanii Tăi vociferează
    şi cei ce Te urăsc îşi ridică fruntea.
Uneltesc împotriva poporului Tău,
    fac planuri împotriva celor ocrotiţi de Tine.
Ei spun astfel: „Haidem să-i nimicim ca neam
    şi să nu mai fie amintit numele lui Israel!“

Iată-i pe cei care au hotărât într-un gând
    să încheie un legământ împotriva Ta:
corturile Edomului şi ismaeliţii,
    Moabul şi hagareniţii[a],
Ghebal[b], Amon şi Amalek,
    Filistia şi locuitorii Tirului;
de asemenea, li s-a alăturat şi Asiria,
    punându-şi braţul alături de cel al fiilor lui Lot.Sela
Fă-le ca lui Midian,
    ca lui Sisera şi lui Iabin la uedul Chişon,
10 care au fost nimiciţi la En-Dor,
    ajungând bălegar pentru pământ!
11 Nobililor lor fă-le ca lui Oreb şi lui Zeeb,
    iar tuturor prinţilor lor fă-le ca lui Zebah şi lui Ţalmuna,
12 căci ei zic: „Să punem mâna
    pe păşunile lui Dumnezeu!“

13 Dumnezeul meu, fă-i un vârtej de praf,
    o pleavă luată de vânt,
14 un foc ce mistuie pădurea,
    o flacără ce aprinde munţii!
15 Aşa urmăreşte-i cu furtuna Ta
    şi îngrozeşte-i cu vijelia Ta!
16 Umple-le faţa de ruşine,
    ca să ajungă să caute Numele Tău, Doamne!
17 Să fie făcuţi de ruşine şi îngroziţi în veci de veci!
    Să fie daţi de ruşine şi să piară!
18 Şi să ştie astfel că Tu, al Cărui Nume este Domnul,
    Tu şi numai Tu eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 83:6 Urmaşi ai lui Agar; sau: hagriţi, urmaşi ai lui Hagri (1 Cron. 11:38; 27:31)
  2. Psalmii 83:7 Biblos

New Russian Translation

Psalms 83

Псалом 83

1Дирижеру хора. Под гиттит[a]. Псалом сыновей Кораха.

2Как желанно Твое жилище,

о Господь, Бог Сил!

3Истомилась моя душа,

желая быть во дворах храма Господа,

сердце мое и плоть поют Богу живому.

4Даже воробей находит себе дом

и ласточка – гнездо,

чтобы вывести своих птенцов,

у Твоего жертвенника, Господи, Боже Сил,

Царь мой и Бог мой.

5Благословенны живущие в доме Твоем,

они непрестанно будут восхвалять Тебя. Пауза

6Благословен человек, сила которого в Тебе,

в чьем сердце есть желание отправиться в[b]Иерусалим.

7Проходя долиною Плача[c],

они открывают в ней источники,

и дождь покрывает ее водоемами[d].

8Они крепнут все больше и больше,

предстают перед Богом на Сионе.

9О Господь, Бог Сил, услышь мою молитву;

внемли мне, Бог Иакова. Пауза

10Взгляни, Боже, на царя, на щит наш[e];

посмотри с благоволением на лицо Своего помазанника!

11Один день во дворах Твоих

лучше тысячи вне его стен.

Лучше быть у порога дома Божьего,

чем жить в шатрах у нечестивых.

12Потому что Господь Бог – солнце и щит,

и награда Господа – благодать и слава.

Тех, кто ходит непорочно,

Он не лишает благ.

13О Господь Сил, блажен человек,

уповающий на Тебя.

Notas al pie

  1. 83:1 Гиттит – см. сноску на 80:1.
  2. 83:6 Букв.: «Пути в их сердцах».
  3. 83:7 Или: «долиною Баха».
  4. 83:7 Или: «благословением».
  5. 83:10 Или: «Взгляни, Всевышний, Щит наш».