Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 83

Psalmul 83

Un cântec. Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, să nu păstrezi tăcerea!
    Să nu taci şi să nu rămâi mut, Dumnezeule!
Iată că duşmanii Tăi vociferează
    şi cei ce Te urăsc îşi ridică fruntea.
Uneltesc împotriva poporului Tău,
    fac planuri împotriva celor ocrotiţi de Tine.
Ei spun astfel: „Haidem să-i nimicim ca neam
    şi să nu mai fie amintit numele lui Israel!“

Iată-i pe cei care au hotărât într-un gând
    să încheie un legământ împotriva Ta:
corturile Edomului şi ismaeliţii,
    Moabul şi hagareniţii[a],
Ghebal[b], Amon şi Amalek,
    Filistia şi locuitorii Tirului;
de asemenea, li s-a alăturat şi Asiria,
    punându-şi braţul alături de cel al fiilor lui Lot.Sela
Fă-le ca lui Midian,
    ca lui Sisera şi lui Iabin la uedul Chişon,
10 care au fost nimiciţi la En-Dor,
    ajungând bălegar pentru pământ!
11 Nobililor lor fă-le ca lui Oreb şi lui Zeeb,
    iar tuturor prinţilor lor fă-le ca lui Zebah şi lui Ţalmuna,
12 căci ei zic: „Să punem mâna
    pe păşunile lui Dumnezeu!“

13 Dumnezeul meu, fă-i un vârtej de praf,
    o pleavă luată de vânt,
14 un foc ce mistuie pădurea,
    o flacără ce aprinde munţii!
15 Aşa urmăreşte-i cu furtuna Ta
    şi îngrozeşte-i cu vijelia Ta!
16 Umple-le faţa de ruşine,
    ca să ajungă să caute Numele Tău, Doamne!
17 Să fie făcuţi de ruşine şi îngroziţi în veci de veci!
    Să fie daţi de ruşine şi să piară!
18 Şi să ştie astfel că Tu, al Cărui Nume este Domnul,
    Tu şi numai Tu eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 83:6 Urmaşi ai lui Agar; sau: hagriţi, urmaşi ai lui Hagri (1 Cron. 11:38; 27:31)
  2. Psalmii 83:7 Biblos

New International Version

Psalm 83

Psalm 83[a]

A song. A psalm of Asaph.

O God, do not remain silent;
    do not turn a deaf ear,
    do not stand aloof, O God.
See how your enemies growl,
    how your foes rear their heads.
With cunning they conspire against your people;
    they plot against those you cherish.
“Come,” they say, “let us destroy them as a nation,
    so that Israel’s name is remembered no more.”

With one mind they plot together;
    they form an alliance against you—
the tents of Edom and the Ishmaelites,
    of Moab and the Hagrites,
Byblos, Ammon and Amalek,
    Philistia, with the people of Tyre.
Even Assyria has joined them
    to reinforce Lot’s descendants.[b]

Do to them as you did to Midian,
    as you did to Sisera and Jabin at the river Kishon,
10 who perished at Endor
    and became like dung on the ground.
11 Make their nobles like Oreb and Zeeb,
    all their princes like Zebah and Zalmunna,
12 who said, “Let us take possession
    of the pasturelands of God.”

13 Make them like tumbleweed, my God,
    like chaff before the wind.
14 As fire consumes the forest
    or a flame sets the mountains ablaze,
15 so pursue them with your tempest
    and terrify them with your storm.
16 Cover their faces with shame, Lord,
    so that they will seek your name.

17 May they ever be ashamed and dismayed;
    may they perish in disgrace.
18 Let them know that you, whose name is the Lord
    that you alone are the Most High over all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 83:1 In Hebrew texts 83:1-18 is numbered 83:2-19.
  2. Psalm 83:8 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.