Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 81

Psalmul 81

Pentru dirijor. De cântat în ghitit[a]. Al lui Asaf.

Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, Tăria noastră!
    Strigaţi de veselie către Dumnezeul lui Iacov!
Înălţaţi un cântec, sunaţi din tamburine,
    din lira cea plăcută şi din harfă[b].
Suflaţi din corn la lună nouă[c],
    la lună plină, în ziua sărbătorii.
Aceasta este porunca dată lui Israel,
    hotărârea Dumnezeului lui Iacov.
Mărturia aceasta i-a dat-o lui Iosif,
    când a mers împotriva ţării Egiptului;
        acolo am auzit o limbă pe care n-o cunoşteam[d]:

„I-am luat povara de pe umăr,
    mâinile lui nu mai ţin coşul.
La necaz ai strigat, iar Eu te-am scăpat;
    ţi-am răspuns de lângă locul tainic al tunetului,
        te-am încercat la apele Meriba.Sela
Ascultă, poporul Meu, şi te voi sfătui!
    O, Israele, de M-ai asculta!
Să nu se găsească la tine nici un dumnezeu străin!
    Să nu te închini nici unui zeu!
10 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău!
    Eu te-am adus din ţara Egiptului!
        Deschide-ţi gura şi ţi-o voi umple!“

11 Dar poporul Meu nu Mi-a ascultat glasul,
    Israel nu M-a urmat.
12 Atunci l-am lăsat în voia inimii lui încăpăţânate
    şi a trăit după propriile lui sfaturi.

13 „O, de M-ar asculta poporul Meu!
    O, de ar umbla Israel pe căile Mele!
14 Atunci i-aş supune pe duşmanii săi într-o clipă
    şi Mi-aş întoarce mâna împotriva potrivnicilor săi.“
15 Cei ce-L urăsc pe Domnul ar da înapoi în faţa Lui,
    iar soarta le-ar fi pecetluită pe vecie.
16 Pe Israel însă l-ar hrăni cu grâul cel mai bun ...
    „Chiar cu miere din stâncă te-aş sătura!“, zice Dumnezeu.

Notas al pie

  1. Psalmii 81:1 Titlu. Vezi Ps. 8
  2. Psalmii 81:2 Ebr.: nevel, instrument cu coarde asemănător lirei, având 12 coarde şi un ton grav
  3. Psalmii 81:3 Vezi Num. 28:11-15
  4. Psalmii 81:5 Sau: pe care nu o înţelegeam; se poate referi fie la noutatea revelaţiei lui YHWH, fie la limba egiptenilor.

New International Version - UK

Psalm 81

Psalm 81[a]

For the director of music. According to gittith.[b] Of Asaph.

Sing for joy to God our strength;
    shout aloud to the God of Jacob!
Begin the music, strike the tambourine,
    play the melodious harp and lyre.

Sound the ram’s horn at the New Moon,
    and when the moon is full, on the day of our Feast;
this is a decree for Israel,
    an ordinance of the God of Jacob.
When God went out against Egypt,
    he established it as a statute for Joseph.

I heard an unknown voice say:

‘I removed the burden from their shoulders;
    their hands were set free from the basket.
In your distress you called and I rescued you,
    I answered you out of a thundercloud;
    I tested you at the waters of Meribah.[c]
Hear me, my people, and I will warn you –
    if you would only listen to me, Israel!
You shall have no foreign god among you;
    you shall not worship any god other than me.
10 I am the Lord your God,
    who brought you up out of Egypt.
Open wide your mouth and I will fill it.

11 ‘But my people would not listen to me;
    Israel would not submit to me.
12 So I gave them over to their stubborn hearts
    to follow their own devices.

13 ‘If my people would only listen to me,
    if Israel would only follow my ways,
14 how quickly I would subdue their enemies
    and turn my hand against their foes!
15 Those who hate the Lord would cringe before him,
    and their punishment would last for ever.
16 But you would be fed with the finest of wheat;
    with honey from the rock I would satisfy you.’

Notas al pie

  1. Psalm 81:1 In Hebrew texts 81:1-16 is numbered 81:2-17.
  2. Psalm 81:1 Title: Probably a musical term
  3. Psalm 81:7 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.