Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 81

Psalmul 81

Pentru dirijor. De cântat în ghitit[a]. Al lui Asaf.

Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, Tăria noastră!
    Strigaţi de veselie către Dumnezeul lui Iacov!
Înălţaţi un cântec, sunaţi din tamburine,
    din lira cea plăcută şi din harfă[b].
Suflaţi din corn la lună nouă[c],
    la lună plină, în ziua sărbătorii.
Aceasta este porunca dată lui Israel,
    hotărârea Dumnezeului lui Iacov.
Mărturia aceasta i-a dat-o lui Iosif,
    când a mers împotriva ţării Egiptului;
        acolo am auzit o limbă pe care n-o cunoşteam[d]:

„I-am luat povara de pe umăr,
    mâinile lui nu mai ţin coşul.
La necaz ai strigat, iar Eu te-am scăpat;
    ţi-am răspuns de lângă locul tainic al tunetului,
        te-am încercat la apele Meriba.Sela
Ascultă, poporul Meu, şi te voi sfătui!
    O, Israele, de M-ai asculta!
Să nu se găsească la tine nici un dumnezeu străin!
    Să nu te închini nici unui zeu!
10 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău!
    Eu te-am adus din ţara Egiptului!
        Deschide-ţi gura şi ţi-o voi umple!“

11 Dar poporul Meu nu Mi-a ascultat glasul,
    Israel nu M-a urmat.
12 Atunci l-am lăsat în voia inimii lui încăpăţânate
    şi a trăit după propriile lui sfaturi.

13 „O, de M-ar asculta poporul Meu!
    O, de ar umbla Israel pe căile Mele!
14 Atunci i-aş supune pe duşmanii săi într-o clipă
    şi Mi-aş întoarce mâna împotriva potrivnicilor săi.“
15 Cei ce-L urăsc pe Domnul ar da înapoi în faţa Lui,
    iar soarta le-ar fi pecetluită pe vecie.
16 Pe Israel însă l-ar hrăni cu grâul cel mai bun ...
    „Chiar cu miere din stâncă te-aş sătura!“, zice Dumnezeu.

Notas al pie

  1. Psalmii 81:1 Titlu. Vezi Ps. 8
  2. Psalmii 81:2 Ebr.: nevel, instrument cu coarde asemănător lirei, având 12 coarde şi un ton grav
  3. Psalmii 81:3 Vezi Num. 28:11-15
  4. Psalmii 81:5 Sau: pe care nu o înţelegeam; se poate referi fie la noutatea revelaţiei lui YHWH, fie la limba egiptenilor.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 81

1Аллах возглавляет великое собрание,
    среди богов[a] произносит суд:

«Как долго ещё вы будете судить несправедливо
    и оказывать предпочтение нечестивым? Пауза
Защищайте дело слабого и сироты,
    угнетённому и бедному явите справедливость.
Избавляйте слабого и нищего,
    спасайте их от нечестивых.

Ваше знание – ничто, вы ничего не понимаете.
    Вы ходите во тьме.
    Содрогаются все основания земли.

Я сказал: „Вы – боги,
    все вы – дети Высочайшего“.
Но вы умрёте, как все люди,
    и вы падёте, как любой из властителей».

Восстань, Аллах, и суди землю,
    потому что Тебе принадлежат все народы!

Notas al pie

  1. 81:1 Боги   – слово, стоящее здесь на языке оригинала, имеет более широкое значение и в данном случае обозначает не божественных существ, а либо судей, поставленных Аллахом решать земные дела, либо ангелов, либо народ Исраила во время получения им Закона (ср. Ин. 10:34).