Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 8

Psalmul 8

Pentru dirijor. De cântat în ghitit[a]. Un psalm al lui David.

Doamne, Stăpânul nostru,
    cât de maiestuos este Numele Tău pe întreg pământul!
        Fie înălţată slava Ta mai presus de ceruri![b]

Din gura copiilor şi a celor ce sunt alăptaţi
    ai întemeiat o fortăreaţă
împotriva duşmanilor Tăi,
    ca să fie astfel reduşi la tăcere vrăjmaşul şi răzbunătorul.

Când privesc cerurile,
    lucrarea mâinilor Tale,
        luna şi stelele pe care le-ai zidit, îmi zic:
Ce este omul ca să-Ţi aminteşti de el
    şi fiul omului ca să-Ţi pese de el?
Tu l-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu[c]
    şi l-ai încoronat cu slavă şi cu cinste.

L-ai pus să domnească peste lucrările mâinilor Tale;
    i-ai pus totul sub picioare:
oi şi boi deopotrivă,
    chiar şi fiarele câmpului;
păsările cerului şi peştii mării,
    tot ce străbate căile mărilor.

Doamne, Stăpânul nostru,
    cât de maiestuos este Numele Tău pe întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 8:1 Titlu. Termenul ghitit se poate referi la un instrument cu coarde sau o melodie din Gat
  2. Psalmii 8:1 Sau: Ţi-ai înălţat slava mai presus de ceruri!
  3. Psalmii 8:5 Ebr.: elohim, termen care poate avea sensurile următoare: Dumnezeu, dumnezei, fiinţe cereşti (îngeri) sau judecători; vezi LXX şi Evrei 2:7

New American Standard Bible

Psalm 8

The Lord’s Glory and Man’s Dignity.

For the choir director; on the Gittith. A Psalm of David.

1O Lord, our Lord,
How majestic is Your name in all the earth,
Who have [a]displayed Your splendor above the heavens!
From the mouth of infants and nursing babes You have established [b]strength
Because of Your adversaries,
To make the enemy and the revengeful cease.

When I [c]consider Your heavens, the work of Your fingers,
The moon and the stars, which You have [d]ordained;
What is man that You [e]take thought of him,
And the son of man that You care for him?
Yet You have made him a little lower than [f]God,
And You crown him with glory and majesty!
You make him to rule over the works of Your hands;
You have put all things under his feet,
All sheep and oxen,
And also the [g]beasts of the field,
The birds of the heavens and the fish of the sea,
Whatever passes through the paths of the seas.

O Lord, our Lord,
How majestic is Your name in all the earth!

Notas al pie

  1. Psalm 8:1 Or set
  2. Psalm 8:2 Or a bulwark
  3. Psalm 8:3 Or see
  4. Psalm 8:3 Or appointed, fixed
  5. Psalm 8:4 Or remember him
  6. Psalm 8:5 Or the angels; Heb Elohim
  7. Psalm 8:7 Or animals