Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 79

Psalmul 79

Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, au intrat neamurile pe proprietatea Ta,
    au întinat Templul Tău cel sfânt
        şi au prefăcut Ierusalimul în ruine!
Au dat leşurile slujitorilor Tăi
    drept hrană păsărilor cerului
        şi carnea credincioşilor Tăi au dat-o fiarelor pământului.
Le-au vărsat sângele aşa cum se varsă apa
    împrejurul Ierusalimului
        şi nu s-a găsit nimeni care să-i îngroape.
Am fost de batjocura vecinilor noştri,
    de râsul şi de ocara celor ce ne înconjoară.

Până când vei mai fi mânios, Doamne?
    Pentru totdeauna?
        Până când va mai arde gelozia Ta ca focul?
Revarsă-Ţi mânia peste neamurile
    care nu Te cunosc
şi peste regatele
    care nu cheamă Numele Tău,
căci l-au mâncat pe Iacov
    şi i-au nimicit locuinţa.
Nu-Ţi aminti de păcatele noastre dintâi[a]!
    Grăbeşte-Te să ne ieşi înainte cu mila Ta,
        căci suntem foarte nenorociţi.
Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,
    pentru slava Numelui Tău!
Izbăveşte-ne şi fă ispăşire pentru păcatele noastre
    din pricina Numelui Tău!
10 De ce să zică neamurile:
    „Unde le este Dumnezeul?“
Să se facă de cunoscut printre neamuri, chiar sub privirea noastră,
    răzbunarea pentru sângele vărsat al slujitorilor Tăi!
11 Fie să ajungă la Tine strigătul prizonierilor;
    prin tăria braţului Tău, scapă-i pe cei condamnaţi la moarte!
12 Vecinilor noştri răsplăteşte-le înşeptit
    batjocura cu care Te-au batjocorit, Stăpâne!
13 Atunci noi, poporul Tău, turma păşunii Tale,
    Te vom lăuda mereu,
        vom vesti laudele Tale din generaţie în generaţie!

Notas al pie

  1. Psalmii 79:8 Sau: de păcatele strămoşilor noştri

New International Version - UK

Psalm 79

Psalm 79

A psalm of Asaph.

O God, the nations have invaded your inheritance;
    they have defiled your holy temple,
    they have reduced Jerusalem to rubble.
They have left the dead bodies of your servants
    as food for the birds of the sky,
    the flesh of your own people for the animals of the wild.
They have poured out blood like water
    all around Jerusalem,
    and there is no one to bury the dead.
We are objects of contempt to our neighbours,
    of scorn and derision to those around us.

How long, Lord? Will you be angry for ever?
    How long will your jealousy burn like fire?
Pour out your wrath on the nations
    that do not acknowledge you,
on the kingdoms
    that do not call on your name;
for they have devoured Jacob
    and devastated his homeland.

Do not hold against us the sins of past generations;
    may your mercy come quickly to meet us,
    for we are in desperate need.
Help us, God our Saviour,
    for the glory of your name;
deliver us and forgive our sins
    for your name’s sake.
10 Why should the nations say,
    ‘Where is their God?’

Before our eyes, make known among the nations
    that you avenge the outpoured blood of your servants.
11 May the groans of the prisoners come before you;
    with your strong arm preserve those condemned to die.
12 Pay back into the laps of our neighbours seven times
    the contempt they have hurled at you, Lord.
13 Then we your people, the sheep of your pasture,
    will praise you for ever;
from generation to generation
    we will proclaim your praise.