Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 77

Psalmul 77

Pentru dirijor. Pentru Iedutun[a]. Al lui Asaf. Un psalm.

Glasul meu s-a înălţat către Dumnezeu;
    am strigat cu glasul meu către Dumnezeu şi El m-a ascultat.
În ziua necazului meu L-am căutat pe Stăpân.
    Noaptea îmi ţineam întinsă mâna în rugăciune,
        iar sufletul meu refuza să fie mângâiat.
Mi-am adus aminte de Dumnezeu şi am oftat,
    am cugetat şi duhul mi-a căzut în leşin.Sela
Tu ai păstrat lumina ochilor mei,
    chiar dacă am fost atât de răvăşit, încât nici nu puteam să mai vorbesc.
Mi-am adus aminte de zilele de odinioară,
    de anii de demult;
mi-am amintit de cântecele mele din timpul nopţii.
    Am cugetat în inima mea, m-am întrebat în duhul meu:
„Oare Stăpânul leapădă pentru totdeauna?
    Să nu mai fie niciodată binevoitor?
Oare Şi-a oprit îndurarea pe vecie?
    A pus El oare capăt promisiunii Lui din neam în neam?
Oare a uitat Dumnezeu de îndurare?
    În mânia Lui, Şi-a retras El oare mila?“Sela
10 Atunci am zis: „Ceea ce mă face să sufăr
    este că dreapta Celui Preaînalt s-a schimbat[b].“

11 Dar îmi voi aminti lucrările Domnului;
    da, îmi voi aduce aminte de minunile Tale de odinioară!
12 Voi cugeta la toate faptele Tale,
    mă voi gândi la minunile Tale.

13 Dumnezeule, calea Ta este sfântă!
    Care zeu este atât de mare ca Dumnezeu[c]?
14 Tu eşti Dumnezeul înfăptuitor de minuni!
    Tu Ţi-ai descoperit puterea popoarelor!
15 Cu braţul Tău Ţi-ai răscumpărat poporul,
    pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif.Sela
16 Când Te-au văzut apele, Dumnezeule,
    când Te-au văzut apele, s-au învolburat,
        iar adâncurile s-au cutremurat.
17 Norii au revărsat apa,
    tunetul a bubuit în cer,
        iar săgeţile Tale s-au împrăştiat în toate părţile.
18 Bubuitul tunetului Tău trecea prin vijelie,
    iar fulgerele luminau lumea;
        pământul s-a clătinat şi s-a zguduit.
19 Calea Ta a trecut prin mare,
    iar cărarea Ta – prin ape mari,
        şi nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.
20 Ţi-ai condus poporul ca pe o turmă,
    prin mâna lui Moise şi a lui Aaron.

Notas al pie

  1. Psalmii 77:1 Titlu. Vezi Ps. 39 Titlu
  2. Psalmii 77:10 Sensul acestui verset în ebraică este nesigur
  3. Psalmii 77:13 TM; LXX, Siriacă: Dumnezeul nostru

New International Version

Psalm 77

Psalm 77[a]

For the director of music. For Jeduthun. Of Asaph. A psalm.

I cried out to God for help;
    I cried out to God to hear me.
When I was in distress, I sought the Lord;
    at night I stretched out untiring hands,
    and I would not be comforted.

I remembered you, God, and I groaned;
    I meditated, and my spirit grew faint.[b]
You kept my eyes from closing;
    I was too troubled to speak.
I thought about the former days,
    the years of long ago;
I remembered my songs in the night.
    My heart meditated and my spirit asked:

“Will the Lord reject forever?
    Will he never show his favor again?
Has his unfailing love vanished forever?
    Has his promise failed for all time?
Has God forgotten to be merciful?
    Has he in anger withheld his compassion?”

10 Then I thought, “To this I will appeal:
    the years when the Most High stretched out his right hand.
11 I will remember the deeds of the Lord;
    yes, I will remember your miracles of long ago.
12 I will consider all your works
    and meditate on all your mighty deeds.”

13 Your ways, God, are holy.
    What god is as great as our God?
14 You are the God who performs miracles;
    you display your power among the peoples.
15 With your mighty arm you redeemed your people,
    the descendants of Jacob and Joseph.

16 The waters saw you, God,
    the waters saw you and writhed;
    the very depths were convulsed.
17 The clouds poured down water,
    the heavens resounded with thunder;
    your arrows flashed back and forth.
18 Your thunder was heard in the whirlwind,
    your lightning lit up the world;
    the earth trembled and quaked.
19 Your path led through the sea,
    your way through the mighty waters,
    though your footprints were not seen.

20 You led your people like a flock
    by the hand of Moses and Aaron.

Notas al pie

  1. Psalm 77:1 In Hebrew texts 77:1-20 is numbered 77:2-21.
  2. Psalm 77:3 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verses 9 and 15.