Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 77

Psalmul 77

Pentru dirijor. Pentru Iedutun[a]. Al lui Asaf. Un psalm.

Glasul meu s-a înălţat către Dumnezeu;
    am strigat cu glasul meu către Dumnezeu şi El m-a ascultat.
În ziua necazului meu L-am căutat pe Stăpân.
    Noaptea îmi ţineam întinsă mâna în rugăciune,
        iar sufletul meu refuza să fie mângâiat.
Mi-am adus aminte de Dumnezeu şi am oftat,
    am cugetat şi duhul mi-a căzut în leşin.Sela
Tu ai păstrat lumina ochilor mei,
    chiar dacă am fost atât de răvăşit, încât nici nu puteam să mai vorbesc.
Mi-am adus aminte de zilele de odinioară,
    de anii de demult;
mi-am amintit de cântecele mele din timpul nopţii.
    Am cugetat în inima mea, m-am întrebat în duhul meu:
„Oare Stăpânul leapădă pentru totdeauna?
    Să nu mai fie niciodată binevoitor?
Oare Şi-a oprit îndurarea pe vecie?
    A pus El oare capăt promisiunii Lui din neam în neam?
Oare a uitat Dumnezeu de îndurare?
    În mânia Lui, Şi-a retras El oare mila?“Sela
10 Atunci am zis: „Ceea ce mă face să sufăr
    este că dreapta Celui Preaînalt s-a schimbat[b].“

11 Dar îmi voi aminti lucrările Domnului;
    da, îmi voi aduce aminte de minunile Tale de odinioară!
12 Voi cugeta la toate faptele Tale,
    mă voi gândi la minunile Tale.

13 Dumnezeule, calea Ta este sfântă!
    Care zeu este atât de mare ca Dumnezeu[c]?
14 Tu eşti Dumnezeul înfăptuitor de minuni!
    Tu Ţi-ai descoperit puterea popoarelor!
15 Cu braţul Tău Ţi-ai răscumpărat poporul,
    pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif.Sela
16 Când Te-au văzut apele, Dumnezeule,
    când Te-au văzut apele, s-au învolburat,
        iar adâncurile s-au cutremurat.
17 Norii au revărsat apa,
    tunetul a bubuit în cer,
        iar săgeţile Tale s-au împrăştiat în toate părţile.
18 Bubuitul tunetului Tău trecea prin vijelie,
    iar fulgerele luminau lumea;
        pământul s-a clătinat şi s-a zguduit.
19 Calea Ta a trecut prin mare,
    iar cărarea Ta – prin ape mari,
        şi nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.
20 Ţi-ai condus poporul ca pe o turmă,
    prin mâna lui Moise şi a lui Aaron.

Notas al pie

  1. Psalmii 77:1 Titlu. Vezi Ps. 39 Titlu
  2. Psalmii 77:10 Sensul acestui verset în ebraică este nesigur
  3. Psalmii 77:13 TM; LXX, Siriacă: Dumnezeul nostru

Amplified Bible

Psalm 77

Comfort in Trouble from Recalling God’s Mighty Deeds.

To the Chief Musician; according to Jeduthun [one of David’s three chief musicians, founder of an official musical family]. A Psalm of Asaph.

1My voice rises to God, and I will cry aloud;
My voice rises to God, and He will hear me.

In the day of my trouble I [desperately] sought the Lord;
In the night my hand was [a]stretched out [in prayer] without weariness;
My soul refused to be comforted.

I remember God; then I am disquieted and I groan;
I sigh [in prayer], and my spirit grows faint. Selah.

You have held my eyelids open;
I am so troubled that I cannot speak.

I have considered the ancient days,
The years [of prosperity] of long, long ago.

I will remember my song in the night;
I will meditate with my heart,
And my spirit searches:


Will the Lord reject forever?
And will He never be favorable again?

Has His lovingkindness ceased forever?
Have His promises ended for all time?

Has God forgotten to be gracious?
Or has He in anger withdrawn His compassion? Selah.
10 
And I said, “This is my grief,
That the right hand of the Most High has changed [and His lovingkindness is withheld].”

11 
I will [solemnly] remember the deeds of the Lord;
Yes, I will [wholeheartedly] remember Your wonders of old.
12 
I will meditate on all Your works
And thoughtfully consider all Your [great and wondrous] deeds.
13 
Your way, O God, is holy [far from sin and guilt].
What god is great like our God?
14 
You are the [awesome] God who works [powerful] wonders;
You have demonstrated Your power among the people.
15 
You have with Your [great] arm redeemed Your people,
The sons of Jacob and Joseph. Selah.

16 
The waters [of the Red Sea] saw You, O God;
The waters saw You, they were in anguish;
The deeps also trembled.
17 
The clouds poured down water;
The skies sent out a sound [of rumbling thunder];
Your arrows (lightning) flashed here and there.
18 
The voice of Your thunder was in the [b]whirlwind;
The lightnings illumined the world;
The earth trembled and shook.
19 
Your way [of escape for Your people] was through the sea,
And Your paths through the great waters,
And Your footprints were not traceable.
20 
You led Your people like a flock
By the hand of Moses and Aaron [to the promised goal].

Notas al pie

  1. Psalm 77:2 Lit and did not grow numb.
  2. Psalm 77:18 Lit wheel, possibly referring instead to the wheels on God’s chariot.