Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 76

Psalmul 76

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm al lui Asaf. Un cântec.

Dumnezeu este cunoscut în Iuda;
    mare este Numele Lui în Israel!
Pe când Cortul Îi este în Salem[a],
    Locuinţa Lui se află în Sion.
Acolo a sfărâmat săgeţile arcului,
    scutul şi sabia de război.Sela
Eşti mai măreţ, mai minunat eşti Tu
    decât munţii încărcaţi de vânat.
Prădaţi au fost vitejii:
    au fost cuprinşi de un somn adânc[b];
nici unul dintre luptători
    n-a mai avut putere în mâini.
Dumnezeu al lui Iacov, la mustrarea Ta,
    călăreţul şi calul au adormit deopotrivă!
Tu eşti atât de înfricoşător!
    Cine poate sta înaintea Ta când eşti mânios?
Când ai rostit sentinţa din ceruri,
    pământul s-a temut şi a amuţit.
Da, aşa a fost, când Te-ai ridicat să judeci, Dumnezeule,
    şi să aduci izbăvire tuturor necăjiţilor pământului.Sela
10 Într-adevăr, mânia Ta împotriva omului[c] lucrează spre lauda Ta,
    iar pe supravieţuitorii mâniei Tale îi îngrădeşti.[d]

11 Faceţi jurăminte Domnului, Dumnezeul vostru, şi împliniţi-le!
    Voi toţi cei din preajma Lui,
    aduceţi daruri Celui de temut!
12 El taie avântul conducătorilor
    şi seamănă groază printre regii pământului.

Notas al pie

  1. Psalmii 76:2 Prescurtare a numelui Ierusalim (vezi Gen. 14:18)
  2. Psalmii 76:5 Având în vedere contextul, este vorba probabil de somnul morţii
  3. Psalmii 76:10 Lit.: mânia omului, însă om trebuie luat aici ca obiect al mâniei lui Dumnezeu, dat fiind paralelismul versului următor şi dat fiind contextul general al psalmului
  4. Psalmii 76:10 Sensul ebraic al versetului este nesigur

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 76

Ya Mukulu wa Bayimbi. Eyimbibwa n’ebivuga eby’enkoba. Zabbuli ya Asafu.

1Katonda amanyiddwa mu Yuda;
    erinnya lye kkulu mu Isirayiri.
Eweema ye eri mu Yerusaalemi;
    era abeera mu Sayuuni.
Eyo gy’asinziira n’amenyaamenya obusaale bw’omulabe obujja bwesooza;
    n’engabo n’ebitala n’ebyokulwanyisa byonna eby’olutalo.

Owa ekitangaala,
    oli wa kitiibwa okusinga ensozi ennene eziriko ensolo eziyiggibwa.
Ab’amaanyi bagalamira nga banyaguluddwa,
    beebaka ne batasobola kugolokoka,
ne watabaawo n’omu asobola
    okuyimusa omukono gwe.
Bw’obaboggolera, Ayi Katonda wa Yakobo,
    abeebagala embalaasi ezisika ebigaali bagwiira wamu n’ebigaali ne batagolokoka.

Ggwe ayi Katonda, osaanira okutiibwanga.
    Ani ayinza okuyimirira mu maaso go ng’osunguwadde?
Osalira abantu emisango ng’osinziira mu ggulu,
    ensi n’etya n’ekankana n’esirika olw’obusungu bwo,
bw’ogolokoka okusala omusango,
    okuwonya ababonyaabonyezebwa mu nsi.
10 Bw’osunguwalira omuntu kikuleetera okutenderezebwa,
    n’abo b’otasunguwalidde ne beegendereza.
11 Mweyame obweyamo bwammwe eri Mukama Katonda wammwe, era mubutuukirizenga;
    bonna abamuli okumpi bamuleetere ebirabo,
    kubanga asaanidde okutiibwa.
12 Mukama akkakkanya abalangira,
    ne bakabaka b’ensi bamutya.