Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 75

Psalmul 75

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“ Un psalm al lui Asaf. Un cântec.

Ţie Îţi aducem mulţumire, Dumnezeule,
    Îţi aducem mulţumire căci Numele Tău este aproape,
        astfel că oamenii mărturisesc minunile Tale!

„Când voi hotărî că a sosit vremea,
    Eu, zice Domnul, voi judeca cu nepărtinire!
Când lumea se clatină, cu toţi locuitorii ei,
    Eu sunt Cel Care îi întăresc stâlpii.“Sela
Le-am spus lăudăroşilor: „Nu vă mai lăudaţi!“,
    iar celor răi: „Nu vă mai făliţi!“[a]
Nu vă mai semeţiţi privirea[b]
    şi nu mai vorbiţi cu atâta trufie,
căci nici de la răsărit, nici de la apus
    şi nici din pustie nu vine înălţarea,
ci Dumnezeu este Cel Ce judecă!
    El smereşte şi tot El înalţă!
În mâna Domnului se află un potir;
    vinul spumegă în el, complet amestecat[c].
Când El varsă din potir,
    toţi cei răi de pe pământ
        îi beau până şi rămăşiţele.

Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri;
    voi cânta Dumnezeului lui Iacov!
10 Voi doborî puterea tuturor celor răi,
    dar puterea celui drept va fi înălţată.[d]

Notas al pie

  1. Psalmii 75:4 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  2. Psalmii 75:5 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  3. Psalmii 75:8 Vin amestecat cu mirodenii, rezultând o băutură ameţitoare
  4. Psalmii 75:10 Lit.: Voi tăia coarnele tuturor celor răi, / dar coarnele celui drept vor fi înălţate, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic

New International Version - UK

Psalm 75

Psalm 75[a]

For the director of music. To the tune of ‘Do Not Destroy’. A psalm of Asaph. A song.

We praise you, God,
    we praise you, for your Name is near;
    people tell of your wonderful deeds.

You say, ‘I choose the appointed time;
    it is I who judge with equity.
When the earth and all its people quake,
    it is I who hold its pillars firm.[b]
To the arrogant I say, “Boast no more,”
    and to the wicked, “Do not lift up your horns.[c]
Do not lift your horns against heaven;
    do not speak so defiantly.”’

No one from the east or the west
    or from the desert can exalt themselves.
It is God who judges:
    he brings one down, he exalts another.
In the hand of the Lord is a cup
    full of foaming wine mixed with spices;
he pours it out, and all the wicked of the earth
    drink it down to its very dregs.

As for me, I will declare this for ever;
    I will sing praise to the God of Jacob,
10 who says, ‘I will cut off the horns of all the wicked,
    but the horns of the righteous shall be lifted up.’

Notas al pie

  1. Psalm 75:1 In Hebrew texts 75:1-10 is numbered 75:2-11.
  2. Psalm 75:3 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.
  3. Psalm 75:4 Horns here symbolise strength; also in verses 5 and 10.