Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 73

CARTEA A TREIA

Psalmul 73

Un psalm al lui Asaf

Da, bun este Dumnezeu cu Israel,
    cu cei cu inima curată.

Cât despre mine, era să mi se îndoaie picioarele,
    era cât pe ce să-mi alunece paşii,
căci îi invidiam pe cei lăudăroşi
    când vedeam bunăstarea celor răi.

Căci ei n-au parte de remuşcări până la moarte,
    iar trupul le este plin de grăsime.[a]
N-au parte de necazul muritorului de rând
    şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
De aceea mândria le atârnă de gât ca o podoabă,
    iar violenţa îi înveleşte ca o manta;
li se bulbucă ochii de grăsime,[b]
    iar imaginaţiile inimii lor întrec măsura;[c]
batjocoresc şi vorbesc cu răutate;
    vorbesc de sus, ameninţând cu asuprire;
îşi înalţă gura până la ceruri,
    iar limba lor cutreieră pământul.
10 De aceea poporul[d] se întoarce spre ei
    şi soarbe cuvintele lor ca apa.[e]
11 Ei zic: „Cum să ştie Dumnezeu
    şi cum ar putea afla Cel Preaînalt?“

12 Aşa sunt cei răi:
    liniştiţi pe vecie şi crescând în bogăţie.

13 Într-adevăr, degeaba mi-am curăţit inima
    şi mi-am spălat mâinile în nevinovăţie,
14 căci sunt lovit toată ziua
    şi am parte de pedeapsă în fiecare dimineaţă.
15 Dacă aş zice: „Vreau să pot vorbi şi eu aşa!“,
    iată că aş trăda neamul fiilor Tăi.
16 M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep,
    dar zadarnică mi-a fost truda,
17 până ce am venit la Sfântul Lăcaş al lui Dumnezeu
    şi am luat aminte la sfârşitul lor.

18 Într-adevăr, Tu îi aşezi în locuri alunecoase,
    îi arunci în dezastru.
19 Cum sunt pustiiţi într-o clipă!
    Sunt nimiciţi, sfârşiţi prin lovituri năprasnice.
20 Ca un vis la deşteptare, Stăpâne,
    aşa le lepezi chipul când Te trezeşti.

21 Când inima-mi era mâhnită
    şi eram străpuns în adâncul fiinţei mele,
22 eram ca o brută fără pricepere;
    eram ca dobitoacele înaintea Ta.

23 Însă eu totdeauna sunt cu Tine!
    Tu mă ţii de mâna dreaptă,
24 mă călăuzeşti cu sfatul Tău
    şi apoi mă vei lua în slavă.
25 Pe cine am eu în ceruri în afară de Tine?
    Iar pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni, ci doar în Tine.
26 Carnea şi inima pot să mi se prăpădească,
    dar Dumnezeu este stânca inimii mele
        şi partea mea de moştenire pe vecie.

27 Căci iată, cei ce se depărtează de Tine vor pieri.
    Tu-i nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi.
28 Cât despre mine, este bine să fiu lângă Dumnezeu.
    Am făcut din Stăpânul Domn adăpostul meu;
        voi povesti toate isprăvile Tale!

Notas al pie

  1. Psalmii 73:4 Sau: Căci n-au parte de durere, / iar trupul le este sănătos şi puternic.
  2. Psalmii 73:7 TM ; LXX şi Siriacă: din grăsimea lor se prelinge ticăloşia.
  3. Psalmii 73:7 Sau: răutatea inimii lor este dincolo de orice imaginaţie
  4. Psalmii 73:10 TM conţine: poporul lui, probabil cu referire la Israel, ca poporul lui Dumnezeu.
  5. Psalmii 73:10 Sensul ebraic al versetului este nesigur; în context se poate referi la cuvintele celor răi (vezi v. 11), care sunt considerate înţelepte de cei ce se uită cu jind la prosperitatea lor.

New International Reader's Version

Psalm 73

BOOK III

Psalms 73–89

Psalm 73

A psalm of Asaph.

God is truly good to Israel.
    He is good to those who have pure hearts.

But my feet had almost slipped.
    I had almost tripped and fallen.
I saw that proud and sinful people were doing well.
    And I began to long for what they had.

They don’t have any troubles.
    Their bodies are healthy and strong.
They don’t have the problems most people have.
    They don’t suffer as other people do.
Their pride is like a necklace.
    They put on meanness as if it were their clothes.
Many sins come out of their hard and stubborn hearts.
    There is no limit to the evil things they can think up.
They laugh at others and speak words of hatred.
    They are proud. They warn others about the harm they can do to them.
They brag as if they owned heaven itself.
    They talk as if they controlled the earth.
10 So people listen to them.
    They lap up their words like water.
11 They say, “How would God know what we’re doing?
    Does the Most High God know anything?”

12 Here is what sinful people are like.
    They don’t have a care in the world.
    They keep getting richer and richer.

13 It seems as if I have kept my heart pure for no reason.
    It didn’t do me any good to wash my hands
    to show that I wasn’t guilty of doing anything wrong.
14 Day after day I’ve been in pain.
    God has punished me in a new way every morning.

15 What if I had talked like that?
    Then I wouldn’t have been faithful to God’s children.
16 I tried to understand it all.
    But it was more than I could handle.
17 It troubled me until I entered God’s temple.
    Then I understood what will finally happen to bad people.

18 God, I’m sure you will make them slip and fall.
    You will throw them down and destroy them.
19 It will happen very suddenly.
    A terrible death will take them away completely.
20 A dream goes away when a person wakes up.
    Lord, it will be like that when you rise up.
    It will be as if those people were only a dream.

21 At one time my heart was sad
    and my spirit was bitter.
22 I didn’t have any sense. I didn’t know anything.
    I acted like a wild animal toward you.

23 But I am always with you.
    You hold me by my right hand.
24 You give me wise advice to guide me.
    And when I die, you will take me away
    into the glory of heaven.
25 I don’t have anyone in heaven but you.
    I don’t want anything on earth besides you.
26 My body and my heart may grow weak.
    God, you give strength to my heart.
    You are everything I will ever need.

27 Those who don’t want anything to do with you will die.
    You destroy all those who aren’t faithful to you.
28 But I am close to you. And that’s good.
    Lord and King, I have made you my place of safety.
    I will talk about everything you have done.