Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 73

CARTEA A TREIA

Psalmul 73

Un psalm al lui Asaf

Da, bun este Dumnezeu cu Israel,
    cu cei cu inima curată.

Cât despre mine, era să mi se îndoaie picioarele,
    era cât pe ce să-mi alunece paşii,
căci îi invidiam pe cei lăudăroşi
    când vedeam bunăstarea celor răi.

Căci ei n-au parte de remuşcări până la moarte,
    iar trupul le este plin de grăsime.[a]
N-au parte de necazul muritorului de rând
    şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
De aceea mândria le atârnă de gât ca o podoabă,
    iar violenţa îi înveleşte ca o manta;
li se bulbucă ochii de grăsime,[b]
    iar imaginaţiile inimii lor întrec măsura;[c]
batjocoresc şi vorbesc cu răutate;
    vorbesc de sus, ameninţând cu asuprire;
îşi înalţă gura până la ceruri,
    iar limba lor cutreieră pământul.
10 De aceea poporul[d] se întoarce spre ei
    şi soarbe cuvintele lor ca apa.[e]
11 Ei zic: „Cum să ştie Dumnezeu
    şi cum ar putea afla Cel Preaînalt?“

12 Aşa sunt cei răi:
    liniştiţi pe vecie şi crescând în bogăţie.

13 Într-adevăr, degeaba mi-am curăţit inima
    şi mi-am spălat mâinile în nevinovăţie,
14 căci sunt lovit toată ziua
    şi am parte de pedeapsă în fiecare dimineaţă.
15 Dacă aş zice: „Vreau să pot vorbi şi eu aşa!“,
    iată că aş trăda neamul fiilor Tăi.
16 M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep,
    dar zadarnică mi-a fost truda,
17 până ce am venit la Sfântul Lăcaş al lui Dumnezeu
    şi am luat aminte la sfârşitul lor.

18 Într-adevăr, Tu îi aşezi în locuri alunecoase,
    îi arunci în dezastru.
19 Cum sunt pustiiţi într-o clipă!
    Sunt nimiciţi, sfârşiţi prin lovituri năprasnice.
20 Ca un vis la deşteptare, Stăpâne,
    aşa le lepezi chipul când Te trezeşti.

21 Când inima-mi era mâhnită
    şi eram străpuns în adâncul fiinţei mele,
22 eram ca o brută fără pricepere;
    eram ca dobitoacele înaintea Ta.

23 Însă eu totdeauna sunt cu Tine!
    Tu mă ţii de mâna dreaptă,
24 mă călăuzeşti cu sfatul Tău
    şi apoi mă vei lua în slavă.
25 Pe cine am eu în ceruri în afară de Tine?
    Iar pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni, ci doar în Tine.
26 Carnea şi inima pot să mi se prăpădească,
    dar Dumnezeu este stânca inimii mele
        şi partea mea de moştenire pe vecie.

27 Căci iată, cei ce se depărtează de Tine vor pieri.
    Tu-i nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi.
28 Cât despre mine, este bine să fiu lângă Dumnezeu.
    Am făcut din Stăpânul Domn adăpostul meu;
        voi povesti toate isprăvile Tale!

Notas al pie

 1. Psalmii 73:4 Sau: Căci n-au parte de durere, / iar trupul le este sănătos şi puternic.
 2. Psalmii 73:7 TM ; LXX şi Siriacă: din grăsimea lor se prelinge ticăloşia.
 3. Psalmii 73:7 Sau: răutatea inimii lor este dincolo de orice imaginaţie
 4. Psalmii 73:10 TM conţine: poporul lui, probabil cu referire la Israel, ca poporul lui Dumnezeu.
 5. Psalmii 73:10 Sensul ebraic al versetului este nesigur; în context se poate referi la cuvintele celor răi (vezi v. 11), care sunt considerate înţelepte de cei ce se uită cu jind la prosperitatea lor.

New American Standard Bible

Psalm 73

BOOK 3

The End of the Wicked Contrasted with That of the Righteous.

A Psalm of Asaph.

1Surely God is good to Israel,
To those who are pure in heart!
But as for me, my feet came close to stumbling,
My steps [a]had almost slipped.
For I was envious of the [b]arrogant
As I saw the prosperity of the wicked.
For there are no pains in their death,
And their [c]body is fat.
They are not [d]in trouble as other [e]men,
Nor are they plagued [f]like mankind.
Therefore pride is their necklace;
The garment of violence covers them.
Their eye [g]bulges from fatness;
The imaginations of their heart [h]run riot.
They mock and [i]wickedly speak of oppression;
They speak from on high.
They have set their mouth [j]against the heavens,
And their tongue [k]parades through the earth.

10 Therefore [l]his people return to this place,
And waters of abundance are [m]drunk by them.
11 They say, “How does God know?
And is there knowledge [n]with the Most High?”
12 Behold, these are the wicked;
And always at ease, they have increased in wealth.
13 Surely in vain I have [o]kept my heart pure
And washed my hands in innocence;
14 For I have been stricken all day long
And [p]chastened every morning.

15 If I had said, “I will speak thus,”
Behold, I would have betrayed the generation of Your children.
16 When I pondered to understand this,
It was [q]troublesome in my sight
17 Until I came into the [r]sanctuary of God;
Then I perceived their end.
18 Surely You set them in slippery places;
You cast them down to [s]destruction.
19 How they are [t]destroyed in a moment!
They are utterly swept away by sudden terrors!
20 Like a dream when one awakes,
O Lord, when aroused, You will despise their [u]form.

21 When my heart was embittered
And I was pierced [v]within,
22 Then I was senseless and ignorant;
I was like [w]a beast [x]before You.
23 Nevertheless I am continually with You;
You have taken hold of my right hand.
24 With Your counsel You will guide me,
And afterward receive me [y]to glory.

25 Whom have I in heaven but You?
And [z]besides You, I desire nothing on earth.
26 My flesh and my heart may fail,
But God is the [aa]strength of my heart and my portion forever.
27 For, behold, those who are far from You will perish;
You have [ab]destroyed all those who [ac]are unfaithful to You.
28 But as for me, the nearness of God is my good;
I have made the Lord [ad]God my refuge,
That I may tell of all Your works.

Notas al pie

 1. Psalm 73:2 Lit were caused to slip
 2. Psalm 73:3 Or boasters
 3. Psalm 73:4 Or belly
 4. Psalm 73:5 Lit in the trouble of men
 5. Psalm 73:5 Or mortals
 6. Psalm 73:5 Lit with
 7. Psalm 73:7 Lit goes forth
 8. Psalm 73:7 Lit overflow
 9. Psalm 73:8 Or they speak in wickedness; From on high they speak of oppression
 10. Psalm 73:9 Or in
 11. Psalm 73:9 Lit walks
 12. Psalm 73:10 Or His
 13. Psalm 73:10 Lit drained out
 14. Psalm 73:11 Lit in
 15. Psalm 73:13 Or cleansed my heart
 16. Psalm 73:14 Lit my chastening
 17. Psalm 73:16 Lit labor, trouble
 18. Psalm 73:17 Lit sanctuaries
 19. Psalm 73:18 Lit ruins
 20. Psalm 73:19 Lit become a desolation
 21. Psalm 73:20 Or image
 22. Psalm 73:21 Lit in my kidneys
 23. Psalm 73:22 Or an animal
 24. Psalm 73:22 Lit with You
 25. Psalm 73:24 Or with honor
 26. Psalm 73:25 Or with
 27. Psalm 73:26 Lit rock
 28. Psalm 73:27 Or silenced
 29. Psalm 73:27 Lit go to a whoring from
 30. Psalm 73:28 Heb YHWH, usually rendered Lord