Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 72

Psalmul 72

Al lui Solomon[a]

Dumnezeule, dă judecăţile Tale regelui
    şi dreptatea Ta fiului regelui!
Atunci el[b] va judeca cu dreptate pe poporul Tău
    şi cu nepărtinire pe sărmanii Tăi.
Munţii vor aduce pacea pentru popor
    şi tot aşa şi dealurile, prin dreptate[c].
El le va face dreptate asupriţilor din popor,
    îi va izbăvi pe fiii săracilor
        şi îl va zdrobi pe asupritor.

El va trăi[d] atâta timp cât va fi soare,
    cât va fi lună, din neam în neam.
El va fi ca ploaia care coboară peste pământul cosit,
    ca ploile repezi, picurând pământul.
În zilele lui, cel drept va înflori
    şi va fi multă pace, până când nu va mai fi lună.

El va domni de la o mare la alta
    şi de la râu[e] până la marginile pământului[f].
Înaintea lui se vor pleca triburile pustiei,
    iar duşmanii lui vor linge ţărâna.
10 Regi din Tarşiş[g] şi din ostroave
    se vor întoarce cu daruri;
regi din Şeba şi din Seba
    se vor apropia cu ofrande.
11 I se vor închina toţi regii,
    toate popoarele îl vor sluji.

12 Căci el îl va scăpa pe săracul care strigă
    şi pe sărmanul lipsit de ajutor.
13 Va avea milă de cel umil şi sărac,
    şi va scăpa vieţile săracilor.
14 Le va răscumpăra vieţile de la asuprire şi violenţă,
    căci sângele lor preţuieşte mult pentru el.

15 Să trăiască!
    Să i se dea podoabe din aur de Şeba!
Fie ca oamenii să se roage pentru el totdeauna
    şi să-l binecuvânteze în fiecare zi!

16 Să fie belşug de grâne în ţară,
    chiar şi pe crestele munţilor!
Să freamăte pomii[h] ca cei din Liban,
    iar oamenii din cetăţi să înflorească la fel ca iarba de pe pământ.[i]
17 Să-i rămână numele pe vecie!
    Să-i dăinuiască numele cât va fi soare!
Toate neamurile vor fi binecuvântate prin el[j]
    şi-l vor numi fericit!

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel,
    Singurul Care poate face minuni!
19 Binecuvântat să-I fie slăvitul Nume în veci!
    Slava Lui să umple întreg pământul!
        Amin! Amin!

20 Aici este sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Işai.

Notas al pie

 1. Psalmii 72:1 Titlu. Sau: pentru Solomon
 2. Psalmii 72:2 Sau: Fie ca el să; şi în vs. 3-11, 17
 3. Psalmii 72:3 În alte versiuni antice: popor, / iar dealurile, dreptatea
 4. Psalmii 72:5 LXX; TM: Ei se vor teme de tine
 5. Psalmii 72:8 Eufratul
 6. Psalmii 72:8 Sau: până la marginile ţării
 7. Psalmii 72:10 Colonie feniciană în Spania sau Sardinia; teritoriu considerat extrema vestică a lumii cunoscute
 8. Psalmii 72:16 Sau: roada lor, cu referire la grâne
 9. Psalmii 72:16 Sau: Să fie belşug de grâne în ţară / să fremăte chiar şi pe crestele munţilor; / pomii ei să înflorească ca cei din Liban / să crească la fel ca iarba pământului.
 10. Psalmii 72:17 Sau: se vor binecuvânta cu numele lui

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 72

Pangamuyo para sa Hari

1O Dios, tudlui ang hari sang imo matarong nga paghukom,[a]
agod hukman niya sing matarong ang imo katawhan, labi na ang mga kubos.
Kabay pa nga ang mga bukid maghatag sang pagpakamaayo sa imo katawhan tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong.
Kabay pa nga depensahan kag buligan niya ang mga kubos,
kag pierdihon niya ang mga nagapigos sa ila.

Kabay pa nga magpadayon ang iya paghari[b] hasta san-o paagi sa iya mga kaliwat, samtang may adlaw kag may bulan pa.
Kabay pa nga mangin pareho siya sa ulan nga nagahatag sang tubig sa duta.
Sa tion sang iya paghari, kabay pa nga magluntad ang pagkamatarong[c]
kag mangin maayo ang kahimtangan sang mga tawo hasta san-o.
Kabay pa nga maghari siya halin sa isa ka dagat hasta sa isa pa gid ka dagat,[d]
kag halin sa Suba sang Eufrates hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan.[e]
Kabay pa nga ang iya mga kaaway nga nagaestar sa kamingawan magapasakop sa iya.
10 Kabay pa nga ang mga hari sang Tarshish, sang mga isla, sang Sheba, kag sang Seba magahatag sa iya sang mga regalo
sa pagpakita nga nagapasakop sila sa iya.
11 Kabay pa nga ang tanan nga hari magapasakop sa iya
kag ang tanan nga nasyon magaalagad sa iya.
12 Kay ginabuligan niya ang mga pinabay-an nga mga kubos, nga nagapangayo sang bulig sa iya.
13 Naluoy siya sa mga kubos kag mga imol,
kag ginabuligan niya sila.
14 Ginaluwas niya sila sa mga nagapamigos kag sa mga nagapamintas,
kay ang ila mga kabuhi bilidhon sa iya.

15 Kabay pa nga magkabuhi siya sing malawig.
Kabay pa nga hatagan siya sang bulawan halin sa Sheba.
Kabay pa nga pangamuyuan siya permi nga pakamaayuhon siya sang Dios.
16 Kabay pa nga magdamo ang mga patubas sa duta bisan sa putokputokan sang mga bukid,
pareho sang mga patubas sa Lebanon.
Kabay pa nga magdamo ang mga pumuluyo sang mga banwa,
pareho sang mga hilamon sa mga latagon.
17 Kabay pa nga indi malimtan ang ngalan sang hari hasta san-o, samtang may adlaw pa.
Kabay pa nga paagi sa iya, pakamaayuhon ang tanan nga nasyon,
kag ang mga nasyon magatawag sa iya nga bulahan.
18 Dalayawon ang Ginoong Dios, ang Dios sang Israel, nga amo lang gid ang nagahimo sang sinang makatilingala nga mga butang.
19 Dalayawon ang iya pagkagamhanan sa wala sing katapusan.
Kabay pa nga makita sang mga tawo sa bug-os nga kalibutan ang iya pagkagamhanan.
Amen! Amen!
20 Amo ini ang katapusan sang mga pangamuyo ni David nga anak ni Jesse.

Notas al pie

 1. 72:1 matarong nga paghukom: ukon, paghukom kag pagkamatarong.
 2. 72:5 magpadayon ang iya paghari: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, tahuron nila.
 3. 72:7 magluntad ang pagkamatarong: ukon, mag-uswag ang mga matarong.
 4. 72:8 halin… dagat: siguro ang buot silingon, halin sa Patay nga Dagat hasta sa Dagat sang Mediteraneo.
 5. 72:8 kalibutan: ukon, duta sang Israel.