Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 72

Psalmul 72

Al lui Solomon[a]

Dumnezeule, dă judecăţile Tale regelui
    şi dreptatea Ta fiului regelui!
Atunci el[b] va judeca cu dreptate pe poporul Tău
    şi cu nepărtinire pe sărmanii Tăi.
Munţii vor aduce pacea pentru popor
    şi tot aşa şi dealurile, prin dreptate[c].
El le va face dreptate asupriţilor din popor,
    îi va izbăvi pe fiii săracilor
        şi îl va zdrobi pe asupritor.

El va trăi[d] atâta timp cât va fi soare,
    cât va fi lună, din neam în neam.
El va fi ca ploaia care coboară peste pământul cosit,
    ca ploile repezi, picurând pământul.
În zilele lui, cel drept va înflori
    şi va fi multă pace, până când nu va mai fi lună.

El va domni de la o mare la alta
    şi de la râu[e] până la marginile pământului[f].
Înaintea lui se vor pleca triburile pustiei,
    iar duşmanii lui vor linge ţărâna.
10 Regi din Tarşiş[g] şi din ostroave
    se vor întoarce cu daruri;
regi din Şeba şi din Seba
    se vor apropia cu ofrande.
11 I se vor închina toţi regii,
    toate popoarele îl vor sluji.

12 Căci el îl va scăpa pe săracul care strigă
    şi pe sărmanul lipsit de ajutor.
13 Va avea milă de cel umil şi sărac,
    şi va scăpa vieţile săracilor.
14 Le va răscumpăra vieţile de la asuprire şi violenţă,
    căci sângele lor preţuieşte mult pentru el.

15 Să trăiască!
    Să i se dea podoabe din aur de Şeba!
Fie ca oamenii să se roage pentru el totdeauna
    şi să-l binecuvânteze în fiecare zi!

16 Să fie belşug de grâne în ţară,
    chiar şi pe crestele munţilor!
Să freamăte pomii[h] ca cei din Liban,
    iar oamenii din cetăţi să înflorească la fel ca iarba de pe pământ.[i]
17 Să-i rămână numele pe vecie!
    Să-i dăinuiască numele cât va fi soare!
Toate neamurile vor fi binecuvântate prin el[j]
    şi-l vor numi fericit!

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel,
    Singurul Care poate face minuni!
19 Binecuvântat să-I fie slăvitul Nume în veci!
    Slava Lui să umple întreg pământul!
        Amin! Amin!

20 Aici este sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Işai.

Notas al pie

 1. Psalmii 72:1 Titlu. Sau: pentru Solomon
 2. Psalmii 72:2 Sau: Fie ca el să; şi în vs. 3-11, 17
 3. Psalmii 72:3 În alte versiuni antice: popor, / iar dealurile, dreptatea
 4. Psalmii 72:5 LXX; TM: Ei se vor teme de tine
 5. Psalmii 72:8 Eufratul
 6. Psalmii 72:8 Sau: până la marginile ţării
 7. Psalmii 72:10 Colonie feniciană în Spania sau Sardinia; teritoriu considerat extrema vestică a lumii cunoscute
 8. Psalmii 72:16 Sau: roada lor, cu referire la grâne
 9. Psalmii 72:16 Sau: Să fie belşug de grâne în ţară / să fremăte chiar şi pe crestele munţilor; / pomii ei să înflorească ca cei din Liban / să crească la fel ca iarba pământului.
 10. Psalmii 72:17 Sau: se vor binecuvânta cu numele lui

La Bible du Semeur

Psaumes 72

Prière pour le roi

1De Salomon[a].

O Dieu, accorde au roi de juger comme toi,
et donne au fils du roi ton esprit de justice!
Qu’il rende la justice à l’égard de ton peuple selon ce qui est juste,
à l’égard de tes pauvres selon ce qui est droit;
que la paix descende des montagnes
et la justice des collines pour tout le peuple!
Qu’il fasse droit aux gens pauvres du peuple!
Qu’il sauve les enfants des indigents
et qu’il écrase l’oppresseur!
Alors ils te craindront[b] tant que durera le soleil,
tant que la lune apparaîtra, d’une génération à l’autre.

Le roi sera comme une pluie qui descend sur un pré fauché,
et comme des ondées désaltérant la terre.
Que tous les justes soient prospères tant que son règne durera,
et qu’on connaisse un grand bien-être tant que la lune brillera!
Qu’il règne d’une mer à l’autre[c],
depuis le fleuve de l’Euphrate jusqu’aux confins du monde[d]!
Devant lui, les habitants du désert s’inclineront[e],
et tous ses ennemis lécheront la poussière.
10 Et les rois de Tarsis[f] des îles, des régions côtières lui apporteront des présents.
Et les rois de Saba et de Seba[g] lui présenteront leurs offrandes.
11 Tous les rois lui rendront hommage,
et tous les peuples lui seront assujettis.
12 Car il délivrera le pauvre qui implorera son secours,
le défavorisé qui n’a point d’aide.
13 Il aura compassion des faibles et des pauvres,
il sauvera la vie des pauvres.
14 Il les arrachera à la violence, à l’oppression,
car à ses yeux, leur vie sera précieuse.
15 Que notre roi vive longtemps! Il recevra l’or de Saba.
Que l’on prie pour lui sans relâche! Qu’on le bénisse tous les jours!
16 Qu’il y ait abondance de blé dans le pays,
que sur les crêtes des montagnes, les épis lourds ondulent,
que leur produit soit florissant comme les arbres du Liban,
et que les humains fleurissent en ville autant que l’herbe dans les prés.
17 Que son nom subsiste à jamais!
Que son renom se perpétue aussi longtemps que le soleil!
Alors, pour se bénir les uns les autres, les gens citeront son exemple.
Que tous les peuples le disent bienheureux!
18 Que soit béni l’Eternel Dieu, Dieu d’Israël,
qui seul accomplit des prodiges!
19 Béni soit, pour l’éternité, le Dieu glorieux,
et que toute la terre soit remplie de sa gloire!
Amen, Amen!

Notas al pie

 1. 72.1 De même que le Ps 127.
 2. 72.5 L’ancienne version grecque a: il subsistera.
 3. 72.8 C’est-à-dire de la Méditerranée à la mer Morte ou au golfe d’Aqaba.
 4. 72.8 Sous Salomon, l’Euphrate était la limite orientale d’Israël, celle qui lui avait été promise depuis le temps de l’Exode (Ex 23.31; Dt 11.24).
 5. 72.9 Soit les peuples nomades des bords du golfe d’Arabie, soit les animaux du désert ou même les démons (voir Es 13.21).
 6. 72.10 Tarsis, située en Espagne, représentait le «bout du monde».
 7. 72.10 Saba en Arabie (1 R 10.1) et Seba en Afrique (Gn 10.7; Es 43.3).