Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 71

Psalmul 71

La Tine, Doamne, caut adăpost!
    Să nu rămân de ruşine vreodată!
În dreptatea Ta izbăveşte-mă şi scapă-mă!
    Pleacă-Ţi urechea spre mine şi mântuieşte-mă!
Fii o stâncă de adăpost pentru mine
    la care să pot veni totdeauna!
Porunceşte izbăvirea mea,
    căci Tu eşti stânca şi fortăreaţa mea!
Dumnezeul meu, scapă-mă din mâna celui rău,
    din braţul celui nedrept şi crud!

Tu, Stăpânul meu, eşti nădejdea mea!
    Domnul este încrederea mea încă din tinereţe!
M-am sprijinit pe Tine încă din pântecele mamei mele:
    Tu m-ai scos din pântecele mamei mele,
        de aceea Ţie Îţi voi aduce lauda mea mereu!
Am ajuns ca un semn pentru mulţi,
    dar Tu eşti adăpostul meu cel trainic!
Gura-mi este plină de lauda Ta;
    vorbesc despre splendoarea Ta tot timpul zilei.

Nu mă lepăda la bătrâneţe!
    Când îmi va fi trecut puterea, nu mă părăsi,
10 căci duşmanii mei vorbesc despre mine
    şi cei ce caută să-mi ia viaţa uneltesc împotriva mea,
11 zicând: „L-a părăsit Dumnezeu!
    Urmăriţi-l şi prindeţi-l, căci nu mai are scăpare!“
12 Dumnezeule, nu Te îndepărta de mine!
    Dumnezeul meu, vino degrabă în ajutorul meu!
13 Să piară în ruşine
    potrivnicii sufletului meu!
Ocara şi dezonoarea să-i acopere
    pe cei ce-mi caută răul!

14 Eu însă voi continua să nădăjduiesc
    şi Te voi lăuda tot mai mult!
15 Gura mea va povesti dreptatea Ta
    şi mântuirea Ta toată ziua,
        chiar dacă nu le cunosc marginile.
16 Voi proclama isprăvile Tale, Stăpâne Doamne,
    voi aminti dreptatea Ta şi numai a Ta!
17 Dumnezeule, m-ai învăţat încă din tinereţea mea,
    iar eu continui să vestesc minunile Tale până în ziua de azi.
18 Dumnezeule, nu mă părăsi nici chiar când voi fi bătrân şi cărunt,
    până când nu voi vorbi despre puterea Ta generaţiei următoare
        şi despre tăria Ta celor ce vor veni.

19 Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer!
    Tu ai înfăptuit lucruri măreţe.
        Dumnezeule, cine este ca Tine?
20 Deşi m-ai făcut să văd numeroase şi amare necazuri,
    Tu îmi vei da din nou viaţă;
chiar şi din adâncimile pământului
    Tu mă vei scoate.
21 Îmi vei mări cinstea
    şi mă vei mângâia din nou.

22 Dar şi eu Te voi lăuda cu harfa
    pentru credincioşia Ta, Dumnezeul meu!
Îţi voi cânta din liră,
    Sfântule al lui Israel!
23 Buzele mele vor răsuna de bucurie când Îţi vor cânta,
    şi, asemenea lor, şi sufletul meu pe care l-ai răscumpărat!
24 Limba mea, de asemenea,
    va vesti toată ziua dreptatea Ta,
căci cei ce-mi voiau răul
    au fost făcuţi de ruşine şi de râs.

New Living Translation

Psalm 71

Psalm 71

O Lord, I have come to you for protection;
    don’t let me be disgraced.
Save me and rescue me,
    for you do what is right.
Turn your ear to listen to me,
    and set me free.
Be my rock of safety
    where I can always hide.
Give the order to save me,
    for you are my rock and my fortress.
My God, rescue me from the power of the wicked,
    from the clutches of cruel oppressors.
O Lord, you alone are my hope.
    I’ve trusted you, O Lord, from childhood.
Yes, you have been with me from birth;
    from my mother’s womb you have cared for me.
    No wonder I am always praising you!

My life is an example to many,
    because you have been my strength and protection.
That is why I can never stop praising you;
    I declare your glory all day long.
And now, in my old age, don’t set me aside.
    Don’t abandon me when my strength is failing.
10 For my enemies are whispering against me.
    They are plotting together to kill me.
11 They say, “God has abandoned him.
    Let’s go and get him,
    for no one will help him now.”

12 O God, don’t stay away.
    My God, please hurry to help me.
13 Bring disgrace and destruction on my accusers.
    Humiliate and shame those who want to harm me.
14 But I will keep on hoping for your help;
    I will praise you more and more.
15 I will tell everyone about your righteousness.
    All day long I will proclaim your saving power,
    though I am not skilled with words.[a]
16 I will praise your mighty deeds, O Sovereign Lord.
    I will tell everyone that you alone are just.

17 O God, you have taught me from my earliest childhood,
    and I constantly tell others about the wonderful things you do.
18 Now that I am old and gray,
    do not abandon me, O God.
Let me proclaim your power to this new generation,
    your mighty miracles to all who come after me.

19 Your righteousness, O God, reaches to the highest heavens.
    You have done such wonderful things.
    Who can compare with you, O God?
20 You have allowed me to suffer much hardship,
    but you will restore me to life again
    and lift me up from the depths of the earth.
21 You will restore me to even greater honor
    and comfort me once again.

22 Then I will praise you with music on the harp,
    because you are faithful to your promises, O my God.
I will sing praises to you with a lyre,
    O Holy One of Israel.
23 I will shout for joy and sing your praises,
    for you have ransomed me.
24 I will tell about your righteous deeds
    all day long,
for everyone who tried to hurt me
    has been shamed and humiliated.

Notas al pie

  1. 71:15 Or though I cannot count it.