Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 71

Psalmul 71

La Tine, Doamne, caut adăpost!
    Să nu rămân de ruşine vreodată!
În dreptatea Ta izbăveşte-mă şi scapă-mă!
    Pleacă-Ţi urechea spre mine şi mântuieşte-mă!
Fii o stâncă de adăpost pentru mine
    la care să pot veni totdeauna!
Porunceşte izbăvirea mea,
    căci Tu eşti stânca şi fortăreaţa mea!
Dumnezeul meu, scapă-mă din mâna celui rău,
    din braţul celui nedrept şi crud!

Tu, Stăpânul meu, eşti nădejdea mea!
    Domnul este încrederea mea încă din tinereţe!
M-am sprijinit pe Tine încă din pântecele mamei mele:
    Tu m-ai scos din pântecele mamei mele,
        de aceea Ţie Îţi voi aduce lauda mea mereu!
Am ajuns ca un semn pentru mulţi,
    dar Tu eşti adăpostul meu cel trainic!
Gura-mi este plină de lauda Ta;
    vorbesc despre splendoarea Ta tot timpul zilei.

Nu mă lepăda la bătrâneţe!
    Când îmi va fi trecut puterea, nu mă părăsi,
10 căci duşmanii mei vorbesc despre mine
    şi cei ce caută să-mi ia viaţa uneltesc împotriva mea,
11 zicând: „L-a părăsit Dumnezeu!
    Urmăriţi-l şi prindeţi-l, căci nu mai are scăpare!“
12 Dumnezeule, nu Te îndepărta de mine!
    Dumnezeul meu, vino degrabă în ajutorul meu!
13 Să piară în ruşine
    potrivnicii sufletului meu!
Ocara şi dezonoarea să-i acopere
    pe cei ce-mi caută răul!

14 Eu însă voi continua să nădăjduiesc
    şi Te voi lăuda tot mai mult!
15 Gura mea va povesti dreptatea Ta
    şi mântuirea Ta toată ziua,
        chiar dacă nu le cunosc marginile.
16 Voi proclama isprăvile Tale, Stăpâne Doamne,
    voi aminti dreptatea Ta şi numai a Ta!
17 Dumnezeule, m-ai învăţat încă din tinereţea mea,
    iar eu continui să vestesc minunile Tale până în ziua de azi.
18 Dumnezeule, nu mă părăsi nici chiar când voi fi bătrân şi cărunt,
    până când nu voi vorbi despre puterea Ta generaţiei următoare
        şi despre tăria Ta celor ce vor veni.

19 Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer!
    Tu ai înfăptuit lucruri măreţe.
        Dumnezeule, cine este ca Tine?
20 Deşi m-ai făcut să văd numeroase şi amare necazuri,
    Tu îmi vei da din nou viaţă;
chiar şi din adâncimile pământului
    Tu mă vei scoate.
21 Îmi vei mări cinstea
    şi mă vei mângâia din nou.

22 Dar şi eu Te voi lăuda cu harfa
    pentru credincioşia Ta, Dumnezeul meu!
Îţi voi cânta din liră,
    Sfântule al lui Israel!
23 Buzele mele vor răsuna de bucurie când Îţi vor cânta,
    şi, asemenea lor, şi sufletul meu pe care l-ai răscumpărat!
24 Limba mea, de asemenea,
    va vesti toată ziua dreptatea Ta,
căci cei ce-mi voiau răul
    au fost făcuţi de ruşine şi de râs.

New International Reader's Version

Psalm 71

Psalm 71

Lord, I have gone to you for safety.
    Let me never be put to shame.
You do what is right, so save me and help me.
    Pay attention to me and save me.
Be my rock of safety
    that I can always go to.
Give the command to save me.
    You are my rock and my fort.
My God, save me from the power of sinners.
    Save me from the hands of those who are mean and evil.

You are the King and the Lord. You have always been my hope.
    I have trusted in you ever since I was young.
From the time I was born I have depended on you.
    You brought me out of my mother’s body.
    I will praise you forever.
To many people I am an example of how much you care.
    You are my strong place of safety.
My mouth is filled with praise for you.
    All day long I will talk about your glory.

Don’t push me away when I’m old.
    Don’t desert me when my strength is gone.
10 My enemies speak against me.
    Those who want to kill me get together and make evil plans.
11 They say, “God has deserted him.
    Go after him and grab him.
    No one will save him.”
12 God, don’t be far away from me.
    My God, come quickly and help me.
13 May those who bring charges against me die in shame.
    May those who want to harm me
    be covered with shame and dishonor.

14 But I will always have hope.
    I will praise you more and more.
15 I will tell other people about all the good things you have done.
    All day long I will talk about how you have saved your people.
    But there’s no way I could say how many times you’ve done this.
16 Lord and King, I will come and announce your mighty acts.
    I will announce all the good things that you alone do.
17 God, ever since I was young you have taught me.
    To this very day I tell about your wonderful acts.
18 God, don’t leave me
    even when I’m old and have gray hair.
Let me live to tell my children about your power.
    Let me tell all of them about your mighty acts.

19 God, your saving acts reach to the skies.
    You have done great things.
    God, who is like you?
20 You have sent many bitter troubles my way.
    But you will give me new life.
Even if I’m almost in the grave,
    you will bring me back.
21 You will honor me more and more.
    You will comfort me once again.

22 My God, I will use the harp to praise you
    because you are always faithful.
Holy One of Israel,
    I will use the lyre to sing praise to you.
23 My lips will shout with joy
    when I sing praise to you.
    You have saved me.
24 All day long my tongue will say
    that you have done what is right.
Those who wanted to harm me have been put to shame.
    They have not been honored.