Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 71

Psalmul 71

La Tine, Doamne, caut adăpost!
    Să nu rămân de ruşine vreodată!
În dreptatea Ta izbăveşte-mă şi scapă-mă!
    Pleacă-Ţi urechea spre mine şi mântuieşte-mă!
Fii o stâncă de adăpost pentru mine
    la care să pot veni totdeauna!
Porunceşte izbăvirea mea,
    căci Tu eşti stânca şi fortăreaţa mea!
Dumnezeul meu, scapă-mă din mâna celui rău,
    din braţul celui nedrept şi crud!

Tu, Stăpânul meu, eşti nădejdea mea!
    Domnul este încrederea mea încă din tinereţe!
M-am sprijinit pe Tine încă din pântecele mamei mele:
    Tu m-ai scos din pântecele mamei mele,
        de aceea Ţie Îţi voi aduce lauda mea mereu!
Am ajuns ca un semn pentru mulţi,
    dar Tu eşti adăpostul meu cel trainic!
Gura-mi este plină de lauda Ta;
    vorbesc despre splendoarea Ta tot timpul zilei.

Nu mă lepăda la bătrâneţe!
    Când îmi va fi trecut puterea, nu mă părăsi,
10 căci duşmanii mei vorbesc despre mine
    şi cei ce caută să-mi ia viaţa uneltesc împotriva mea,
11 zicând: „L-a părăsit Dumnezeu!
    Urmăriţi-l şi prindeţi-l, căci nu mai are scăpare!“
12 Dumnezeule, nu Te îndepărta de mine!
    Dumnezeul meu, vino degrabă în ajutorul meu!
13 Să piară în ruşine
    potrivnicii sufletului meu!
Ocara şi dezonoarea să-i acopere
    pe cei ce-mi caută răul!

14 Eu însă voi continua să nădăjduiesc
    şi Te voi lăuda tot mai mult!
15 Gura mea va povesti dreptatea Ta
    şi mântuirea Ta toată ziua,
        chiar dacă nu le cunosc marginile.
16 Voi proclama isprăvile Tale, Stăpâne Doamne,
    voi aminti dreptatea Ta şi numai a Ta!
17 Dumnezeule, m-ai învăţat încă din tinereţea mea,
    iar eu continui să vestesc minunile Tale până în ziua de azi.
18 Dumnezeule, nu mă părăsi nici chiar când voi fi bătrân şi cărunt,
    până când nu voi vorbi despre puterea Ta generaţiei următoare
        şi despre tăria Ta celor ce vor veni.

19 Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer!
    Tu ai înfăptuit lucruri măreţe.
        Dumnezeule, cine este ca Tine?
20 Deşi m-ai făcut să văd numeroase şi amare necazuri,
    Tu îmi vei da din nou viaţă;
chiar şi din adâncimile pământului
    Tu mă vei scoate.
21 Îmi vei mări cinstea
    şi mă vei mângâia din nou.

22 Dar şi eu Te voi lăuda cu harfa
    pentru credincioşia Ta, Dumnezeul meu!
Îţi voi cânta din liră,
    Sfântule al lui Israel!
23 Buzele mele vor răsuna de bucurie când Îţi vor cânta,
    şi, asemenea lor, şi sufletul meu pe care l-ai răscumpărat!
24 Limba mea, de asemenea,
    va vesti toată ziua dreptatea Ta,
căci cei ce-mi voiau răul
    au fost făcuţi de ruşine şi de râs.

Amplified Bible

Psalm 71

Prayer of an Old Man for Rescue.

1In you, O Lord, I have put my trust and confidently taken refuge;
Let me never be [a]put to shame.

In Your righteousness deliver me and rescue me;
Incline Your ear to me and save me.

Be to me a rock of refuge and a sheltering stronghold to which I may continually come;
You have given the commandment to save me,
For You are my rock and my fortress.

Rescue me, O my God, from the hand of the wicked (godless),
From the grasp of the unrighteous and ruthless man.

For You are my hope;
O Lord God, You are my trust and the source of my confidence from my youth.

Upon You have I relied and been sustained from my birth;
You are He who took me from my mother’s womb and You have been my benefactor from that day.
My praise is continually of You.


I am as a wonder to many,
For You are my strong refuge.

My mouth is filled with Your praise
And with Your glory all day long.

Do not cast me off nor send me away in the time of old age;
Do not abandon me when my strength fails and I am weak.
10 
For my enemies have spoken against me;
Those who watch for my life have consulted together,
11 
Saying, “God has abandoned him;
Pursue and seize him, for there is no one to rescue him.”

12 
O God, do not be far from me;
O my God, come quickly to help me!
13 
Let those who attack my life be ashamed and consumed;
Let them be covered with reproach and dishonor, who seek to injure me.
14 
But as for me, I will wait and hope continually,
And will praise You yet more and more.
15 
My mouth shall tell of Your righteousness
And of Your [deeds of] salvation all day long,
For their number is more than I know.
16 
I will come with the mighty acts of the Lord God [and in His strength];
I will make mention of Your righteousness, Yours alone.

17 
O God, You have taught me from my youth,
And I still declare Your wondrous works and miraculous deeds.
18 
And even when I am old and gray-headed, O God, do not abandon me,
Until I declare Your [mighty] strength to this generation,
Your power to all who are to come.
19 
Your righteousness, O God, reaches to the [height of the] heavens,
You who have done great things;
O God, who is like You, [who is Your equal]?
20 
You who have shown [b]me many troubles and distresses
Will revive and renew me again,
And will bring me up again from the depths of the earth.
21 
May You increase my greatness (honor)
And turn to comfort me.

22 
I will also praise You with the harp,
Your truth and faithfulness, O my God;
To You I will sing praises with the lyre,
O Holy One of Israel.
23 
My lips will shout for joy when I sing praises to You,
And my soul, which You have redeemed.
24 
My tongue also will speak of Your righteousness all day long;
For they are ashamed, for they are humiliated who seek my injury.

Notas al pie

  1. Psalm 71:1 I.e. have my expectations in Your goodness be disappointed.
  2. Psalm 71:20 Another reading is us.