Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 7:1-17

Psalmul 7

Un șiggaionTitlu. Termen cu sens nesigur, însemnând probabil o cântare cu un ritm foarte dinamic. Mai apare la începutul psalmului lui Habacuc (Hab. 3:1). al lui David, pe care el l‑a cântat Domnului din cauza cuvintelor beniamitului Cuș.

1Doamne, Dumnezeul meu, în Tine mă adăpostesc!

Izbăvește‑mă de toți prigonitorii mei, scapă‑mă,

2ca să nu‑mi sfâșie sufletul ca un leu,

să nu mă rupă în bucăți și să nu fie nimeni să mă scape!

3Doamne, Dumnezeul meu, dacă am săvârșit așa ceva,

dacă este fărădelege pe mâinile mele,

4dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine,

dacă mi‑am jefuit vrăjmașul pe nedrept,

5atunci fie ca dușmanul să‑mi urmărească sufletul

și să mă ajungă,

să‑mi calce viața în picioare

și să‑mi culce gloria5 Cu referire la suflet, cea mai nobilă parte a ființei umane. în țărână! Selah

6Ridică‑Te, Doamne, în mânia Ta,

scoală‑Te din cauza furiei dușmanilor mei,

trezește‑Te, Dumnezeul Meu, și poruncește o judecată!

7Adunarea popoarelor să Te înconjoare;

stăpânește asupra ei din înălțime!

8Să judece Domnul popoarele!

Judecă‑mă, Doamne,

fă‑mi după dreptatea și integritatea mea, o, Preaînalte8 Sau: integritatea mea, care este peste [în] mine.!

9Oprește răutatea celor răi

și întărește‑l pe cel drept,

Tu, Care cercetezi inimile și rărunchii,

Dumnezeule drept!

10Scutul meu este în Dumnezeu,

Mântuitorul celor cu inima cinstită.

11Dumnezeu este un judecător drept,

Dumnezeu Se mânie în fiecare zi.

12Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu,

El Își ascute sabia,

Își încordează arcul și‑l țintește.

13Lui13 Pronumele se poate referi, fie la cel care nu se pocăiește, fie la arc. îi pregătește armele morții,

săgeți aprinse îi pregătește.

14Iată‑l pe cel ce naște nelegiuirea,

concepe necazul

și dă naștere înșelăciunii!

15Sapă o groapă, o adâncește

și cade tocmai el în adâncitura pe care a făcut‑o.

16Necazul pe care‑l pregătește se întoarce împotriva capului său,

iar violența lui coboară asupra creștetului său.

17Îi voi mulțumi Domnului pentru dreptatea Lui

și voi cânta spre lauda Numelui Domnului, Cel Preaînalt.