Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 68

Psalmul 68

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm. Un cântec

Când Dumnezeu Se ridică,
duşmanii Lui să fie împrăştiaţi
    şi cei ce-L urăsc să fugă dinaintea feţei Sale.
Îi risipeşti precum se risipeşte fumul;
    precum se topeşte ceara din cauza focului
        aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.[a]
Cei drepţi însă se bucură,
    se veselesc înaintea lui Dumnezeu
        şi chiuie de bucurie.

Cântaţi-I lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui,
    înălţaţi-L pe Cel Ce călăreşte pe nori[b]
        şi al Cărui Nume este Domnul[c]. Veseliţi-vă înaintea Lui!
În Lăcaşul Său cel sfânt,
    Dumnezeu este tatăl orfanilor şi apărătorul văduvelor.[d]
Dumnezeu dă o familie celor însinguraţi
    şi îi conduce spre belşug[e] pe cei care sunt captivi;
        cei răzvrătiţi însă locuiesc într-un ţinut arid.

Dumnezeule, când Tu ai ieşit înaintea poporului Tău,
    când Tu ai mărşăluit prin pustie …Sela
pământul s-a cutremurat,
    cerurile au picurat
înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul Sinaiului[f],
    înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
Dumnezeule, Tu ai legănat ca daruri de bunăvoie ploile;
    Tu Ţi-ai pregătit astfel moştenirea istovită.
10 Poporul Tău a locuit-o din nou;
    Tu ai pregătit bunătăţile Tale pentru cel sărman, Dumnezeule!

11 Stăpânul a vorbit,
    iar purtătoarele de veşti s-au făcut o armată mare:
12 „Regii oştirilor au fugit în mare grabă,
    iar cel rămas acasă a împărţit prada.[g]
13 Chiar în timp ce voi vă odihniţi la stâne[h]
    aripile porumbelului sunt acoperite cu argint
        şi penele lui cu aur sclipitor.“
14 Când i-a risipit Atotputernicul[i] pe regi,
    parcă ningea în Ţalmon.

15 Munţii Başan sunt munţi maiestuoşi,
    munţii Başan sunt munţi cu multe piscuri.
16 Munţi cu multe piscuri, de ce invidiaţi
    muntele unde Îi place lui Dumnezeu să locuiască?
        Cu siguranţă Domnul locuieşte acolo pe vecie.
17 Carele lui Dumnezeu sunt cu miile şi cu miile de mii.
    Stăpânul vine în ele din Sinai, în Lăcaşul Lui cel sfânt.
18 Când Te-ai suit în înălţime, ai luat în sclavie captivitatea;
    ai luat daruri pentru[j] oameni,
chiar şi pentru cei răzvrătiţi,
    ca ei, Doamne Dumnezeule[k], să locuiască acolo.

19 Binecuvântat să fie Stăpânul, Care ne poartă poverile zi de zi,
    Dumnezeul mântuirii noastre.Sela
20 Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al izbăvirilor.
    De la Stăpânul Domn vine scăparea de moarte.

21 Cu siguranţă Dumnezeu va zdrobi capul duşmanilor Săi,
    creştetul celor ce umblă în nelegiuirile lor.
22 Stăpânul zice: „Îi voi aduce înapoi din Başan,
    îi voi aduce înapoi din adâncurile mării,
23 ca să-ţi scufunzi picioarele în sânge,
    iar limba câinilor tăi să-şi ia partea din duşmanii tăi.“
24 Dumnezeule, ei privesc procesiunea intrării Tale,
    a intrării Dumnezeului meu, a Împăratului meu, în Lăcaşul cel sfânt.
25 În faţă merg cântăreţii, urmaţi de cei cu instrumente,
    iar în centru sunt fetele cu tamburine.
26 Binecuvântaţi-L pe Dumnezeu în adunare,
    pe Domnul – la izvoarele[l] lui Israel!
27 Acolo se află şi tânărul Beniamin, conducătorul lor,
    căpeteniile lui Iuda cu mulţimile lor,
        căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.

28 Învredniceşte-Te cu tărie, Dumnezeule,[m]
    arată-ne puterea Ta, Dumnezeule, aşa cum ai făcut şi înainte pentru noi!
29 Din pricina Templului Tău de la Ierusalim,
    regii Îţi vor aduce daruri.
30 Mustră fiara dintre trestii,
    cireada de tauri dintre viţeii popoarelor,
care calcă în picioare bucăţile de argint!
    Împrăştie popoarele care-şi găsesc plăcerea în război![n]
31 Ambasadori vor veni din Egipt;
    Cuş[o] va alerga cu mâinile întinse[p] spre Dumnezeu.

32 Regate ale pământului, cântaţi-I lui Dumnezeu,
    lăudaţi-L pe Stăpânul,Sela
33 pe Cel Ce călăreşte în ceruri, în cerurile veşnice!
    Iată, El face cu glasul Său un vuiet puternic!
34 Proclamaţi puterea lui Dumnezeu,
    a Cărui maiestate este peste Israel
        şi a Cărui putere este în ceruri.
35 Dumnezeule, Tu eşti înfricoşător în Sfântul Tău Lăcaş;
    Dumnezeul lui Israel, chiar El dă putere şi tărie poporului!

Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Notas al pie

 1. Psalmii 68:2 Sau: Să Se ridice Dumnezeu! Să-I fie împrăştiaţi duşmanii! / Să-I fugă dinainte vrăjmaşii! / Risipeşte-i precum se risipeşte fumul! / Precum se topeşte ceara din cauza focului, / aşa să piară cei răi dinaintea lui Dumnezeu!
 2. Psalmii 68:4 Sau: Lui! Pregătiţi calea pentru Cel Ce călăreşte prin pustie
 3. Psalmii 68:4 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componenţa multor nume ebraice, precum şi în multe locuri din cartea Psalmilor
 4. Psalmii 68:5 Dumnezeu este comparat aici cu un rege care stă pe tron în palatul său, unde face dreptate şi-i sprijină pe cei oropsiţi
 5. Psalmii 68:6 Sau: cântând
 6. Psalmii 68:8 Sau: au picurat / înaintea lui Dumnezeu – / , chiar şi Sinaiul / – înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
 7. Psalmii 68:12 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: femeile rămase acasă au împărţit prada
 8. Psalmii 68:13 Sau: focuri (ale unor sate sau tabere); sensul termenului ebraic este nesigur
 9. Psalmii 68:14 Ebr.: Şadai
 10. Psalmii 68:18 Sau: de la; sau printre
 11. Psalmii 68:18 Sau: ca Domnul Dumnezeu
 12. Psalmii 68:26 Sau: cei care sunteţi din fântâna lui Israel, adică cei care sunt israeliţi, provenind din Iacov; sau: în adunarea lui Israel
 13. Psalmii 68:28 Multe mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: Dumnezeu te-a învrednicit cu tărie
 14. Psalmii 68:30 Sensul în ebraică al versetului este nesigur
 15. Psalmii 68:31 Regiunea Nilului Superior; Etiopia şi teritoriile învecinate
 16. Psalmii 68:31 Lit.: îşi va grăbi mâinile, în sensul aducerii unui tribut, în sensul supunerii

Japanese Living Bible

詩篇 68

1ああ神よ、立ち上がってください。
敵どもを追い散らし、
あなたの前から逃げ去らせてください。
煙が風で吹き払われ、ろうが火で溶けるように、
悪党どもが神の御前で滅ぼされますように。
正しい者たちは、躍り上がって喜びますように。
歓喜にあふれますように。
神に賛美の歌をささげなさい。
雲に乗って来られる方に、声高らかに歌いなさい。
喜びを満面にたたえて、この方の前に出なさい。
きよいお方である神は、
父親のいない子の父となり、
未亡人の訴えを公正に取り扱ってくださいます。
身寄りのない者に家族を与え、
囚人を牢獄から解き放ち、
その口に喜びの歌をわき上がらせてくださいます。
しかし、神に背く者の行く手には、
ききんと悩みが待っています。

ああ神よ。あなたが荒野で人々を導かれた時、
大地は揺れ動き、天は震えました。
シナイ山も、イスラエルの神の前で縮み上がりました。
9-10 ああ神よ。あなたは十分な雨を降らせ、
疲れ果てたようなご自分の領地を、
生き返らせてくださいました。
根無し草のようであった神の民は、
その地を住みかとしていただいたのです。

11-13 主のひと言で、敵は逃げ惑います。
家を守る女たちは、
「こちらに向かっていた敵軍は逃げて行きました」と
大声で知らせて回ります。
今や、イスラエル中の女が
戦利品を分け合うのです。
ごらんなさい。女たちは、羽で覆われた鳩のように、
きらめく金銀で身を飾ります。
14 敵は神の御手によって、
ツァルモンの森に落ちるひとひらの雪のように、
影も形もなく消え去りました。

15-16 バシャンに連なってそびえる、
壮大な山々、峰々よ。君たちがシオン山を
ねたみをもって眺めるのも無理はありません。
この山は、神の永遠の住まいとして
選ばれたのですから。
17 おびただしい戦車を巡らして、神はシナイ山から、
シオンの山にある聖なる宮に移られます。
18 大ぜいの捕虜を率いて、高い所へ上って行かれます。
神の受ける貢ぎ物の中には、
かつての反逆からささげられた物もあります。
神である主は私たちのただ中に住んでくださるのです。

19 主はすばらしいお方です。
日ごとに私たちの重荷を担って、
救いの手を差し伸べてくださいます。
20 神は私たちを解き放ち、死から救い出されます。
21 しかし、強情で罪深い生き方を
改めようとしない敵は、粉砕なさいます。
22 主はヘルモン山の岩地や海の底に身を潜めている敵に、
「さあ、出て来い」と叫ばれます。
23 人々はこの敵を徹底的に滅ぼし、
彼らの血に足を浸すべきです。
犬が敵の肉を食べるでしょう。

24 私の王である神の行列は、聖所に向かっています。
25 先頭を行くのは歌い手たちで、
楽器をかなでる人々がしんがりを務め、
真ん中はタンバリンを打ち鳴らす
おとめたちが進みます。
26 さあ、イスラエルの国民よ、
私たちの泉そのものである主をほめたたえなさい。
27 最も小さなベニヤミン族が先頭となり、
そのあとに、ユダ族の長と長老たち、
ゼブルン族とナフタリ族の長たちが続きます。
28 ああ神よ、どうか奮い立って、今までと同じく、
あなたの力強さをお示しください。
29 諸国の王は、エルサレムの神の宮に
貢ぎ物を納めに来ます。
30 ああ神よ、敵をしかりつけ、
進んで税を持って来るようにしてください。
争い事を好む連中を追い散らしてください。
31 エジプトは貴金属の品々を贈ってよこし、
エチオピヤは神に慕いこがれて
手を差し出すでしょう。
32 世界の国々よ、神に賛美の歌声を上げなさい。
33 大昔からこの天空にまたがり、
力強い声を、雷のように大空にとどろかせておられた
神に、賛美をささげなさい。
34 力の源は神です。
神のご威光はイスラエルの上に輝き、
その力は天上にみなぎります。
35 宮でひざまずくとき、
口では言い表せないほどの厳粛さに打たれます。
イスラエルの神は、ご自分の民を強くし、
力を与えてくださいます。
さあ、神をほめたたえましょう。