Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 67:1-7

Psalmul 67

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu coarde. Un psalm. O cântare.

1Dumnezeu să‑Și arate bunăvoința față de noi și să ne binecuvânteze,

să facă să strălucească fața Sa peste noi! Selah

2Să se cunoască astfel pe pământ căile Tale

și izbăvirea Ta – printre toate neamurile.

3Să Te laude popoarele, Dumnezeule!

Să Te laude toate popoarele!

4Să se bucure și să strige de bucurie neamurile,

căci Tu judeci popoarele cu dreptate

și conduci neamurile pe pământ. Selah

5Să Te laude popoarele, Dumnezeule!

Să Te laude toate popoarele!

6Atunci pământul își va da roada,

iar Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne va binecuvânta.

7Dumnezeu ne va binecuvânta,

și toate marginile pământului se vor teme de El.