Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 66

Psalmul 66

Pentru dirijor. Un cântec. Un psalm.

Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, toţi locuitorii pământului[a]!
    Cântaţi slava Numelui Său,
        măriţi slava Lui prin laudele voastre!
Spuneţi-I lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşătoare sunt lucrările Tale!“
    Tăria Ta este atât de mare, încât duşmanii Tăi dau înapoi în faţa Ta.
Tot pământul să Ţi se închine
    şi să-Ţi cânte,
        să-Ţi cânte Numele!Sela
Veniţi şi vedeţi faptele lui Dumnezeu,
    înfăptuirile înfricoşătoare pentru fiii oamenilor.
El a schimbat marea în uscat
    de au traversat râul cu piciorul!
        Deci să ne bucurăm în El!
El stăpâneşte cu puterea Sa pe vecie,
    ochii Săi supraveghează neamurile:
        fie ca răzvrătiţii să nu se mai ridice împotriva Lui!Sela
Popoare, binecuvântaţi-L pe Dumnezeul nostru,
    daţi glas laudei Sale!
El ne aşază sufletul printre cei vii
    şi nu lasă să ni se clatine piciorul.
10 Dumnezeule, Tu ne încerci
    şi ne purifici precum se purifică argintul.
11 Ne-ai făcut să intrăm în mreajă,
    ne-ai pus poveri pe spate.
12 Ai îngăduit omului să călărească pe capetele noastre;
    am trecut prin foc şi prin apă,
        dar apoi ne-ai condus spre îndestulare.

13 De aceea voi veni la Casa Ta cu arderi de tot,
    şi-mi voi împlini jurămintele,
14 jurăminte pe care buzele mele le-au promis
    şi pe care gura mea le-a rostit când eram în necaz.
15 Îţi voi aduce animale îngrăşate ca arderi de tot
    şi o ofrandă de berbeci;
        voi aduce viţei şi ţapi.Sela
16 Veniţi şi ascultaţi, voi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu,
    şi vă voi povesti ce a făcut El pentru mine!
17 Către El a strigat gura mea
    şi lauda Lui a fost pe limba mea.
18 Dacă aş fi văzut răutate în inima mea,
    nu m-ar fi ascultat Stăpânul.
19 Dar Dumnezeu m-a ascultat, într-adevăr,
    a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu
    Care nu mi-a respins rugăciunea
        şi nici nu Şi-a ascuns îndurarea faţă de mine!

Notas al pie

  1. Psalmii 66:1 Lit.: întregul pământ

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 66

Pagdayaw kag Pagpasalamat

1Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,
maghinugyaw kamo sa Dios sa kalipay.
Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa iya.
Padunggi ninyo siya paagi sa inyo mga pagdayaw.
Hambali ninyo siya, “O Dios, daw ano ka makatilingala ang imo mga binuhatan.
Tungod sa imo dako nga gahom, ang imo mga kaaway nagaluhod sa imo sa kahadlok.
Ang tanan nga katawhan sa bug-os nga kalibutan magasimba sa imo.
Magakanta sila sang mga pagdayaw sa imo.”

Dali kamo, kag tan-awa ninyo ang makatilingala nga mga ginhimo sang Dios sa mga tawo.
Ginpamala niya ang dagat;
kag gintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalakat lang.
Sa sadtong ginhimo sang Dios magkalipay kita.
Nagahari siya sa wala sing katapusan paagi sa iya gahom,
kag ginapanilagan niya ang mga nasyon.
Dapat ang mga nagarebelde sa Dios indi magpabugal sang ila kaugalingon.
Mga katawhan, dayawa ninyo ang Dios!
Ipabati ang inyo pagdayaw sa iya.
Ginatipigan niya ang aton kabuhi;
kag wala siya magtugot nga malaglag kita.

10 Sa pagkamatuod, gintilawan mo kami, O Dios;
gintinluan mo kami pareho sa pilak nga ginpapuraw sa kalayo.
11 Ginpasiod mo kami kag ginpapas-an sang mabug-at nga mga karga.
12 Ginpatapakan mo kami sa amon mga kaaway;
daw sa nag-antos kami sa kalayo ukon baha.
Pero karon ginbutang mo kami sa maayo nga kahimtangan.
13 Magahalad ako sa imo templo sang mga halad nga ginasunog.
Tumanon ko ang akon mga promisa sa imo
14 nga ginsiling ko sang ara ako sa kalisod.
15 Magahalad ako sa imo sang matambok nga mga sapat bilang halad nga ginasunog,
pareho sang karnero, turo nga baka, kag kanding.

16 Dali kamo kag pamati, tanan kamo nga nagatahod sa Dios,
kay sugiran ko kamo kon ano ang iya ginhimo sa akon.
17 Nagpangayo ako sang bulig sa iya kag gindayaw ko siya.
18 Kon ginpabay-an ko lang ang akon mga sala wala kuntani nagpamati ang Ginoo sa akon.
19 Pero nagpamati gid ang Dios sa akon;
ginpamatian niya ang akon pangamuyo.
20 Dalayawon ang Dios, kay wala niya pagsikwaya ang akon pangamuyo,
kag ginahigugma gid niya ako.