Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 65

Psalmul 65

Pentru dirijor. Un psalm al lui David. Un cântec.

Dumnezeule, pe Tine Te aşteaptă lauda[a] în Sion;
    faţă de Tine vor fi împlinite jurămintele.
Tu asculţi rugăciunea;
    de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.
Poverile fărădelegilor noastre sunt mai puternice decât noi,
    dar Tu faci ispăşire pentru nelegiuirile noastre.
Ferice de cel pe care-l alegi,
    pe care-l apropii să locuiască în curţile Tale!
Ne vom sătura de lucrurile bune ale Casei Tale,
    ale Templului Tău cel sfânt.

Tu ne răspunzi prin faptele grozave ale dreptăţii,
    Dumnezeul mântuirii noastre,
Nădejdea tuturor marginilor pământului
    şi ale mărilor îndepărtate,
Cel ce ai aşezat munţii prin puterea Ta,
    fiind încins cu tărie,
Cel ce potoleşti vuietul mărilor,
    vuietul talazurilor lor şi tumultul noroadelor.
Locuitorii de la marginile pământului se tem din pricina minunilor Tale!
    Tu faci să răsune de bucurie locurile de unde se ivesc dimineaţa şi seara.

Tu cercetezi pământul, îi dai belşug,
    îl îmbogăţeşti cu multe lucruri.
Râurile lui Dumnezeu sunt pline de apă
    ca să dai oamenilor grâne. Iată cum pregăteşti pământul:[b]
10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării,
    îl înmoi cu ploile repezi şi îi binecuvântezi răsadul.
11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale,
    în urma Ta musteşte belşugul;[c]
12 mustesc, de asemenea, şi păşunile din pustie,
    iar dealurile se încing cu veselie.
13 Păşunile se îmbracă cu turme,
    văile se acoperă de grâne;
        toate strigă de bucurie şi cântă.

Notas al pie

  1. Psalmii 65:1 Sau: Dumnezeule, pentru Tine, tăcere, laudă
  2. Psalmii 65:9 Sau: grâne, căci aşa ai hotărât Tu
  3. Psalmii 65:11 Sau: din carele Tale se prelinge belşugul

New Russian Translation

Psalms 65

Псалом 65

1Дирижеру хора. Песнь. Псалом.

Восклицай Богу от радости, вся земля!

2Пойте славу Его имени,

воздайте Ему хвалу.

3Скажите Богу: «Как устрашающи Твои дела!

Столь велика сила Твоя,

что враги Твои раболепствуют пред Тобою.

4Тебе поклоняется вся земля,

Тебе воспевает славу,

воспевает славу имени Твоему». Пауза

5Придите, смотрите на Божьи дела;

как устрашающи Его дела для сынов человеческих!

6Сушей Он сделал море[a],

реку они перешли по суше[b],

и там мы возрадовались о Нем.

7Силой Своей Он властвует вовек,

не спускает с народов глаз,

чтобы мятежники против Него не восстали. Пауза

8Славьте нашего Бога, народы,

громко воздайте хвалу Ему.

9Он сохранил нам жизнь

и не дал нашим ногам споткнуться.

10Боже, Ты испытал нас,

очистил, как серебро.

11Ты заключил нас в неволю,

возложил нам на спину бремя

12и позволил конникам попирать нас.

Мы прошли сквозь огонь и воду,

но Ты нас вывел к месту изобилия.

13Я приду в Твой храм со всесожжениями

и исполню свои обеты Тебе –

14обеты, что дали мои уста,

и язык мой произнес, когда я был в беде.

15Я вознесу Тебе всесожжения –

дым от лучших баранов;

я принесу Тебе в жертву быков и козлов. Пауза

16Придите и слушайте, все боящиеся Бога,

я расскажу о том, что Он для меня совершил.

17Я взывал к Нему устами своими,

превозносил его языком моим.

18Если бы в сердце своем видел я грех,

то Владыка не слушал бы меня.

19Но Бог поистине услышал меня

и внял мольбе моей.

20Благословен будь, Бог,

не отвергший мою молитву

и милости меня не лишивший!

Notas al pie

  1. 65:6 См. Исх. 14.
  2. 65:6 См. Нав. 3.