Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 65

Psalmul 65

Pentru dirijor. Un psalm al lui David. Un cântec.

Dumnezeule, pe Tine Te aşteaptă lauda[a] în Sion;
    faţă de Tine vor fi împlinite jurămintele.
Tu asculţi rugăciunea;
    de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.
Poverile fărădelegilor noastre sunt mai puternice decât noi,
    dar Tu faci ispăşire pentru nelegiuirile noastre.
Ferice de cel pe care-l alegi,
    pe care-l apropii să locuiască în curţile Tale!
Ne vom sătura de lucrurile bune ale Casei Tale,
    ale Templului Tău cel sfânt.

Tu ne răspunzi prin faptele grozave ale dreptăţii,
    Dumnezeul mântuirii noastre,
Nădejdea tuturor marginilor pământului
    şi ale mărilor îndepărtate,
Cel ce ai aşezat munţii prin puterea Ta,
    fiind încins cu tărie,
Cel ce potoleşti vuietul mărilor,
    vuietul talazurilor lor şi tumultul noroadelor.
Locuitorii de la marginile pământului se tem din pricina minunilor Tale!
    Tu faci să răsune de bucurie locurile de unde se ivesc dimineaţa şi seara.

Tu cercetezi pământul, îi dai belşug,
    îl îmbogăţeşti cu multe lucruri.
Râurile lui Dumnezeu sunt pline de apă
    ca să dai oamenilor grâne. Iată cum pregăteşti pământul:[b]
10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării,
    îl înmoi cu ploile repezi şi îi binecuvântezi răsadul.
11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale,
    în urma Ta musteşte belşugul;[c]
12 mustesc, de asemenea, şi păşunile din pustie,
    iar dealurile se încing cu veselie.
13 Păşunile se îmbracă cu turme,
    văile se acoperă de grâne;
        toate strigă de bucurie şi cântă.

Notas al pie

  1. Psalmii 65:1 Sau: Dumnezeule, pentru Tine, tăcere, laudă
  2. Psalmii 65:9 Sau: grâne, căci aşa ai hotărât Tu
  3. Psalmii 65:11 Sau: din carele Tale se prelinge belşugul

New Living Translation

Psalm 65

Psalm 65

For the choir director: A song. A psalm of David.

What mighty praise, O God,
    belongs to you in Zion.
We will fulfill our vows to you,
    for you answer our prayers.
    All of us must come to you.
Though we are overwhelmed by our sins,
    you forgive them all.
What joy for those you choose to bring near,
    those who live in your holy courts.
What festivities await us
    inside your holy Temple.

You faithfully answer our prayers with awesome deeds,
    O God our savior.
You are the hope of everyone on earth,
    even those who sail on distant seas.
You formed the mountains by your power
    and armed yourself with mighty strength.
You quieted the raging oceans
    with their pounding waves
    and silenced the shouting of the nations.
Those who live at the ends of the earth
    stand in awe of your wonders.
From where the sun rises to where it sets,
    you inspire shouts of joy.

You take care of the earth and water it,
    making it rich and fertile.
The river of God has plenty of water;
    it provides a bountiful harvest of grain,
    for you have ordered it so.
10 You drench the plowed ground with rain,
    melting the clods and leveling the ridges.
You soften the earth with showers
    and bless its abundant crops.
11 You crown the year with a bountiful harvest;
    even the hard pathways overflow with abundance.
12 The grasslands of the wilderness become a lush pasture,
    and the hillsides blossom with joy.
13 The meadows are clothed with flocks of sheep,
    and the valleys are carpeted with grain.
    They all shout and sing for joy!