Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 65

Psalmul 65

Pentru dirijor. Un psalm al lui David. Un cântec.

Dumnezeule, pe Tine Te aşteaptă lauda[a] în Sion;
    faţă de Tine vor fi împlinite jurămintele.
Tu asculţi rugăciunea;
    de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.
Poverile fărădelegilor noastre sunt mai puternice decât noi,
    dar Tu faci ispăşire pentru nelegiuirile noastre.
Ferice de cel pe care-l alegi,
    pe care-l apropii să locuiască în curţile Tale!
Ne vom sătura de lucrurile bune ale Casei Tale,
    ale Templului Tău cel sfânt.

Tu ne răspunzi prin faptele grozave ale dreptăţii,
    Dumnezeul mântuirii noastre,
Nădejdea tuturor marginilor pământului
    şi ale mărilor îndepărtate,
Cel ce ai aşezat munţii prin puterea Ta,
    fiind încins cu tărie,
Cel ce potoleşti vuietul mărilor,
    vuietul talazurilor lor şi tumultul noroadelor.
Locuitorii de la marginile pământului se tem din pricina minunilor Tale!
    Tu faci să răsune de bucurie locurile de unde se ivesc dimineaţa şi seara.

Tu cercetezi pământul, îi dai belşug,
    îl îmbogăţeşti cu multe lucruri.
Râurile lui Dumnezeu sunt pline de apă
    ca să dai oamenilor grâne. Iată cum pregăteşti pământul:[b]
10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării,
    îl înmoi cu ploile repezi şi îi binecuvântezi răsadul.
11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale,
    în urma Ta musteşte belşugul;[c]
12 mustesc, de asemenea, şi păşunile din pustie,
    iar dealurile se încing cu veselie.
13 Păşunile se îmbracă cu turme,
    văile se acoperă de grâne;
        toate strigă de bucurie şi cântă.

Notas al pie

  1. Psalmii 65:1 Sau: Dumnezeule, pentru Tine, tăcere, laudă
  2. Psalmii 65:9 Sau: grâne, căci aşa ai hotărât Tu
  3. Psalmii 65:11 Sau: din carele Tale se prelinge belşugul

New International Version - UK

Psalm 65

Psalm 65[a]

For the director of music. A psalm of David. A song.

Praise awaits[b] you, our God, in Zion;
    to you our vows will be fulfilled.
You who answer prayer,
    to you all people will come.
When we were overwhelmed by sins,
    you forgave[c] our transgressions.
Blessed are those you choose
    and bring near to live in your courts!
We are filled with the good things of your house,
    of your holy temple.

You answer us with awesome and righteous deeds,
    God our Saviour,
the hope of all the ends of the earth
    and of the farthest seas,
who formed the mountains by your power,
    having armed yourself with strength,
who stilled the roaring of the seas,
    the roaring of their waves,
    and the turmoil of the nations.
The whole earth is filled with awe at your wonders;
    where morning dawns, where evening fades,
    you call forth songs of joy.

You care for the land and water it;
    you enrich it abundantly.
The streams of God are filled with water
    to provide the people with corn,
    for so you have ordained it.[d]
10 You drench its furrows and level its ridges;
    you soften it with showers and bless its crops.
11 You crown the year with your bounty,
    and your carts overflow with abundance.
12 The grasslands of the wilderness overflow;
    the hills are clothed with gladness.
13 The meadows are covered with flocks
    and the valleys are mantled with corn;
    they shout for joy and sing.

Notas al pie

  1. Psalm 65:1 In Hebrew texts 65:1-13 is numbered 65:2-14.
  2. Psalm 65:1 Or befits; the meaning of the Hebrew for this word is uncertain.
  3. Psalm 65:3 Or made atonement for
  4. Psalm 65:9 Or for that is how you prepare the land