Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 62

Psalmul 62

Pentru dirijor. Pentru Iedutun[a]. Un psalm al lui David.

Numai în Dumnezeu sufletul meu îşi găseşte liniştea
    şi numai de la El îmi vine mântuirea.
Numai El este stânca mea şi mântuirea mea.
    El este întăritura mea; niciodată nu voi fi clătinat.

Până când veţi mai ataca vreun om,
    doborându-l cu toţii,
cum aţi dărâma un zid înclinat
    sau un gard dărăpănat?
Numai ca să-l doboare din înălţimea lui se sfătuiesc ei.
    Le este dragă minciuna;
cu gura ei binecuvântează,
    dar cu inima blestemă.Sela
Suflete al meu, găseşte-ţi liniştea numai în Dumnezeu,
    căci de la El vine nădejdea mea.
Numai El este stânca mea şi mântuirea mea.
El este întăritura mea; nu voi fi clătinat!
Mântuirea şi slava mea sunt în Dumnezeu,
    Stânca mea cea tare.
        Adăpostul meu este în Dumnezeu.
Poporule, încrede-te în El în orice vreme,
    varsă-ţi inima înaintea Lui!
        Dumnezeu este adăpostul nostru.Sela
Numai o suflare sunt fiii oamenilor.
    Minciună sunt oamenii.
Puşi în talerele balanţei sunt fără valoare;
    împreună, ei sunt mai uşori decât o suflare.
10 Nu vă încredeţi în asuprire,
    nici nu speraţi zadarnic în tâlhărie.
Când sporiţi în putere,
    nu lăsaţi inima să vi se încreadă!

11 O dată a vorbit Dumnezeu,
    iar eu de două ori am auzit:
„Puterea este a lui Dumnezeu!“
12     A Ta, Stăpâne, este îndurarea,
căci Tu răsplăteşti
    fiecăruia după faptele lui.

Notas al pie

  1. Psalmii 62:1 Titlu. Vezi nota de la Ps. 39 Titlu.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 62

Ya Mukulu wa Bayimbi. Ya Yedusuni. Zabbuli ya Dawudi.

1Emmeeme yange ewummulira mu Katonda yekka;
    oyo obulokozi bwange mwe buva.
Ye yekka, lwe lwazi lwange era bwe bulokozi bwange;
    ye kye kigo kyange siinyeenyezebwenga n’akatono.

Mulituusa ddi nga mulumba omuntu,
    mmwe mwenna okwagala okumusuula wansi
    ng’ekisenge ekyewunzise era ng’olukomera oluyuuguuma?
Bateesa okumuggya
    mu kifo kye ekinywevu,
    basanyukira eby’obulimba.
Basaba omukisa n’emimwa gyabwe
    so nga munda bakolima.

Emmeeme yange ewummulire mu Katonda yekka;
    kubanga mu ye mwe muli essuubi lyange.
Ye yekka lwe lwazi lwange era bwe bulokozi bwange,
    ye kye kigo kyange, siinyeenyezebwenga.
Okulokolebwa kwange n’ekitiibwa kyange biri mu Katonda yekka;
    ye lwe lwazi lwange olw’amaanyi era kye kiddukiro kyange.
Mumwesigenga bulijjo mmwe abantu,
    mumutegeezenga byonna ebiri mu mitima gyammwe,
    kubanga Katonda kye kiddukiro kyaffe.

Abaana b’abantu mukka bukka,
    abazaalibwa mu bugagga bulimba bwereere;
ne bwe bageraageranyizibwa ku minzaani,
    n’omukka gubasinga okuzitowa.
10 Temwesigamanga ku bujoozi
    wadde ku bintu ebibbe.
Temuyitirira okwewaanirawaanira mu bugagga bwammwe ne bwe bweyongeranga,
    era temubumalirangako mwoyo gwammwe.

11 Katonda ayogedde ekintu kimu,
    kyokka nze nziggyemu ebintu bibiri nti:
Katonda, oli w’amaanyi,
12     era ggwe, Ayi Mukama, ojjudde okwagala.
Ddala olisasula buli muntu
    ng’ebikolwa bye bwe biri.