Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 61

Psalmul 61

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Al lui David.

Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele!
    Ia aminte la rugăciunea mea!

Strig către Tine de la capătul pământului
    cu inima mâhnită:
        „Du-mă pe stânca care este mai înaltă decât mine!“
Căci Tu eşti adăpostul meu,
    turnul meu cel tare împotriva duşmanului.

Aş vrea să locuiesc în cortul Tău pe vecie,
    să mă ascund la adăpostul aripilor Tale.Sela
Căci Tu, Dumnezeule, mi-ai ascultat jurămintele;
    Tu mi-ai dat moştenirea celor ce se tem de Numele Tău.

Adaugă zile la viaţa regelui!
    Fie-i anii cât veşnicia!
Fie să troneze veşnic în prezenţa lui Dumnezeu!
    Pune îndurarea şi credincioşia să vegheze asupra lui!

Atunci voi cânta Numele Tău pe vecie
    şi-mi voi împlini jurămintele zi de zi.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 61

Ya Mukulu wa Bayimbi. Ebivuga eby’enkoba. Zabbuli ya Dawudi.

1Wulira okukaaba kwange, Ayi Katonda;
    wulira okusaba kwange.

Nkukoowoola okuva ku nkomerero y’ensi,
    omutima gwange nga gugenda gunafuwa.
    Onkulembere ontuuse ku lwazi olunsinga obuwanvu mwe nnyinza okwekweka.
Kubanga gw’oli kiddukiro kyange.
    Oli kigo eky’amaanyi mwe neekweka omulabe.

Nnaabeeranga mu weema yo ennaku zonna;
    ndyoke nkuumirwenga mu biwaawaatiro byo.
Kubanga ggwe, Ayi Katonda, owulidde obweyamo bwange:
    ompadde omugabo awamu n’abo abatya erinnya lyo.

Oyongere ku nnaku z’obulamu bwa kabaka;
    emyaka gye gimutuuse mu mirembe mingi,
alyoke abeerenga mu maaso ga Katonda ennaku zonna.
    Okwagala kwo n’obwesigwa bwo bimukuumenga.

Ndyoke nnyimbenga nga ntendereza erinnya lyo ennaku zonna,
    nga ntuukiriza obweyamo bwange buli lunaku.