Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 60

Psalmul 60

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Crinii mărturiei“. Un mihtam[a] al lui David pentru învăţătură, compus pe vremea când s-a războit cu arameii din Aram-Naharayim[b] şi cu arameii din Ţoba[c] şi cu ocazia întoarcerii lui Ioab de la înfrângerea a doisprezece mii de edomiţi în Valea Sării.

Dumnezeule, ne-ai respins, te-ai dezlănţuit împotriva noastră,
    te-ai mâniat! Acum, întoarce-Te la noi!
Ai zguduit ţara şi ai despicat-o.
    Vindecă-i fisurile, căci se cutremură!
Ai făcut ca poporul Tău să vadă vremuri grele;
    ne-ai dat să bem vin, ca să ne clătinăm.

Pentru cei ce se tem de Tine însă
    ai ridicat un steag, sub care să se strângă[d] împotriva arcului[e].Sela
Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi,
    dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-ne!
Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa[f]:
    „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul
        şi voi măsura valea Sucot.
Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase;
    Efraim este coiful Meu,
        iar Iuda – sceptrul Meu.
Moab este vasul în care Mă spăl.
    Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările,
        iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

Cine mă va conduce în cetatea fortificată?
    Cine mă va călăuzi până în Edom?
10 Oare nu ne-ai respins, Dumnezeule?
    Căci Tu, Dumnezeule, nu mai ieşi cu oştirile noastre.
11 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului,
    căci zadarnic este sprijinul dat de om!
12 Cu Dumnezeu vom creşte în putere
    şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri!

Notas al pie

 1. Psalmii 60:1 Titlu. Vezi Ps. 16
 2. Psalmii 60:1 Titlu. Sau: Aram al celor două râuri, localizat în NV Mesopotamiei
 3. Psalmii 60:1 Titlu. Teritoriul din centrul Siriei de astăzi.
 4. Psalmii 60:4 O imagine luată de pe câmpul de luptă, o imagine a regrupării trupelor împrăştiate pentru a putea respinge atacul
 5. Psalmii 60:4 Sau: de dragul adevărului; qoşet (aram.: arc) – qoşt (adevăr)
 6. Psalmii 60:6 Sau: din Lăcaşul Său

New International Version

Psalm 60

Psalm 60[a]

For the director of music. To the tune of “The Lily of the Covenant.” A miktam[b] of David. For teaching. When he fought Aram Naharaim[c] and Aram Zobah,[d] and when Joab returned and struck down twelve thousand Edomites in the Valley of Salt.

You have rejected us, God, and burst upon us;
    you have been angry—now restore us!
You have shaken the land and torn it open;
    mend its fractures, for it is quaking.
You have shown your people desperate times;
    you have given us wine that makes us stagger.
But for those who fear you, you have raised a banner
    to be unfurled against the bow.[e]

Save us and help us with your right hand,
    that those you love may be delivered.
God has spoken from his sanctuary:
    “In triumph I will parcel out Shechem
    and measure off the Valley of Sukkoth.
Gilead is mine, and Manasseh is mine;
    Ephraim is my helmet,
    Judah is my scepter.
Moab is my washbasin,
    on Edom I toss my sandal;
    over Philistia I shout in triumph.”

Who will bring me to the fortified city?
    Who will lead me to Edom?
10 Is it not you, God, you who have now rejected us
    and no longer go out with our armies?
11 Give us aid against the enemy,
    for human help is worthless.
12 With God we will gain the victory,
    and he will trample down our enemies.

Notas al pie

 1. Psalm 60:1 In Hebrew texts 60:1-12 is numbered 60:3-14.
 2. Psalm 60:1 Title: Probably a literary or musical term
 3. Psalm 60:1 Title: That is, Arameans of Northwest Mesopotamia
 4. Psalm 60:1 Title: That is, Arameans of central Syria
 5. Psalm 60:4 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.