Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 60

Psalmul 60

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Crinii mărturiei“. Un mihtam[a] al lui David pentru învăţătură, compus pe vremea când s-a războit cu arameii din Aram-Naharayim[b] şi cu arameii din Ţoba[c] şi cu ocazia întoarcerii lui Ioab de la înfrângerea a doisprezece mii de edomiţi în Valea Sării.

Dumnezeule, ne-ai respins, te-ai dezlănţuit împotriva noastră,
    te-ai mâniat! Acum, întoarce-Te la noi!
Ai zguduit ţara şi ai despicat-o.
    Vindecă-i fisurile, căci se cutremură!
Ai făcut ca poporul Tău să vadă vremuri grele;
    ne-ai dat să bem vin, ca să ne clătinăm.

Pentru cei ce se tem de Tine însă
    ai ridicat un steag, sub care să se strângă[d] împotriva arcului[e].Sela
Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi,
    dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-ne!
Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa[f]:
    „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul
        şi voi măsura valea Sucot.
Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase;
    Efraim este coiful Meu,
        iar Iuda – sceptrul Meu.
Moab este vasul în care Mă spăl.
    Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările,
        iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

Cine mă va conduce în cetatea fortificată?
    Cine mă va călăuzi până în Edom?
10 Oare nu ne-ai respins, Dumnezeule?
    Căci Tu, Dumnezeule, nu mai ieşi cu oştirile noastre.
11 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului,
    căci zadarnic este sprijinul dat de om!
12 Cu Dumnezeu vom creşte în putere
    şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri!

Notas al pie

 1. Psalmii 60:1 Titlu. Vezi Ps. 16
 2. Psalmii 60:1 Titlu. Sau: Aram al celor două râuri, localizat în NV Mesopotamiei
 3. Psalmii 60:1 Titlu. Teritoriul din centrul Siriei de astăzi.
 4. Psalmii 60:4 O imagine luată de pe câmpul de luptă, o imagine a regrupării trupelor împrăştiate pentru a putea respinge atacul
 5. Psalmii 60:4 Sau: de dragul adevărului; qoşet (aram.: arc) – qoşt (adevăr)
 6. Psalmii 60:6 Sau: din Lăcaşul Său

New American Standard Bible

Psalm 60

Lament over Defeat in Battle, and Prayer for Help.

For the choir director; according to [a]Shushan Eduth. A [b]Mikhtam of David, to teach; [c]when he struggled with Aram-naharaim and with Aram-zobah, and Joab returned, and smote twelve thousand of Edom in the Valley of Salt.

1O God, You have rejected us. You have [d]broken us;
You have been angry; O, restore us.
You have made the [e]land quake, You have split it open;
Heal its breaches, for it totters.
You have [f]made Your people experience hardship;
You have given us [g]wine to drink that makes us stagger.
You have given a banner to those who fear You,
That it may be displayed because of the truth. [h]Selah.
That Your beloved may be delivered,
Save with Your right hand, and answer [i]us!

God has spoken in His [j]holiness:
“I will exult, I will portion out Shechem and measure out the valley of Succoth.
“Gilead is Mine, and Manasseh is Mine;
Ephraim also is the [k]helmet of My head;
Judah is My [l]scepter.
“Moab is My washbowl;
Over Edom I shall throw My shoe;
Shout loud, O Philistia, because of Me!”

Who will bring me into the besieged city?
Who [m]will lead me to Edom?
10 Have not You Yourself, O God, rejected us?
And will You not go forth with our armies, O God?
11 O give us help against the adversary,
For deliverance [n]by man is in vain.
12 [o]Through God we shall do valiantly,
And it is He who will tread down our adversaries.

Notas al pie

 1. Psalm 60:1 Lit The lily of testimony
 2. Psalm 60:1 Possibly, Epigrammatic Poem or Atonement Psalm
 3. Psalm 60:1 2 Sam 8:3, 13; 1 Chr 18:3, 12
 4. Psalm 60:1 Or broken out upon us
 5. Psalm 60:2 Or earth
 6. Psalm 60:3 Lit caused Your people to see
 7. Psalm 60:3 Lit wine of staggering
 8. Psalm 60:4 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 9. Psalm 60:5 Some authorities read me
 10. Psalm 60:6 Or sanctuary
 11. Psalm 60:7 Lit protection
 12. Psalm 60:7 Or lawgiver
 13. Psalm 60:9 Or has led
 14. Psalm 60:11 Lit of
 15. Psalm 60:12 Or In or With