Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 57

Psalmul 57

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“. Al lui David. Un mihtam[a] compus pe vremea când acesta se refugiase în peşteră, fugind de Saul.

Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine,
    căci la Tine îmi caut scăparea!
La umbra aripilor Tale caut adăpost
    până când trece necazul.

Strig către Dumnezeul Preaînalt,
    către Dumnezeul Care mă răzbună.
El trimite poruncă din cer şi mă mântuieşte;
    îl face de ruşine pe prigonitorul meu!Sela
Dumnezeu Îşi trimite îndurarea şi credincioşia.

Sunt în mijlocul leilor;
    mă culc printre cei ce devorează,
oameni ai căror dinţi sunt suliţe şi săgeţi
    şi a căror limbă este o sabie tăioasă.

Fii înălţat[b], Dumnezeule, mai presus de ceruri!
    Fie slava Ta peste întreg pământul!

Ei întinseseră un laţ paşilor mei,
    – sufletul îmi era încovoiat de durere –,
îmi săpaseră o groapă,
    dar au căzut ei înşişi în ea.Sela
Inima mea este pregătită, Dumnezeule,
    inima mea este pregătită!
        Voi cânta şi voi suna din instrumentele mele.
Trezeşte-te, suflet al meu[c]!
    Treziţi-vă, harfă şi liră!
        Voi trezi zorii[d]!

Stăpâne, Te voi lăuda printre popoare,
    Îţi voi cânta printre neamuri!
10 Căci îndurarea Ta este mare, ajunge până la ceruri,
    iar credincioşia Ta – până la nori.

11 Fii înălţat, Dumnezeule, mai presus de ceruri!
    Fie slava Ta peste întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 57:1 Titlu. Vezi Ps. 16
  2. Psalmii 57:5 Sau: Înalţă-Te
  3. Psalmii 57:8 Lit.: slava mea
  4. Psalmii 57:8 TM; LXX: Mă voi trezi în zori

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 57

Ya Mukulu wa Bayimbi. Ku ddoboozi, “Tozikiriza.” Zabbuli ya Dawudi bwe yadduka Sawulo, n’alaga mu mpuku.

1Onsaasire, Ayi Katonda, onsaasire,
    kubanga neesiga ggwe.
Nzija kwekweka mu kisiikirize ky’ebiwaawaatiro byo
    okutuusa okuzikirira bwe kulikoma.

Nkoowoola Katonda Ali Waggulu Ennyo,
    Katonda atuukiriza bye yantegekera.
Alisinzira mu ggulu n’andokola,
    n’amponya abo abampalana.
    Katonda anandaganga obwesigwa bwe n’okwagala kwe okutaggwaawo.

Mbeera wakati mu mpologoma,
    nsula mu bisolo ebirya abaana b’abantu.
Amannyo g’abalabe bange gali ng’amafumu n’obusaale.
    Ennimi zaabwe ziri ng’ebitala ebyogi.

Ayi Katonda, ogulumizibwenga okusinga eggulu;
    n’ekitiibwa kyo kibune ensi yonna.

Baatega ekitimba mu kkubo lyange,
    ne ntya nnyo;
ne basimamu obunnya,
    ate bo bennyini ne babugwamu.

Omutima gwange munywevu, Ayi Katonda,
    omutima gwange munywevu.
    Nnaakutenderezanga n’ennyimba.
Zuukuka, ggwe omwoyo gwange!
    Zuukuka ggwe ennanga ey’enkoba, naawe entongooli,
    ndyoke nnyimbe okukeesa obudde.

Ayi Mukama, ndikwebaza mu mawanga;
    ndiyimba nga nkutendereza mu bantu.
10 Kubanga okwagala kwo kungi nnyo, kutuuka ne ku ggulu;
    n’obwesigwa bwo butuuka ku bire.

11 Ogulumizibwenga, Ayi Katonda, okusinga eggulu;
    n’ekitiibwa kyo kibune ensi yonna.