Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 55

Psalmul 55

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un maschil[a] al lui David.

Dumnezeule, ia aminte la rugăciunea mea
    şi nu trece cu vederea cererea mea!
Ascultă-mă şi răspunde-mi!
    Îmi arăt neliniştea în plângerea mea
        şi sunt tulburat
din pricina vociferării duşmanului,
    la vederea presiunii impuse de cel rău;
căci ei fac să cadă necazul peste mine
    şi mi se împotrivesc cu furie.

Îmi tremură inima înăuntrul meu,
    spaimele morţii au căzut peste mine.
Frică şi cutremur au venit peste mine,
    m-a acoperit teroarea.
Zic atunci: „Cine-mi va da aripi ca ale porumbelului,
    ca să zbor şi să mă ascund?“
Da, aş fugi departe de tot,
    m-aş refugia în pustie.Sela
M-aş grăbi să-mi găsesc refugiu,
    în faţa vântului năprasnic.

Stăpâne, pune-i în încurcătură, încâlceşte-le limbile,
    căci numai violenţă şi ceartă văd în cetate!
10 Zi şi noapte ei dau târcoale
    zidurilor ei;
răutatea şi abuzurile se află în mijlocul ei.
11     Dezastrul este în mijlocul ei,
iar asuprirea şi înşelăciunea
    nu-i părăsesc străzile.

12 Nu un duşman mă batjocoreşte,
    căci atunci aş îndura!
Nu cel ce mă urăşte se ridică împotriva mea,
    căci m-aş ascunde de el!
13 Ci tu, un om ca şi mine,
    prietenul meu, apropiatul meu,
14 cel cu care am avut părtăşie dulce
    când am mers cu mulţimea la Casa lui Dumnezeu!
15 Moartea să-i ia prin surprindere,
    să se pogoare de vii în Locuinţa Morţilor,
        căci au acceptat răutăţile în mijlocul lor.

16 Eu însă voi striga către Dumnezeu,
    iar Domnul mă va scăpa.
17 Seara, dimineaţa şi la amiază,
    oftez şi gem,
        iar El îmi va auzi glasul.
18 Mă va răscumpăra nevătămat[b]
    din războiul pornit împotriva mea,
        căci mulţi sunt împotriva mea.
19 Dumnezeu, Care tronează în veci,
    va auzi şi-i va smeri!Sela
Sunt nişte oameni care nu se întorc de la căile lor
    şi care nu se tem de Dumnezeu.
20 Prietenul meu îşi întinde mâna împotriva celor ce trăiesc în pace cu el,
    îşi calcă legământul.
21 Gura lui este alunecoasă ca smântâna,
    dar în inima lui poartă războiul.
Cuvintele lui sunt mai alunecoase decât untdelemnul,
    dar în ascuns sunt nişte săbii.

22 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,
    şi El îţi va purta de grijă!
        El nu va îngădui ca cel drept să se clatine vreodată.
23 Dar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe cei răi
    în adâncul gropii;
oamenii însetaţi de sânge şi înşelători
    nu vor trăi nici jumătate din zilele lor!

Eu însă mă voi încrede în Tine!

Notas al pie

  1. Psalmii 55:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 55:18 Lit.: Îmi va răscumpăra viaţa în pace

New International Version

Psalm 55

Psalm 55[a]

For the director of music. With stringed instruments. A maskil[b] of David.

Listen to my prayer, O God,
    do not ignore my plea;
    hear me and answer me.
My thoughts trouble me and I am distraught
    because of what my enemy is saying,
    because of the threats of the wicked;
for they bring down suffering on me
    and assail me in their anger.

My heart is in anguish within me;
    the terrors of death have fallen on me.
Fear and trembling have beset me;
    horror has overwhelmed me.
I said, “Oh, that I had the wings of a dove!
    I would fly away and be at rest.
I would flee far away
    and stay in the desert;[c]
I would hurry to my place of shelter,
    far from the tempest and storm.”

Lord, confuse the wicked, confound their words,
    for I see violence and strife in the city.
10 Day and night they prowl about on its walls;
    malice and abuse are within it.
11 Destructive forces are at work in the city;
    threats and lies never leave its streets.

12 If an enemy were insulting me,
    I could endure it;
if a foe were rising against me,
    I could hide.
13 But it is you, a man like myself,
    my companion, my close friend,
14 with whom I once enjoyed sweet fellowship
    at the house of God,
as we walked about
    among the worshipers.

15 Let death take my enemies by surprise;
    let them go down alive to the realm of the dead,
    for evil finds lodging among them.

16 As for me, I call to God,
    and the Lord saves me.
17 Evening, morning and noon
    I cry out in distress,
    and he hears my voice.
18 He rescues me unharmed
    from the battle waged against me,
    even though many oppose me.
19 God, who is enthroned from of old,
    who does not change—
he will hear them and humble them,
    because they have no fear of God.

20 My companion attacks his friends;
    he violates his covenant.
21 His talk is smooth as butter,
    yet war is in his heart;
his words are more soothing than oil,
    yet they are drawn swords.

22 Cast your cares on the Lord
    and he will sustain you;
he will never let
    the righteous be shaken.
23 But you, God, will bring down the wicked
    into the pit of decay;
the bloodthirsty and deceitful
    will not live out half their days.

But as for me, I trust in you.

Notas al pie

  1. Psalm 55:1 In Hebrew texts 55:1-23 is numbered 55:2-24.
  2. Psalm 55:1 Title: Probably a literary or musical term
  3. Psalm 55:7 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and in the middle of verse 19.