Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 52

Psalmul 52

Pentru dirijor. Un maschil[a] al lui David, compus pe vremea când edomitul Doeg a venit la Saul şi l-a înştiinţat pe acesta, zicându-i: „David s-a dus în casa lui Ahimelek!“

Viteazule, ce te lauzi cu răutatea ta?
    Ce te lauzi, tu, care eşti toată ziua o ruşine pentru Dumnezeu?[b]
Numai dezastru plănuieşte limba ta!
    Este ca un brici ascuţit,
        viclean ce eşti!
Tu iubeşti mai degrabă răul decât binele
    şi minciuna decât cuvântul drept.Sela
Tu iubeşti numai cuvintele nimicitoare,
    limbă înşelătoare.

Dumnezeu te va doborî pe vecie;
    te va apuca şi te va smulge din cortul tău;
        te va dezrădăcina din pământul celor vii.Sela
Cei drepţi vor vedea şi se vor teme;
    vor râde de el:
„Acesta este omul care nu-L lua pe Dumnezeu
    drept refugiu al său,
ci se încredea în marile lui bogăţii
    şi creştea în putere distrugându-i pe alţii.“

Eu însă sunt ca un măslin verde
    în Casa lui Dumnezeu,
căci mă încred în îndurarea lui Dumnezeu
    pentru veci de veci.
Te voi lăuda mereu pentru că ai lucrat;
    voi nădăjdui în Numele Tău, căci este binevoitor
        faţă de credincioşii Tăi![c]

Notas al pie

  1. Psalmii 52:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 52:1 Sensul frazei în ebraică este nesigur; sau: ta? / Îndurarea lui Dumnezeu ţine pentru totdeauna; sau, cf. Siriacă: răutatea ta / îndreptată împotriva celui credincios? Toată ziua
  3. Psalmii 52:9 Sau: binevoitor; / Te voi lăuda în prezenţa credincioşilor Tăi.

New International Version - UK

Psalm 52

Psalm 52[a]

For the director of music. A maskil[b] of David. When Doeg the Edomite had gone to Saul and told him: ‘David has gone to the house of Ahimelek.’

Why do you boast of evil, you mighty hero?
    Why do you boast all day long,
    you who are a disgrace in the eyes of God?
You who practise deceit,
    your tongue plots destruction;
    it is like a sharpened razor.
You love evil rather than good,
    falsehood rather than speaking the truth.[c]
You love every harmful word,
    you deceitful tongue!

Surely God will bring you down to everlasting ruin:
    he will snatch you up and pluck you from your tent;
    he will uproot you from the land of the living.
The righteous will see and fear;
    they will laugh at you, saying,
‘Here now is the man
    who did not make God his stronghold
but trusted in his great wealth
    and grew strong by destroying others!’

But I am like an olive tree
    flourishing in the house of God;
I trust in God’s unfailing love
    for ever and ever.
For what you have done I will always praise you
    in the presence of your faithful people.
And I will hope in your name,
    for your name is good.

Notas al pie

  1. Psalm 52:1 In Hebrew texts 52:1-9 is numbered 52:3-11.
  2. Psalm 52:1 Title: Probably a literary or musical term
  3. Psalm 52:3 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 5.