Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 50

Psalmul 50

Un psalm al lui Asaf

Dumnezeu, da Dumnezeu, Domnul,
    El vorbeşte şi cheamă pământul
        de la răsăritul soarelui până la apusul lui!
Din Sion, întruchiparea frumuseţii, străluceşte Dumnezeu!
    Dumnezeul nostru vine şi nu tace;
un foc mistuie înaintea Lui
    şi o furtună se dezlănţuie împrejurul Lui!
El cheamă cerurile de deasupra
    şi pământul, ca să-Şi judece poporul:
„Adunaţi-Mi credincioşii,
    pe cei ce au încheiat legământ cu Mine prin jertfă!“
Cerurile mărturisesc dreptatea Lui,
    căci Dumnezeu este judecătorul.Sela
„Ia aminte, popor al Meu, şi voi vorbi!
    Israele, voi mărturisi împotriva ta:
        Sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău Eu sunt!
Nu pentru jertfele tale te mustru Eu,
    nici pentru arderile de tot care-Mi sunt aduse neîncetat.
Nu voi lua viţei din ograda ta,
    nici ţapi din staulele tale,
10 căci ale Mele sunt toate vieţuitoarele pădurii
    şi vitele de pe o mie de dealuri.
11 Eu cunosc toate înaripatele munţilor,
    şi toate făpturile câmpiei sunt ale Mele!
12 Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,
    căci a Mea este lumea cu tot ce cuprinde ea.
13 Mănânc Eu oare carnea taurilor
    sau beau Eu sângele ţapilor?
14 Adu-I ca jertfă lui Dumnezeu mulţumire
    şi împlineşte-ţi jurămintele faţă de Cel Preaînalt!
15 Cheamă-Mă în ziua necazului;
    Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!“

16 Dumnezeu îi zice însă celui rău:

„Ce tot înşiri tu orânduirile Mele
    şi ai pe buze legământul Meu,
17 când tu urăşti mustrarea
    şi arunci cuvintele Mele înapoia ta?
18 Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el
    şi te însoţeşti cu cei ce comit adulter.
19 Dai drumul gurii la rele,
    limba ta urzeşte înşelăciunea.
20 Vorbeşti împotriva fratelui tău cu care locuieşti
    şi pe fiul mamei tale arunci vina[a].
21 Aşa ai făcut, iar Eu am tăcut.
    Ţi-ai închipuit că sigur Eu sunt ca tine,
        dar te voi mustra şi îţi voi pune totul în faţă[b]!
22 Luaţi aminte la aceste lucruri, voi care Îl uitaţi pe Dumnezeu,
    ca nu cumva să vă sfâşii şi să nu aibă cine să vă scape!

23 Cine aduce mulţumire ca jertfă, acela Mă proslăveşte
    şi celui ce veghează asupra căii lui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu[c]“.

Notas al pie

  1. Psalmii 50:20 Sau: îl bârfeşti
  2. Psalmii 50:21 Lit.: ochi
  3. Psalmii 50:23 Sau: proslăveşte / şi pregăteşte calea prin care îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu

New International Reader's Version

Psalm 50

Psalm 50

A psalm of Asaph.

The Mighty One, God, the Lord, speaks.
    He calls out to the earth
from the sunrise in the east
    to the sunset in the west.
From Zion, perfect and beautiful,
    God’s glory shines out.
Our God comes, and he won’t be silent.
    A burning fire goes ahead of him.
    A terrible storm is all around him.
He calls out to heaven and earth to be his witnesses.
    Then he judges his people.
He says, “Gather this holy people around me.
    They made a covenant with me by offering a sacrifice.”
The heavens announce that what God decides is right.
    That’s because he is a God of justice.

God says, “Listen, my people, and I will speak.
    I will be a witness against you, Israel.
    I am God, your God.
I don’t bring charges against you because of your sacrifices.
    I don’t bring charges because of the burnt offerings you always bring me.
I don’t need a bull from your barn.
    I don’t need goats from your pens.
10 Every animal in the forest already belongs to me.
    And so do the cattle on a thousand hills.
11 I own every bird in the mountains.
    The insects in the fields belong to me.
12 If I were hungry, I wouldn’t tell you.
    The world belongs to me. And so does everything in it.
13 Do I eat the meat of bulls?
    Do I drink the blood of goats?
14 Bring me thank offerings, because I am your God.
    Carry out the promises you made to me, because I am the Most High God.
15 Call out to me when trouble comes.
    I will save you. And you will honor me.”

16 But here is what God says to a sinful person.

“What right do you have to speak the words of my laws?
    How dare you speak the words of my covenant!
17 You hate my teaching.
    You turn your back on what I say.
18 When you see a thief, you join him.
    You make friends with those who commit adultery.
19 You use your mouth to speak evil.
    You use your tongue to spread lies.
20 You are a witness against your brother.
    You always tell lies about your own mother’s son.
21 When you did these things, I kept silent.
    So you thought I was just like you.
But now I’m going to bring you to court.
    I will bring charges against you.

22 “You who forget God, think about this.
    If you don’t, I will tear you to pieces.
    No one will be able to save you.
23 People who sacrifice thank offerings to me honor me.
    To those who are without blame I will show my power to save.”