Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 5

Psalmul 5

Pentru dirijor. De cântat cu fluiere[a]. Un psalm al lui David.

Ascultă-mi plângerea, Doamne,
    ia aminte la suspinul meu!
Ascultă strigătul meu,
    Împăratul meu şi Dumnezeul meu,
        căci Ţie mă rog!
Doamne, ascultă-mi glasul dimineaţa,
    dimineaţa când stau gata pregătit înaintea Ta şi aştept.

Căci Tu nu eşti un Dumnezeu Căruia să-I placă răutatea
    iar cel rău nu-Ţi poate sta în preajmă.
Nici lăudăroşii nu pot sta înaintea ochilor Tăi,
    iar Tu îi urăşti pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea
şi-i dai pierzării pe cei ce rostesc minciuni.
    Domnul îi detestă pe oamenii setoşi de sânge şi înşelători.

Eu însă, prin marea Ta îndurare[b],
    voi intra în Casa Ta
şi, în frică de Tine,
    mă voi prosterna cu faţa spre Templul[c] Tău cel sfânt.
Doamne, condu-mă cu dreptatea Ta,
    din pricina duşmanilor mei!
        Netezeşte cărarea Ta înaintea mea!

Căci nu este nimic adevărat în gura lor,
    iar inima le este plină de nimicire.
Gâtlejul le este un mormânt deschis;
    cu limbile lor ei înşală[d].
10 Osândeşte-i, Dumnezeule!
    Să cadă prin propriile lor uneltiri!
Pentru multele lor păcate, izgoneşte-i,
    căci s-au răzvrătit împotriva Ta!

11 Să se bucure toţi cei ce-şi găsesc refugiul în Tine!
    Pe vecie să strige de bucurie!
Ocroteşte-i Tu,
    ca să strige de bucurie
        toţi cei ce iubesc Numele Tău.
12     Căci Tu îi binecuvântezi pe cei drepţi, Doamne,
        iar bunăvoinţa Ta le ţine loc de scut.

Notas al pie

  1. Psalmii 5:1 Titlu. Sensul ebraic al acestui termen este nesigur
  2. Psalmii 5:7 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni, cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte
  3. Psalmii 5:7 Ebr.: hehal, termen diferit de cel care a fost tradus cu Casă (bait); peste tot în carte
  4. Psalmii 5:9 Sau: linguşesc

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 5

Ya mukulu wa Bayimbi. Ya ndere. Zabbuli ya Dawudi.

1Otege okutu eri ebigambo byange, Ayi Mukama;
    olowooze ku kunyolwa kwange.
Wuliriza eddoboozi ly’omulanga gwange,
    Ayi Kabaka wange era Katonda wange:
    kubanga ggwe gwe nsaba.

Ayi Mukama, buli nkya owulira eddoboozi lyange;
    buli nkya ndeeta gy’oli okusaba kwange,
    ne nnindirira onziremu.
Kubanga ggwe Ayi Katonda, tosanyukira bibi:
    n’ebitasaana tobigumiikiriza.
Ab’amalala era abakola ebibi tobeetaaga mu maaso go:
    kubanga okyawa abakola ebibi bonna.
Abalimba bonna obazikiriza;
    Mukama akyawa abatemu
    era n’abalimba.
Naye olw’ekisa kyo ekingi,
    nze nnaayingiranga mu nnyumba yo:
ne nkusinziza mu Yeekaalu yo Entukuvu
    n’okutya okungi.

Onkulembere, Ayi Mukama, mu butuukirivu bwo,
    olw’abalabe bange,
    ondage ekkubo eggolokofu ery’okutambulirangamu.
Abalabe bange bye boogera tebyesigibwa;
    emitima gyabwe gijjudde bussi bwereere.
Emimiro gyabwe ntaana eyasaamiridde:
    akamwa kaabwe koogera bya bulimba.
10 Basalire omusango gubasinge, Ayi Katonda;
    baleke bagwe mu mitego gyabwe.
Bagobe
    kubanga baakujeemera.
11 Naye leka abo bonna abakwesiga basanyukenga;
    ennaku zonna bayimbenga n’essanyu,
obakuumenga,
    abo abaagala erinnya lyo basanyukirenga mu ggwe.

12 Kubanga, Ayi Mukama, omutuukirivu omuwa omukisa;
    era omukuuma, n’omwetoolooza okwagala ng’engabo.