Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 49

Psalmul 49

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Popoare, ascultaţi lucrul acesta!
    Locuitori ai lumii, luaţi aminte,
slabi şi puternici,
    bogaţi şi săraci împreună!
Gura mea va vorbi cu înţelepciune,
    iar gândurile inimii mele vor fi iscusite.
Îmi voi pleca urechea la proverbe,
    îmi voi începe ghicitoarea în sunet de liră.

De ce să mă tem în zilele rele,
    când mă împresoară răutatea înşelătorilor mei,
a celor ce se încred în averile lor
    şi se laudă cu mulţimea bogăţiilor lor?
Nimeni nu poate răscumpăra viaţa semenului său,
    nici nu-I poate da lui Dumnezeu preţul răscumpărării lui.
Preţul răscumpărării pentru viaţa lui este atât de mare,
    încât nu va putea plăti niciodată,
ca să trăiască veşnic
    şi să nu vadă groapa.

10 Se vede că şi înţelepţii mor,
    şi cel fără minte şi bruta pier împreună,
        părăsindu-şi averile în folosul altora.
11 Totuşi îşi imaginează că-şi vor stăpâni casele pe vecie[a]
    şi că locuinţele lor vor dăinui din neam în neam;
        de aceea şi-au numit proprietăţile după înseşi numele lor.[b]
12 Însă omul bogat nu dăinuie;
    el se aseamănă cu vitele pentru tăiere.[c]
13 Aceasta este soarta celor ce se încred în ei[d]
    şi a celor ce-i urmează, care le încuviinţează vorbele.
14 Sunt sortiţi Locuinţei Morţilor ca nişte oi;
    moartea îi va paşte.
Cei drepţi vor stăpâni peste ei dimineaţa.
    Chipul lor se va veşteji în Locuinţa Morţilor,
        departe de locuinţa lor.
15 Dar Dumnezeu îmi va răscumpăra sufletul din Locuinţa Morţilor,
    căci El mă va lua sub ocrotirea Lui.Sela
16 Nu te îngrijora când se îmbogăţeşte cineva,
    când sporeşte bogăţia casei lui,
17 căci nu ia nimic cu el la moartea sa;
    bogăţia lui nu se coboară după el.
18 Chiar dacă sufletul lui a fost fericit în viaţă,
    chiar dacă s-a lăudat cu bucuriile de care şi-a făcut parte,
19 tot va merge la neamul părinţilor lui,
    care nu vor mai vedea lumina vreodată.

20 Omul bogat şi fără pricepere
    se aseamănă cu vitele pentru tăiere.

Notas al pie

  1. Psalmii 49:11 Sensul versului în ebraică este nesigur
  2. Psalmii 49:11 TM; LXX, Siriacă: Mormintele le vor rămâne case pe vecie / şi locuinţe – din neam în neam / cu toate că şi-au dat numele proprietăţilor lor.
  3. Psalmii 49:12 TM; LXX, Siriacă redau acest verset identic cu v. 20
  4. Psalmii 49:13 Sau: în ei înşişi

New International Version - UK

Psalm 49

Psalm 49[a]

For the director of music. Of the Sons of Korah. A psalm.

Hear this, all you peoples;
    listen, all who live in this world,
both low and high,
    rich and poor alike:
My mouth will speak words of wisdom;
    the meditation of my heart will give you understanding.
I will turn my ear to a proverb;
    with the harp I will expound my riddle:

Why should I fear when evil days come,
    when wicked deceivers surround me –
those who trust in their wealth
    and boast of their great riches?
No one can redeem the life of another
    or give to God a ransom for them –
the ransom for a life is costly,
    no payment is ever enough –
so that they should live on for ever
    and not see decay.
10 For all can see that the wise die,
    that the foolish and the senseless also perish,
    leaving their wealth to others.
11 Their tombs will remain their houses[b] for ever,
    their dwellings for endless generations,
    though they had[c] named lands after themselves.

12 People, despite their wealth, do not endure;
    they are like the beasts that perish.

13 This is the fate of those who trust in themselves,
    and of their followers, who approve their sayings.[d]
14 They are like sheep and are destined to die;
    death will be their shepherd
    (but the upright will prevail over them in the morning).
Their forms will decay in the grave,
    far from their princely mansions.
15 But God will redeem me from the realm of the dead;
    he will surely take me to himself.
16 Do not be overawed when others grow rich,
    when the splendour of their houses increases;
17 for they will take nothing with them when they die,
    their splendour will not descend with them.
18 Though while they live they count themselves blessed –
    and people praise you when you prosper –
19 they will join those who have gone before them,
    who will never again see the light of life.

20 People who have wealth but lack understanding
    are like the beasts that perish.

Notas al pie

  1. Psalm 49:1 In Hebrew texts 49:1-20 is numbered 49:2-21.
  2. Psalm 49:11 Septuagint and Syriac; Hebrew In their thoughts their houses will remain
  3. Psalm 49:11 Or generations, / for they have
  4. Psalm 49:13 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 15.