Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 45

Psalmul 45

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Crinii“. Al korahiţilor. Un maschil[a]. Un cântec de dragoste.

Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă.
    Eu zic: „Îmi dedic versurile regelui!“
        Limba mea este pana iscusită a unui scriitor!

Eşti cel mai frumos dintre fiii oamenilor!
    Harul este revărsat pe buzele tale;
        de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.
Încinge-ţi sabia la coapsă, viteazule,
    splendoarea şi măreţia ta!
În măreţia ta, călăreşte biruitor
    pentru cauza adevărului, a smereniei şi a dreptăţii!
Dreapta ta să înfăptuiască isprăvi de temut!
    Săgeţile tale ascuţite să străpungă inima duşmanilor regelui
        şi popoarele să cadă sub picioarele tale![b]

Tronul Tău, Dumnezeule[c], este pentru veci de veci,
    iar sceptrul împărăţiei Tale este un sceptru al dreptăţii!
Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea;
    de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns
        cu untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi.

Toate veşmintele tale sunt înmiresmate cu smirnă, aloe şi casia.
    În palate de fildeş, instrumentele cu corzi te înveselesc.
Fiice de regi îţi sunt ţiitoare[d],
    regina îţi stă la dreapta, înveşmântată toată numai în aur de Ofir.

10 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea!
    Uită-ţi poporul şi casa părintească!
11 Atunci regele va tânji după frumuseţea ta.
    Pentru că îţi este domn, supune-te lui!
12 Fiica Tirului[e] va veni cu daruri;
    oameni bogaţi îţi vor căuta bunăvoinţa.

13 Fiica regelui este plină de strălucire înăuntrul palatului;
    veşmântul ei este ţesut cu fir de aur.
14 Cu haine brodate este adusă înaintea regelui;
    este însoţită de fecioare,
        care sunt aduse înaintea ta.[f]
15 Sunt aduse cu bucurie şi cu veselie,
    iar ele intră în palatul regelui.

16 Fiii tăi vor lua locul părinţilor tăi;
    pe ei îi vei pune prinţi în toată ţara.
17 Îţi voi aminti numele din neam în neam;
    de aceea te vor lăuda popoarele în veci de veci.

Notas al pie

  1. Psalmii 45:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 45:5 Sensul versetului în ebraică este nesigur
  3. Psalmii 45:6 Psalmul este unul mesianic, care Îi este aplicat în Noul Testament lui Isus Cristos; însă în contextul său istoric, psalmul se referă la regele din dinastia davidică, care domneşte în Numele lui Dumnezeu
  4. Psalmii 45:9 Lit.: fac parte din suita ta; Siriacă: O fiică de rege face parte din suita sa
  5. Psalmii 45:12 Sau: Tirienii; sau: Prinţesa din Tir
  6. Psalmii 45:14 Cele mai multe mss TM; 2 mss TM: fecioarele, însoţitoarele ei, o urmează / fiind aduse înaintea ei.

New International Version

Psalm 45

Psalm 45[a]

For the director of music. To the tune of “Lilies.” Of the Sons of Korah. A maskil.[b] A wedding song.

My heart is stirred by a noble theme
    as I recite my verses for the king;
    my tongue is the pen of a skillful writer.

You are the most excellent of men
    and your lips have been anointed with grace,
    since God has blessed you forever.

Gird your sword on your side, you mighty one;
    clothe yourself with splendor and majesty.
In your majesty ride forth victoriously
    in the cause of truth, humility and justice;
    let your right hand achieve awesome deeds.
Let your sharp arrows pierce the hearts of the king’s enemies;
    let the nations fall beneath your feet.
Your throne, O God,[c] will last for ever and ever;
    a scepter of justice will be the scepter of your kingdom.
You love righteousness and hate wickedness;
    therefore God, your God, has set you above your companions
    by anointing you with the oil of joy.
All your robes are fragrant with myrrh and aloes and cassia;
    from palaces adorned with ivory
    the music of the strings makes you glad.
Daughters of kings are among your honored women;
    at your right hand is the royal bride in gold of Ophir.

10 Listen, daughter, and pay careful attention:
    Forget your people and your father’s house.
11 Let the king be enthralled by your beauty;
    honor him, for he is your lord.
12 The city of Tyre will come with a gift,[d]
    people of wealth will seek your favor.
13 All glorious is the princess within her chamber;
    her gown is interwoven with gold.
14 In embroidered garments she is led to the king;
    her virgin companions follow her—
    those brought to be with her.
15 Led in with joy and gladness,
    they enter the palace of the king.

16 Your sons will take the place of your fathers;
    you will make them princes throughout the land.

17 I will perpetuate your memory through all generations;
    therefore the nations will praise you for ever and ever.

Notas al pie

  1. Psalm 45:1 In Hebrew texts 45:1-17 is numbered 45:2-18.
  2. Psalm 45:1 Title: Probably a literary or musical term
  3. Psalm 45:6 Here the king is addressed as God’s representative.
  4. Psalm 45:12 Or A Tyrian robe is among the gifts