Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 44

Psalmul 44

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un maschil[a].

Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre,
    părinţii noştri ne-au povestit
despre lucrarea pe care ai înfăptuit-o pe vremea lor,
    în vremuri străvechi;
am auzit cum Tu, prin braţul Tău, ai dezrădăcinat neamuri, ca să-i plantezi pe ei,
    ai izgonit noroade, ca să-i extinzi pe ei.
Nu prin sabia lor au moştenit ţara,
    nu braţul lor i-a izbăvit,
ci dreapta Ta, braţul Tău,
    lumina feţei Tale, fiindcă îi iubeai.

Dumnezeule, Tu eşti împăratul meu!
    Porunceşte dar izbăvirea[b] lui Iacov!
Cu Tine ne doborâm duşmanii,
    cu Numele Tău ne călcăm în picioare potrivnicii.
Nu mă încred în arcul meu,
    sabia mea nu mă izbăveşte,
ci Tu ne vei izbăvi de duşmanii noştri,
    iar pe cei ce ne urăsc, Tu îi vei face de ruşine!
Noi în Dumnezeu ne lăudăm mereu,
    Numele Tău îl slăvim pe vecie.Sela
Totuşi, Tu ne-ai respins şi ne-ai umilit,
    nu mai ieşi cu oştile noastre.
10 Tu ai făcut să ne retragem dinaintea duşmanului,
    astfel că cei ce ne urăsc ne jefuiesc.
11 Ne dai ca pe nişte oi la tăiere,
    ne împrăştii printre neamuri.
12 Îţi vinzi poporul pe un preţ de nimic
    şi nu câştigi nimic prin vânzarea lui.

13 Ne faci de batjocura vecinilor noştri,
    de ocara şi de dispreţul celor ce ne înconjoară.
14 Ne faci de pomină printre neamuri,
    pricină de clătinare din cap printre popoare.
15 Toată ziua ocara îmi stă înainte
    şi ruşinea îmi acoperă faţa,
16 la glasul batjocoritorului şi al blasfemiatorului,
    la vederea duşmanului şi a răzbunătorului.

17 Toate acestea au venit asupra noastră, dar[c] noi nu Te-am uitat
    şi nu am încălcat legământul Tău.
18 Inima noastră nu Ţi-a întors spatele
    şi paşii noştri nu s-au îndepărtat de calea Ta.
19 Tu însă ne-ai zdrobit în locul de vânătoare al şacalilor
    şi ne-ai acoperit cu beznă.

20 Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru
    şi ne-am fi întins palmele spre vreun dumnezeu străin,
21 n-ar fi descoperit Dumnezeu aceasta?
    Doar El cunoaşte toate tainele inimii.
22 Totuşi, din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua,
    suntem consideraţi ca nişte oi pentru tăiere.

23 Scoală-Te! De ce dormi, Stăpâne?
    Trezeşte-Te, nu ne lepăda pe vecie!
24 De ce Îţi ascunzi faţa,
    de ce ne uiţi umilinţa şi necazul?
25 Sufletul nostru este doborât în ţărână,
    pântecele ne este lipit de pământ!
26 Ridică-Te şi vino în ajutorul nostru!
    Răscumpără-ne, din pricina îndurării Tale!

Notas al pie

  1. Psalmii 44:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 44:4 TM; LXX, Aquila, Siriacă: regele meu / care porunceşti izbăvirea
  3. Psalmii 44:17 Sau: deşi

Nova Versão Internacional

Salmos 44

Salmo 44

Para o mestre de música. Dos coraítas. Um poema.

Com os nossos próprios ouvidos ouvimos,
    ó Deus;
os nossos antepassados nos contaram
    os feitos que realizaste no tempo deles,
    nos dias da antigüidade.
Com a tua própria mão expulsaste as nações
    para estabelecer os nossos antepassados;
arruinaste povos e fizeste prosperar
    os nossos antepassados.
Não foi pela espada que conquistaram a terra,
nem pela força do seu braço
    que alcançaram a vitória;
foi pela tua mão direita, pelo teu braço,
    e pela luz do teu rosto[a],
por causa do teu amor para com eles.

És tu, meu Rei e meu Deus![b]
És tu que decretas vitórias para Jacó!
Contigo pomos em fuga os nossos adversários;
pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam.
Não confio em meu arco,
minha espada não me concede a vitória;
mas tu nos concedes a vitória
    sobre os nossos adversários
e humilhas os que nos odeiam.
Em Deus nos gloriamos o tempo todo,
e louvaremos o teu nome para sempre.Pausa

Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste;
já não sais com os nossos exércitos.
10 Diante dos nossos adversários
    fizeste-nos bater em retirada,
e os que nos odeiam nos saquearam.
11 Tu nos entregaste
    para sermos devorados como ovelhas
e nos dispersaste entre as nações.
12 Vendeste o teu povo por uma ninharia,
    nada lucrando com a sua venda.
13 Tu nos fizeste
    motivo de vergonha dos nossos vizinhos,
objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam.
14 Fizeste de nós um provérbio entre as nações;
os povos meneiam a cabeça quando nos vêem.
15 Sofro humilhação o tempo todo,
e o meu rosto está coberto de vergonha
16 por causa da zombaria
    dos que me censuram e me provocam,
por causa do inimigo, que busca vingança.

17 Tudo isso aconteceu conosco,
    sem que nos tivéssemos esquecido de ti,
    nem tivéssemos traído a tua aliança.
18 Nossos corações não voltaram atrás,
nem os nossos pés se desviaram da tua vereda.
19 Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós
    um covil de chacais,
e de densas trevas nos cobriste.

20 Se tivéssemos esquecido
    o nome do nosso Deus
e tivéssemos estendido as nossas mãos
    a um deus estrangeiro,
21 Deus não o teria descoberto?
Pois ele conhece os segredos do coração!
22 Contudo, por amor de ti
    enfrentamos a morte todos os dias;
somos considerados como ovelhas
    destinadas ao matadouro.

23 Desperta, Senhor! Por que dormes?
Levanta-te! Não nos rejeites para sempre.
24 Por que escondes o teu rosto
    e esqueces o nosso sofrimento
    e a nossa aflição?

25 Fomos humilhados até o pó;
nossos corpos se apegam ao chão.
26 Levanta-te! Socorre-nos!
Resgata-nos por causa da tua fidelidade.

Notas al pie

  1. 44.3 Isto é, pela tua bondade.
  2. 44.4 Conforme a Septuaginta e a Versão Siríaca. O Texto Massorético diz meu Rei, ó Deus!