Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 44

Psalmul 44

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un maschil[a].

Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre,
    părinţii noştri ne-au povestit
despre lucrarea pe care ai înfăptuit-o pe vremea lor,
    în vremuri străvechi;
am auzit cum Tu, prin braţul Tău, ai dezrădăcinat neamuri, ca să-i plantezi pe ei,
    ai izgonit noroade, ca să-i extinzi pe ei.
Nu prin sabia lor au moştenit ţara,
    nu braţul lor i-a izbăvit,
ci dreapta Ta, braţul Tău,
    lumina feţei Tale, fiindcă îi iubeai.

Dumnezeule, Tu eşti împăratul meu!
    Porunceşte dar izbăvirea[b] lui Iacov!
Cu Tine ne doborâm duşmanii,
    cu Numele Tău ne călcăm în picioare potrivnicii.
Nu mă încred în arcul meu,
    sabia mea nu mă izbăveşte,
ci Tu ne vei izbăvi de duşmanii noştri,
    iar pe cei ce ne urăsc, Tu îi vei face de ruşine!
Noi în Dumnezeu ne lăudăm mereu,
    Numele Tău îl slăvim pe vecie.Sela
Totuşi, Tu ne-ai respins şi ne-ai umilit,
    nu mai ieşi cu oştile noastre.
10 Tu ai făcut să ne retragem dinaintea duşmanului,
    astfel că cei ce ne urăsc ne jefuiesc.
11 Ne dai ca pe nişte oi la tăiere,
    ne împrăştii printre neamuri.
12 Îţi vinzi poporul pe un preţ de nimic
    şi nu câştigi nimic prin vânzarea lui.

13 Ne faci de batjocura vecinilor noştri,
    de ocara şi de dispreţul celor ce ne înconjoară.
14 Ne faci de pomină printre neamuri,
    pricină de clătinare din cap printre popoare.
15 Toată ziua ocara îmi stă înainte
    şi ruşinea îmi acoperă faţa,
16 la glasul batjocoritorului şi al blasfemiatorului,
    la vederea duşmanului şi a răzbunătorului.

17 Toate acestea au venit asupra noastră, dar[c] noi nu Te-am uitat
    şi nu am încălcat legământul Tău.
18 Inima noastră nu Ţi-a întors spatele
    şi paşii noştri nu s-au îndepărtat de calea Ta.
19 Tu însă ne-ai zdrobit în locul de vânătoare al şacalilor
    şi ne-ai acoperit cu beznă.

20 Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru
    şi ne-am fi întins palmele spre vreun dumnezeu străin,
21 n-ar fi descoperit Dumnezeu aceasta?
    Doar El cunoaşte toate tainele inimii.
22 Totuşi, din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua,
    suntem consideraţi ca nişte oi pentru tăiere.

23 Scoală-Te! De ce dormi, Stăpâne?
    Trezeşte-Te, nu ne lepăda pe vecie!
24 De ce Îţi ascunzi faţa,
    de ce ne uiţi umilinţa şi necazul?
25 Sufletul nostru este doborât în ţărână,
    pântecele ne este lipit de pământ!
26 Ridică-Te şi vino în ajutorul nostru!
    Răscumpără-ne, din pricina îndurării Tale!

Notas al pie

  1. Psalmii 44:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 44:4 TM; LXX, Aquila, Siriacă: regele meu / care porunceşti izbăvirea
  3. Psalmii 44:17 Sau: deşi

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 44

1Дирижёру хора. На мотив «Лилии». Наставление потомков Кораха. Свадебная песня.

Сердце моё полнится прекрасной речью.
    Для царя исполняю я эту песнь;
    мой язык – как перо искусного писаря.

Ты прекраснее всех людей;
    благодатная речь сходит с твоих уст,
    ведь Всевышний навеки благословил тебя.
Могучий, препояшься мечом,
    облекись в славу и величие.
И величия полон, победоносно поезжай верхом
    ради истины, смирения и праведности.
    Пусть рука твоя вершит грозные подвиги.
Пусть острые стрелы твои пронзают сердца врагов царя;
    пусть народы падут под ноги твои.

О Боже, Твой престол вечен,[a]
    и справедливость – скипетр Твоего Царства.
Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел;
    поэтому Всевышний, Твой Бог, возвысил Тебя над другими,
    помазав[b] Тебя при великой радости.[c]

Благоухают твои одежды миррой, алоэ и кассией[d].
    Из дворцов, украшенных костью слоновой,
    музыка струн тебя веселит.
10 Среди твоих почётных гостей – царские дочери.
    По правую руку от тебя – царица в золоте из Офира.

11 Выслушай, дочь, обдумай и прислушайся:
    забудь свой народ и дом отца твоего.
12 Царь возжелает твоей красоты,
    покорись ему – он твой господин.
13 Жители Тира придут с дарами,
    богатейшие из народа будут искать твоей милости.

14 Внутри покоев прекрасна невеста, дочь царя;
    её одежда золотом расшита.
15 В многоцветной одежде выводят её к царю;
    девушки, её подруги, ведутся к тебе вслед за ней.
16 Их ведут с весельем и радостью;
    они вступают в царский дворец.

17 Место предков твоих, о царь, займут твои сыновья;
    по всей земле вождями ты их поставишь.
18 Я сделаю памятным имя твоё в поколениях,
    и народы будут славить тебя вовек.

Notas al pie

  1. 44:7 Или: «Вечен твой престол, что дан тебе Всевышним». В этом случае здесь на первый план выходит обращение к исраильскому царю, прообразу Масиха, и, значит, последующие местоимения будут писаться со строчной буквы.
  2. 44:8 Посредством обряда помазания человек посвящался на определённое служение. Такого помазания удостаивались пророки, цари и священнослужители.
  3. 44:7-8 Эти слова являются пророчеством об Исе Масихе (см. Евр. 1:8-9).
  4. 44:9 Мирра (смирна) – приятно пахнущая смола растущего в Аравии растения. Алоэ   – источающее ароматную смолу дерево, родиной которого является Индокитай, использовалось как благовоние, а также при бальзамировании. Не имеет ничего общего с общеизвестным обыкновенным алоэ. Кассия   – разновидность корицы.