Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 40

Psalmul 40

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm.

Am nădăjduit în Domnul,
    iar El S-a aplecat înspre mine
        şi mi-a ascultat strigătul.
M-a scos din groapa pieirii,
    din murdăria mocirlei.
Mi-a pus piciorul pe stâncă
    şi mi-a întărit paşii.
Mi-a pus în gură un cântec nou,
    o laudă pentru Dumnezeul nostru.
Mulţi vor vedea, se vor teme
    şi se vor încrede în Domnul.

Ferice de omul
care îşi pune încrederea în Domnul,
    care nu se abate spre cei mândri
        şi nici spre cei ce se închină la idoli[a]!
Doamne, Dumnezeul meu,
    multe sunt minunile şi planurile Tale
pe care le-ai făcut faţă de noi!
    Nimeni nu se poate asemăna cu Tine!
Am vrut să le vestesc şi să vorbesc despre ele,
    dar sunt prea multe ca să le povestesc!

Tu nu ai dorit nici jertfă, nici dar de mâncare,
    ci mi-ai străpuns[b] urechile[c].
        Tu nu ai cerut nici ardere de tot, nici jertfă pentru păcat.
Atunci am zis: „Iată că vin!
    În sulul cărţii este scris despre mine.
Îmi găsesc plăcerea în a face voia Ta, Dumnezeul meu;
    Legea Ta este înăuntrul meu.“

Vestesc dreptatea Ta
    în adunarea cea mare;
Tu, Doamne, ştii
    că nu-mi închid buzele!
10 Nu ascund dreptatea Ta în inima mea,
    ci vorbesc despre credincioşia şi mântuirea Ta;
nu acopăr îndurarea şi adevărul Tău
    în adunarea cea mare.

11 Doamne, nu-Ţi opri
    mila faţă de mine!
Fie ca îndurarea Ta şi adevărul Tău
    să mă păzească mereu!
12 Căci rele fără număr
    mă înconjoară;
păcatele mele m-au copleşit
    şi nu mai sunt în stare să văd;
sunt mai multe decât perii capului meu
    şi-mi înmoaie inima.

13 Binevoieşte, Doamne, de mă izbăveşte!
    Doamne, vino degrabă în ajutorul meu!
14 Să se facă de râs şi să rămână de ruşine cu toţii,
    cei ce caută să-mi piardă viaţa!
Să dea înapoi şi să fie umiliţi
    cei ce-mi doresc răul!
15 Să rămână înmărmuriţi din pricina ruşinii lor
    cei ce-mi ziceau: „Ha! Ha!“
16 Să tresalte de veselie însă şi să se bucure în Tine
    toţi cei ce Te caută!
Cei ce iubesc mântuirea Ta
    să zică mereu: „Mărit să fie Domnul!“

17 Cât despre mine, eu sunt chinuit şi în nevoie,
    dar Stăpânul se va gândi la mine.
Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu!
    Dumnezeul meu, nu întârzia!

Notas al pie

  1. Psalmii 40:4 Sau: spre cei ce răspândesc minciuni
  2. Psalmii 40:6 Sau: deschis (lit.: săpat)
  3. Psalmii 40:6 TM, unele mss LXX; unele mss LXX: ci mi-ai pregătit un trup

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 40

Lovprisning af Guds nåde og hjælp

1Til korlederen: En sang af David.

Jeg satte al min lid til Herren,
    og han bøjede sig og hørte mit råb.
Han løftede mig op fra afgrunden,
    op af den mudrede sump.
Han stillede mig på et sikkert sted,
    gav mig fast grund under fødderne.
Han gav mig en ny sang at synge,
    en lovsang til ære for Gud.
Mange skal høre, hvad Herren har gjort,
    og med ærefrygt sætte deres lid til ham.
Lykkelige er de mennesker,
    som sætter deres lid til Herren
og ikke søger hjælp hos de stolte og selvsikre,
    hos dem, der bygger deres liv på en løgn.

Mange mirakler har du gjort for os, Herre.
    Du har gennemført dine underfulde planer.
        Ingen var i stand til at hindre dem.[a]
Jeg ville gerne fortælle om alle dine undere,
    men de er for mange til at tælles.
Det er ikke slagtofre og afgrødeofre, du ønsker,
    men du har givet mig ører til at høre med.
        Brændofre og syndofre har du ikke behag i.
Da sagde jeg: „Se, jeg er parat!
    Der står skrevet om mig i bogrullen,
og jeg ønsker at gøre din vilje, Gud.
    Din lov er skrevet i mit hjerte.”

10 I dit folks forsamling
    har jeg fortalt om din godhed.
Jeg har ikke holdt munden lukket,
    det ved du, Herre.
11 Din godhed har jeg ikke holdt hemmelig,
    jeg har fortalt om din frelse.
Din trofasthed, nåde og sandhed
    har jeg forkyndt for folkets forsamling.
12 Måtte din barmhjertighed vare ved, Herre.
    Må din kærlighed og trofasthed altid omslutte mig,
13 for jeg har mange problemer, jeg ikke kan overskue.
    De tårner sig op omkring mig.
Mine synder overvælder mig,
    så jeg ikke kan se andet end dem.
De er utallige som hårene på mit hoved,
    og alt mit mod er forsvundet.

Bøn om hjælp

14 Herre, vær mig nådig og frels mig.
    Skynd dig at komme mig til hjælp.
15 Lad dem, som vil slå mig ihjel,
    blive forlegne og flove.
Lad dem, som ønsker at gøre mig fortræd,
    blive tvunget til at trække sig tilbage.
16 Lad dem, som håner mig,
    selv blive ydmyget og hånet.

17 Må alle, som søger hjælp hos dig,
    opleve glæde og lykke.
Må de, som oplever din hjælp,
    dag efter dag sige: „Herren er stor!”
18 Jeg er svag og værgeløs,
    men du har ikke glemt mig, Herre!
Du er den, der redder og befrier mig.
    Skynd dig at komme mig til hjælp.

Notas al pie

  1. 40,6 Teksten er uklar.