Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 37

Psalmul 37[a]

Al lui David

Nu te mânia din pricina celor răi
    şi nu-i invidia pe cei ce săvârşesc răul,
căci ei se usucă repede ca iarba
    şi se veştejesc precum verdeaţa!

Încrede-te în Domnul şi fă binele!
    Locuieşte în ţară şi veghează să umbli în credincioşie[b]!
Desfătarea ta să fie Domnul
    şi El va împlini cererile inimii tale!

Încredinţează-ţi calea în mâna Domnului,
    încrede-te în El, şi El va lucra.
El va face să răsară dreptatea ta ca zorii
    şi cauza ta dreaptă[c] – ca miezul zilei.

Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El,
    nu te mânia din pricina celui ce reuşeşte în umblarea lui,
        a celui ce-şi împlineşte planurile lui rele.

Renunţă la mânie, părăseşte furia!
    Nu te mânia, căci mânia duce numai la rău!
Fiindcă cei ce fac răul vor fi stârpiţi,
    dar numai cei ce nădăjduiesc în Domnul vor moşteni ţara!

10 Încă puţină vreme şi cel rău nu va mai fi;
    te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi.
11 Cei blânzi însă vor moşteni ţara[d]
    şi se vor bucura de belşug de pace!

12 Cel rău unelteşte împotriva celui drept,
    scrâşneşte din dinţi împotriva lui.
13 Dar Stăpânul râde de el,
    căci ştie că-i soseşte şi lui ziua.

14 Cei răi îşi scot sabia,
    îşi încordează arcul,
ca să-l doboare pe cel sărman şi pe cel nevoiaş,
    să-i înjunghie pe cei ale căror căi sunt drepte.
15 Cu săbiile lor însă îşi vor străpunge propriile inimi,
    iar arcurile le vor fi zdrobite.

16 Mai bun este puţinul celui drept,
    decât belşugul multor răi,
17 căci braţele celor răi vor fi frânte,
    dar Domnul îi sprijină pe cei drepţi.

18 Domnul cunoaşte zilele celor integri.
    Moştenirea lor va fi pe vecie.
19 Ei nu sunt făcuţi de ruşine în vreme rea,
    iar în zile de foamete vor fi săturaţi.

20 Cei răi vor pieri însă,
    iar duşmanii Domnului vor fi
ca cele mai frumoase păşuni;
    vor trece, ca fumul vor trece.

21 Cel rău împrumută, dar nu mai dă înapoi;
    cel drept însă este milos şi înapoiază.
22 Cei ce sunt binecuvântaţi de El vor moşteni ţara,
    dar cei ce sunt blestemaţi de El vor fi stârpiţi.

23 Domnul întăreşte paşii omului,
    atunci când Îşi găseşte plăcere în calea lui.
24 Când acesta cade, nu este doborât de tot,
    căci Domnul îl sprijină cu mâna Sa.

25 Din tinereţea mea şi până la bătrâneţe
    nu am văzut vreun om drept părăsit,
        nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.
26 El este milos în fiecare zi şi dă cu împrumut,
    iar urmaşii lui vor fi o binecuvântare[e].

27 Deci depărtează-te de rău şi fă binele!
    Atunci vei putea locui în ţară pentru totdeauna!
28 Domnului Îi place să facă dreptate
    şi nu-Şi părăseşte credincioşii!

Totdeauna ei sunt păziţi,
    dar urmaşii celor răi vor fi stârpiţi.
29 Cei drepţi vor moşteni ţara,
    o vor locui pe vecie.

30 Gura celui drept rosteşte cuvinte înţelepte,
    iar limba lui grăieşte cu dreptate.
31 El poartă în inimă Legea Dumnezeului său,
    şi astfel picioarele[f] nu-i alunecă.

32 Cel rău îl pândeşte pe cel drept,
    căutând să-l omoare,
33 însă Domnul nu-l dă pe mâna lui
    şi nu-l lasă să fie osândit la judecata lui.

34 Nădăjduieşte în Domnul
    şi păzeşte calea Lui,
iar El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara
    şi vei vedea nimicirea celor răi!

35 L-am văzut pe cel rău în toată puterea lui,
    întinzându-se ca un copac bogat, bine sădit în ţara lui.
36 Dar când am trecut încă o dată pe acolo, nu mai era;[g]
    l-am căutat, dar nu l-am mai găsit.

37 Uită-te la cel cinstit, priveşte-l pe cel integru,
    căci omul paşnic are viitor!
38 Răzvrătiţii vor fi nimiciţi cu toţii;
    viitorul celor răi va fi retezat.

39 Izbăvirea celor drepţi vine de la Domnul,
    Care le este refugiu în vreme de necaz.
40 Domnul îi ajută şi îi scapă;
    îi scapă de cei răi şi îi eliberează,
        pentru că au căutat scăparea la El.

Notas al pie

 1. Psalmii 37:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
 2. Psalmii 37:3 Lit.: paşte credincioşia; sau: paşte în siguranţă (cu sensul de: bucură-te de siguranţă)
 3. Psalmii 37:6 Lit: judecata
 4. Psalmii 37:11 Lit.: pământul
 5. Psalmii 37:26 Sau: vor culege binecuvântare
 6. Psalmii 37:31 Lit.: paşii
 7. Psalmii 37:36 LXX, Siriacă, Ieronim; TM: Dar a trecut, nu mai este

New International Version - UK

Psalm 37

Psalm 37[a]

Of David.

Do not fret because of those who are evil
    or be envious of those who do wrong;
for like the grass they will soon wither,
    like green plants they will soon die away.

Trust in the Lord and do good;
    dwell in the land and enjoy safe pasture.
Take delight in the Lord,
    and he will give you the desires of your heart.

Commit your way to the Lord;
    trust in him and he will do this:
he will make your righteous reward shine like the dawn,
    your vindication like the noonday sun.

Be still before the Lord
    and wait patiently for him;
do not fret when people succeed in their ways,
    when they carry out their wicked schemes.

Refrain from anger and turn from wrath;
    do not fret – it leads only to evil.
For those who are evil will be destroyed,
    but those who hope in the Lord will inherit the land.

10 A little while, and the wicked will be no more;
    though you look for them, they will not be found.
11 But the meek will inherit the land
    and enjoy peace and prosperity.

12 The wicked plot against the righteous
    and gnash their teeth at them;
13 but the Lord laughs at the wicked,
    for he knows their day is coming.

14 The wicked draw the sword
    and bend the bow
to bring down the poor and needy,
    to slay those whose ways are upright.
15 But their swords will pierce their own hearts,
    and their bows will be broken.

16 Better the little that the righteous have
    than the wealth of many wicked;
17 for the power of the wicked will be broken,
    but the Lord upholds the righteous.

18 The blameless spend their days under the Lord’s care,
    and their inheritance will endure for ever.
19 In times of disaster they will not wither;
    in days of famine they will enjoy plenty.

20 But the wicked will perish:
    though the Lord’s enemies are like the flowers of the field,
    they will be consumed, they will go up in smoke.

21 The wicked borrow and do not repay,
    but the righteous give generously;
22 those the Lord blesses will inherit the land,
    but those he curses will be destroyed.

23 The Lord makes firm the steps
    of the one who delights in him;
24 though he may stumble, he will not fall,
    for the Lord upholds him with his hand.

25 I was young and now I am old,
    yet I have never seen the righteous forsaken
    or their children begging bread.
26 They are always generous and lend freely;
    their children will be a blessing.[b]

27 Turn from evil and do good;
    then you will dwell in the land for ever.
28 For the Lord loves the just
    and will not forsake his faithful ones.

Wrongdoers will be completely destroyed[c];
    the offspring of the wicked will perish.
29 The righteous will inherit the land
    and dwell in it for ever.

30 The mouths of the righteous utter wisdom,
    and their tongues speak what is just.
31 The law of their God is in their hearts;
    their feet do not slip.

32 The wicked lie in wait for the righteous,
    intent on putting them to death;
33 but the Lord will not leave them in the power of the wicked
    or let them be condemned when brought to trial.

34 Hope in the Lord
    and keep his way.
He will exalt you to inherit the land;
    when the wicked are destroyed, you will see it.

35 I have seen a wicked and ruthless man
    flourishing like a luxuriant native tree,
36 but he soon passed away and was no more;
    though I looked for him, he could not be found.

37 Consider the blameless, observe the upright;
    a future awaits those who seek peace.[d]
38 But all sinners will be destroyed;
    there will be no future[e] for the wicked.

39 The salvation of the righteous comes from the Lord;
    he is their stronghold in time of trouble.
40 The Lord helps them and delivers them;
    he delivers them from the wicked and saves them,
    because they take refuge in him.

Notas al pie

 1. Psalm 37:1 This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
 2. Psalm 37:26 Or freely; / the names of their children will be used in blessings (see Gen. 48:20); or freely; / others will see that their children are blessed
 3. Psalm 37:28 See Septuagint; Hebrew They will be protected for ever
 4. Psalm 37:37 Or upright; / those who seek peace will have posterity
 5. Psalm 37:38 Or posterity