Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 37

Psalmul 37[a]

Al lui David

Nu te mânia din pricina celor răi
    şi nu-i invidia pe cei ce săvârşesc răul,
căci ei se usucă repede ca iarba
    şi se veştejesc precum verdeaţa!

Încrede-te în Domnul şi fă binele!
    Locuieşte în ţară şi veghează să umbli în credincioşie[b]!
Desfătarea ta să fie Domnul
    şi El va împlini cererile inimii tale!

Încredinţează-ţi calea în mâna Domnului,
    încrede-te în El, şi El va lucra.
El va face să răsară dreptatea ta ca zorii
    şi cauza ta dreaptă[c] – ca miezul zilei.

Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El,
    nu te mânia din pricina celui ce reuşeşte în umblarea lui,
        a celui ce-şi împlineşte planurile lui rele.

Renunţă la mânie, părăseşte furia!
    Nu te mânia, căci mânia duce numai la rău!
Fiindcă cei ce fac răul vor fi stârpiţi,
    dar numai cei ce nădăjduiesc în Domnul vor moşteni ţara!

10 Încă puţină vreme şi cel rău nu va mai fi;
    te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi.
11 Cei blânzi însă vor moşteni ţara[d]
    şi se vor bucura de belşug de pace!

12 Cel rău unelteşte împotriva celui drept,
    scrâşneşte din dinţi împotriva lui.
13 Dar Stăpânul râde de el,
    căci ştie că-i soseşte şi lui ziua.

14 Cei răi îşi scot sabia,
    îşi încordează arcul,
ca să-l doboare pe cel sărman şi pe cel nevoiaş,
    să-i înjunghie pe cei ale căror căi sunt drepte.
15 Cu săbiile lor însă îşi vor străpunge propriile inimi,
    iar arcurile le vor fi zdrobite.

16 Mai bun este puţinul celui drept,
    decât belşugul multor răi,
17 căci braţele celor răi vor fi frânte,
    dar Domnul îi sprijină pe cei drepţi.

18 Domnul cunoaşte zilele celor integri.
    Moştenirea lor va fi pe vecie.
19 Ei nu sunt făcuţi de ruşine în vreme rea,
    iar în zile de foamete vor fi săturaţi.

20 Cei răi vor pieri însă,
    iar duşmanii Domnului vor fi
ca cele mai frumoase păşuni;
    vor trece, ca fumul vor trece.

21 Cel rău împrumută, dar nu mai dă înapoi;
    cel drept însă este milos şi înapoiază.
22 Cei ce sunt binecuvântaţi de El vor moşteni ţara,
    dar cei ce sunt blestemaţi de El vor fi stârpiţi.

23 Domnul întăreşte paşii omului,
    atunci când Îşi găseşte plăcere în calea lui.
24 Când acesta cade, nu este doborât de tot,
    căci Domnul îl sprijină cu mâna Sa.

25 Din tinereţea mea şi până la bătrâneţe
    nu am văzut vreun om drept părăsit,
        nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.
26 El este milos în fiecare zi şi dă cu împrumut,
    iar urmaşii lui vor fi o binecuvântare[e].

27 Deci depărtează-te de rău şi fă binele!
    Atunci vei putea locui în ţară pentru totdeauna!
28 Domnului Îi place să facă dreptate
    şi nu-Şi părăseşte credincioşii!

Totdeauna ei sunt păziţi,
    dar urmaşii celor răi vor fi stârpiţi.
29 Cei drepţi vor moşteni ţara,
    o vor locui pe vecie.

30 Gura celui drept rosteşte cuvinte înţelepte,
    iar limba lui grăieşte cu dreptate.
31 El poartă în inimă Legea Dumnezeului său,
    şi astfel picioarele[f] nu-i alunecă.

32 Cel rău îl pândeşte pe cel drept,
    căutând să-l omoare,
33 însă Domnul nu-l dă pe mâna lui
    şi nu-l lasă să fie osândit la judecata lui.

34 Nădăjduieşte în Domnul
    şi păzeşte calea Lui,
iar El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara
    şi vei vedea nimicirea celor răi!

35 L-am văzut pe cel rău în toată puterea lui,
    întinzându-se ca un copac bogat, bine sădit în ţara lui.
36 Dar când am trecut încă o dată pe acolo, nu mai era;[g]
    l-am căutat, dar nu l-am mai găsit.

37 Uită-te la cel cinstit, priveşte-l pe cel integru,
    căci omul paşnic are viitor!
38 Răzvrătiţii vor fi nimiciţi cu toţii;
    viitorul celor răi va fi retezat.

39 Izbăvirea celor drepţi vine de la Domnul,
    Care le este refugiu în vreme de necaz.
40 Domnul îi ajută şi îi scapă;
    îi scapă de cei răi şi îi eliberează,
        pentru că au căutat scăparea la El.

Notas al pie

 1. Psalmii 37:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
 2. Psalmii 37:3 Lit.: paşte credincioşia; sau: paşte în siguranţă (cu sensul de: bucură-te de siguranţă)
 3. Psalmii 37:6 Lit: judecata
 4. Psalmii 37:11 Lit.: pământul
 5. Psalmii 37:26 Sau: vor culege binecuvântare
 6. Psalmii 37:31 Lit.: paşii
 7. Psalmii 37:36 LXX, Siriacă, Ieronim; TM: Dar a trecut, nu mai este

New American Standard Bible

Psalm 37

Security of Those Who Trust in the Lord, and Insecurity of the Wicked.

A Psalm of David.

1Do not fret because of evildoers,
Be not envious toward wrongdoers.
For they will wither quickly like the grass
And fade like the green herb.
Trust in the Lord and do good;
Dwell in the land and [a]cultivate faithfulness.
Delight yourself in the Lord;
And He will give you the desires of your heart.
Commit your way to the Lord,
Trust also in Him, and He will do it.
He will bring forth your righteousness as the light
And your judgment as the noonday.

[b]Rest in the Lord and wait [c]patiently for Him;
Do not fret because of him who prospers in his way,
Because of the man who carries out wicked schemes.
Cease from anger and forsake wrath;
Do not fret; it leads only to evildoing.
For evildoers will be cut off,
But those who wait for the Lord, they will inherit the land.
10 Yet a little while and the wicked man will be no more;
And you will look carefully for his place and he will not be there.
11 But the humble will inherit the land
And will delight themselves in abundant prosperity.

12 The wicked plots against the righteous
And gnashes at him with his teeth.
13 The Lord laughs at him,
For He sees his day is coming.
14 The wicked have drawn the sword and bent their bow
To cast down the afflicted and the needy,
To slay those who are upright in conduct.
15 Their sword will enter their own heart,
And their bows will be broken.

16 Better is the little of the righteous
Than the abundance of many wicked.
17 For the arms of the wicked will be broken,
But the Lord sustains the righteous.
18 The Lord knows the days of the [d]blameless,
And their inheritance will be forever.
19 They will not be ashamed in the time of evil,
And in the days of famine they will have abundance.
20 But the wicked will perish;
And the enemies of the Lord will be like the [e]glory of the pastures,
They vanish—like smoke they vanish away.
21 The wicked borrows and does not pay back,
But the righteous is gracious and gives.
22 For those blessed by Him will inherit the land,
But those cursed by Him will be cut off.

23 The steps of a man are established by the Lord,
And He delights in his way.
24 When he falls, he will not be hurled headlong,
Because the Lord is the One [f]who holds his hand.
25 I have been young and now I am old,
Yet I have not seen the righteous forsaken
Or his [g]descendants begging bread.
26 All day long he is gracious and lends,
And his [h]descendants are a blessing.

27 Depart from evil and do good,
[i]So you will abide forever.
28 For the Lord loves [j]justice
And does not forsake His godly ones;
They are preserved forever,
But the [k]descendants of the wicked will be cut off.
29 The righteous will inherit the land
And dwell in it forever.
30 The mouth of the righteous utters wisdom,
And his tongue speaks justice.
31 The law of his God is in his heart;
His steps do not slip.
32 The wicked spies upon the righteous
And seeks to kill him.
33 The Lord will not leave him in his hand
Or let him be condemned when he is judged.
34 Wait for the Lord and keep His way,
And He will exalt you to inherit the land;
When the wicked are cut off, you will see it.

35 I have seen a wicked, violent man
Spreading himself like a luxuriant [l]tree in its native soil.
36 Then [m]he passed away, and lo, he was no more;
I sought for him, but he could not be found.
37 Mark the [n]blameless man, and behold the upright;
For the man of peace will have a [o]posterity.
38 But transgressors will be altogether destroyed;
The [p]posterity of the wicked will be cut off.
39 But the salvation of the righteous is from the Lord;
He is their strength in time of trouble.
40 The Lord helps them and delivers them;
He delivers them from the wicked and saves them,
Because they take refuge in Him.

Notas al pie

 1. Psalm 37:3 Or feed securely or feed on His faithfulness
 2. Psalm 37:7 Or Be still
 3. Psalm 37:7 Or longingly
 4. Psalm 37:18 Lit complete; or perfect
 5. Psalm 37:20 I.e. flowers
 6. Psalm 37:24 Or who sustains him with His hand
 7. Psalm 37:25 Lit seed
 8. Psalm 37:26 Lit seed
 9. Psalm 37:27 Or And dwell forever
 10. Psalm 37:28 Lit judgment
 11. Psalm 37:28 Lit seed
 12. Psalm 37:35 Lit native; Heb obscure
 13. Psalm 37:36 Ancient versions read I passed by
 14. Psalm 37:37 Lit complete; or perfect
 15. Psalm 37:37 Lit an end
 16. Psalm 37:38 Lit end