Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 36

Psalmul 36

Pentru dirijor. Al lui David, robul Domnului.

O rostire cu privire la nelegiuirea celui rău
    se află înăuntrul inimii mele:
Nu este frică de Dumnezeu
    înaintea ochilor lui.[a]
Căci se măguleşte prea mult în ochii săi
    ca să-şi mai găsească păcatul şi să-l urască.
Cuvintele gurii lui sunt rele şi înşelătoare;
    a încetat să mai fie înţelept şi să facă binele.
Plănuieşte răul chiar şi în aşternutul său,
    stă pe o cale care nu este bună
        şi nu respinge răul.

Doamne, îndurarea Ta ajunge până la ceruri
    şi credincioşia Ta – până la nori!
Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu
    şi judecata Ta – ca adâncul cel mare!
Doamne, Tu dai izbăvire atât oamenilor, cât şi animalelor!
    Cât de scumpă este îndurarea Ta, Dumnezeule!
La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost
    fiii oamenilor.[b]
Ei se satură de belşugul casei Tale
    şi Tu le dai să bea din râul desfătărilor Tale.
Căci la Tine este izvorul vieţii
    şi prin lumina Ta vedem lumina.

10 Continuă să-Ţi arăţi îndurarea faţă de cei ce Te cunosc,
    şi dreptatea faţă de cei cu inima dreaptă!
11 Să nu m-ajungă piciorul celui mândru,
    iar mâna celor răi să nu mă izgonească!
12 Au şi căzut făcătorii de rele!
    Au fost aruncaţi şi nu se mai pot ridica!

Notas al pie

  1. Psalmii 36:1 Sau: Nelegiuirea îi vorbeşte celui rău / chiar în străfundul inimii lui. / Nu este frică de Dumnezeu / înaintea ochilor lui.
  2. Psalmii 36:7 Sau: Ta! / La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost / îngeri şi oameni, deopotrivă.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 36

Menneskets ondskab og Guds godhed

1Til korlederen: En sang af Herrens tjener, David.

Onde mennesker har et oprørsk hjerte,
    de har ingen respekt for Gud.
De er blændet af deres eget hovmod,
    de vil ikke erkende deres egen synd.
Deres tale er løgn og bedrag,
    de er ligeglade med, hvad der er ret og rigtigt.
De ligger om natten og lægger onde planer,
    de gør bevidst det, de ved, er forkert,
        i stedet for at tage afstand fra det onde.

Herre, din nåde er uden ende,
    din trofasthed er uden begrænsning.
Din godhed er uden sidestykke,
    din visdom er ufattelig som havets dyb.
        Du holder hånden over både mennesker og dyr.
Hvor er din kærlighed fantastisk, Gud,
    mennesker søger ly i dine vingers skygge.
De nyder velsignelsen fra dit eget bord,
    og du lader dem drikke af din herligheds kilde.
10 Du er den, der giver liv til os alle,
    du er Lyset, som oplyser vores indre.
11 Din kærlighed omslutter dem, der følger dig,
    de oprigtige af hjertet kan regne med din hjælp.

12 Lad ikke de hovmodige trampe mig ned,
    eller gudløse mennesker jage mig bort.
13 Jeg ved, at de onde vil få deres straf,
    de bliver slået ud, så de ikke rejser sig igen.