Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 35

Psalmul 35

Al lui David

Răfuieşte-te, Doamne, cu cei ce se răfuiesc cu mine!
    Luptă-te cu cei ce se luptă cu mine!
Înarmează-Te cu scut şi cu pavăză!
    Ridică-Te, ca să-mi ajuţi!
Dezveleşte-Ţi suliţa şi lancea
    pentru prigonitorii mei![a]
Grăieşte sufletului meu:
    „Eu sunt mântuirea ta!“

Să fie ruşinaţi şi umiliţi
    cei ce caută să-mi ia viaţa;
să dea înapoi, să fie făcuţi de ruşine
    cei ce-mi plănuiau răul!
Să fie ca pleava luată de vânt
    şi să-i izgonească îngerul Domnului!
Întunecoasă şi alunecoasă să le fie calea,
    iar îngerul Domnului să-i urmărească!
Fără nici un motiv mi-au întins pe ascuns un laţ,
    fără nici un motiv au săpat o groapă sufletului meu.
De aceea să-i ajungă prăpădul pe neaşteptate
    şi să fie prinşi în laţul pe care l-au întins pe ascuns pentru mine;
        să cadă în el în timpul prăpădului.
Atunci sufletul meu se va bucura în Domnul,
    mă voi veseli de mântuirea Lui.
10 Întreaga-mi fiinţă va exclama:
    Doamne, cine este ca Tine,
Care să-l scape pe cel sărac de cel mai tare decât el,
    pe cel sărac şi pe cel sărman – de jefuitorul lui?“

11 Nişte martori dezlănţuiţi se ridică
    şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.
12 Astfel ei îmi răsplătesc cu rău pentru bine
    şi îmi pustiesc sufletul.
13 Eu însă, când ei erau bolnavi, mă îmbrăcam cu sac
    şi îmi smeream sufletul prin post;
iar când rugăciunile îmi rămâneau fără răspuns,
14     ca un prieten, ba mai mult, ca un frate,
    umblam bocind, ca unul care-şi boceşte mama,
    cu capul plecat, cuprins de întristare.
15 Acum însă, când eu mă împiedic, ei se bucură şi se adună,
    se adună împotriva mea, lovindu-mă pe ascuns,
        sfâşiindu-mă fără încetare.
16 Ca nişte bufoni batjocoritori[b]
    scrâşnesc din dinţi împotriva mea!
17 Stăpâne, cât vei mai privi?
    Scapă-mi sufletul de pustiirile lor,
        şi preţioasa mea viaţă – de puii aceştia de lei!
18 Apoi Te voi lăuda în adunarea cea mare,
    Te voi onora în mijlocul unui norod fără număr.

19 Să nu se bucure de mine cei ce mă duşmănesc pe nedrept
    şi să nu tragă cu ochiul cei ce mă urăsc fără motiv!
20 Căci ei nu vorbesc de pace,
    ci urzesc înşelătorii
        împotriva oamenilor liniştiţi din ţară.
21 Vorbesc împotriva mea, zicând: „Ha! Ha!
    Ochii noştri şi-au văzut dorinţa împlinită!“

22 Doamne, Tu ai văzut; nu tăcea!
    Stăpâne, nu Te depărta de mine!
23 Ridică-Te, trezeşte-Te pentru apărarea mea,
    apără-mi pricina, Dumnezeul meu şi Stăpânul meu!
24 Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu!
    Nu-i lăsa să se bucure de mine!
25 Nici măcar să nu gândească: „Aha! Ce bine!“
    Să nu zică: „L-am înghiţit!“

26 Să fie făcuţi de ruşine şi de râs
    cei ce se bucură de necazul meu!
Cu ruşine şi cu dezonoare să se îmbrace
    cei ce se ridică împotriva mea!
27 Să strige de veselie şi să se bucure
    cei ce îndrăgesc dreptatea mea,
cei se spun întotdeauna:
    „Mărit fie Domnul Care doreşte pacea[c] robului Său!“
28 Atunci limba mea va vesti dreptatea Ta
    şi lauda Ta toată ziua!

Notas al pie

  1. Psalmii 35:3 Sau: suliţa şi închide calea / prigonitorilor mei!
  2. Psalmii 35:16 Sensul ebraic al versului este nesigur; LXX: M-au pus la încercare, m-au batjocorit cu dispreţ
  3. Psalmii 35:27 Ebr.: şalom, un termen cu o arie semantică foarte bogată: pace, bine, sănătate, bunăstare

New Living Translation

Psalm 35

Psalm 35

A psalm of David.

O Lord, oppose those who oppose me.
    Fight those who fight against me.
Put on your armor, and take up your shield.
    Prepare for battle, and come to my aid.
Lift up your spear and javelin
    against those who pursue me.
Let me hear you say,
    “I will give you victory!”
Bring shame and disgrace on those trying to kill me;
    turn them back and humiliate those who want to harm me.
Blow them away like chaff in the wind—
    a wind sent by the angel of the Lord.
Make their path dark and slippery,
    with the angel of the Lord pursuing them.
I did them no wrong, but they laid a trap for me.
    I did them no wrong, but they dug a pit to catch me.
So let sudden ruin come upon them!
    Let them be caught in the trap they set for me!
    Let them be destroyed in the pit they dug for me.

Then I will rejoice in the Lord.
    I will be glad because he rescues me.
10 With every bone in my body I will praise him:
    Lord, who can compare with you?
Who else rescues the helpless from the strong?
    Who else protects the helpless and poor from those who rob them?”

11 Malicious witnesses testify against me.
    They accuse me of crimes I know nothing about.
12 They repay me evil for good.
    I am sick with despair.
13 Yet when they were ill, I grieved for them.
    I denied myself by fasting for them,
    but my prayers returned unanswered.
14 I was sad, as though they were my friends or family,
    as if I were grieving for my own mother.
15 But they are glad now that I am in trouble;
    they gleefully join together against me.
I am attacked by people I don’t even know;
    they slander me constantly.
16 They mock me and call me names;
    they snarl at me.

17 How long, O Lord, will you look on and do nothing?
    Rescue me from their fierce attacks.
    Protect my life from these lions!
18 Then I will thank you in front of the great assembly.
    I will praise you before all the people.
19 Don’t let my treacherous enemies rejoice over my defeat.
    Don’t let those who hate me without cause gloat over my sorrow.
20 They don’t talk of peace;
    they plot against innocent people who mind their own business.
21 They shout, “Aha! Aha!
    With our own eyes we saw him do it!”

22 O Lord, you know all about this.
    Do not stay silent.
    Do not abandon me now, O Lord.
23 Wake up! Rise to my defense!
    Take up my case, my God and my Lord.
24 Declare me not guilty, O Lord my God, for you give justice.
    Don’t let my enemies laugh about me in my troubles.
25 Don’t let them say, “Look, we got what we wanted!
    Now we will eat him alive!”

26 May those who rejoice at my troubles
    be humiliated and disgraced.
May those who triumph over me
    be covered with shame and dishonor.
27 But give great joy to those who came to my defense.
    Let them continually say, “Great is the Lord,
    who delights in blessing his servant with peace!”
28 Then I will proclaim your justice,
    and I will praise you all day long.